TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA ÇAMLICA Yenidoğan Yoğun Bakım

Hastanemizde, kendi bebeklerimizin sorunları yanında başka merkezlerde doğup da hasta olan yenidoğanların da tedavi edildiği, ileri düzey olanaklara sahip bir yenidoğan ünitesi mevcuttur.

Ünitemizde her hastaya küvöz, ventilatör ve tam monitörizasyon olanağı, klasik ve alternatif yöntemler kullanabilen solunum cihazları, kan gazı ölçümü, kranial ultrasonografi, 24 saat pediatrik kardiyoloji desteği verilmektedir. Her hastaya yeterli olmak yanında, kanguru bakımı için de aileye yetebilecek kadar geniş alan bulunan merkezimiz doğumhaneye hemen komşu konumdadır ve giriş çıkışlar güvenlik açısından sıkı kontrol altında tutulmaktadır.
Yenidoğan bakımında yenidoğan uzmanları yanında yeteri sayıda yetişmiş hemşire bulunması çok önemlidir. Ünitemizde bir hemşire en fazla iki hastaya bakmaktadır. Hastaların girişim ve tedavileri ise yenidoğan uzman hekimleri tarafından yürütülmektedir.

Yoğunbakım ünitelerinde enfeksiyon oranı normalin çok altındadır. . Ünitemizde giriş çıkışlardaki kontrol yanında, el temizliği, disposable malzeme kullanımı ve rutin taramalar sayesinde hastane enfeksiyonu çok düşüktür.

25 haftadan büyük bebeklerde yaşama şansı çok yüksektir. Hastanede kalış süresi ortalamalardan kısadır.

Göz ve akciğere ait uzun süreli sorunlar çok düşük oranlardadır. Gelişimsel açıdan izlenen küçük prematürelerin hem hastanede kaldıkları süreçteki duyarlılık, hem de takiplerdeki desteklere motor / mental açıdan sağlıklı olma şansları çok yüksektir. Bu şekilde yürütülen hizmetler yanında toplumsal eğitim ve yardımlaşmaya yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. 

Çamlıca Yenidoğan Yoğun Bakım Doktorları