HEKİMLERİMİZ


Medicana Sağlık Grubu Hastaneleri, Tüm Branşlarda SGK Anlaşmalıdır.

+A A-

Prof. Dr. Yaşar Mesut Pekcan

Ad Soyad
Yaşar Mesut Pekcan
Unvan
Prof. Dr.
Tıbbi Birim
Genel Cerrahi
Şube
MEDICANA ÇAMLICA
Telefon
0216 522 60 00
E-Posta
mpekcan@medicana.com.tr
E-RANDEVU
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1971
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1980
Mesleki Deneyim
Hospitalium Çamlıca Hastanesi
Lifemed Tıp Merkezi - Aksoy Hastanesi
Yüzüncü Yıl Hastanesi /Ankara
Çağ Hastanesi / Ankara
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp   Fakültesi Genel Cerrahi     AD  Profesörü Endokrin Cerrahi BD Başkanı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi   Genel Cerrahi AD  Profesörü -
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi   Fizyoloji AD Başkanı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi   Genel Cerrahi  AD  Doçenti -
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi   Genel Cerrahi  AD  Yrd Doçenti - 
Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel   Cerrahi – Baltimore / Maryland Endokrin   cerrahi, pankreas cerrahisi ve laporoskopik   cerrahi
Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel   Cerrahi – Baltimore / Maryland Endokrin ve   pankreas cerrahisi
Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi   Genel Cerrahi – Baltimore/Maryland Pankreas   ve safra yolları cerrahisi ,laporoskopik cerrahi
 Hallamshire hospital /Sheffield/ İngilte- Genel   cerrahi ve çocuk cerrahisi
Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi    Temel ve İleri ultrasonografi 
Johns Hopkins Üniversitesi Tıp FakültesiGenel   Cerrahi ve Çocuk Cerrahisi
400 yataklı Hava Hastanesi Genel Cerrahi   Uzmanı/ Etimesgut 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi  I.  Cerrahi   Direktörlüğü. Uzmanlık eğitimi (Araştırma   Görevlisi )
Hava Harb Okulu Sağlık Amiri  - Gülhane Askeri Tıp Akademisi  Askeri Hekimlik   Stajı.
Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar


I. BÖLÜM : ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ 1. 1A- SCI-Expanded (Science Citation İndex ), SSCI ( Social Science Citation İndex ) ve AHCI ( Arts and Humanities Citation İndex ) tarafından taranan dergilerde yayımlanan araştırma  ve derlemeler 1. Ghory M.J Pekcan M Hebiguchi M T Hamilton S R Dudgeon D.L     Muscle ablation sphincter to prevent after total colectomy in pupies:A.preliminnary report. Journal of PediatricSurgery  20:302-306 1985 2. Etlik Ö Tomur A Deveci S Pişkin İPekcan M Comparison of the Uroprotective Efficiacy    of Mesna and HBO Treatments In    Cyclophosphamide - İnduced Hemorragıc Cystıtıs    The Journal of Urology,    80 : 975 -79 1997 3.   Arslan N   Öztürk E  Ilgan S  Urhan M Karaçalıoğlu Ö   Pekcan M Tufan T Bayhan H:      99 Tc m-MIBI Scintimammography in the evaluation of Breast Lesions and Axillary      involvement : A Comparison with Mamography and histopathological diagnosis.      Nuclear Medicine Communications 20 : 317- 325 1999 4.     Arslan N  Öztürk E Ilgan S  Narin Y  Dündar S  Tufan T  Pekcan M Bayhan H :        The Comparison of dual phase Tc-99m MIBI and tc-99mMDP        scintimammography in the evaluation of breast masses: preliminary report      Ann Nucl Med  14 (1) : 39-46   2000 5.     Kayaalp C  Balkan M  Aydın C  Özgürtaş T Tanyüksel M     Kırımlıoğlu V  Akoğlu  Öner K Pekcan M       Hypertonic Saline in Hydatid Disease   World. J. Surg. 25:975-979, 2001 6.     Yeşildağlar N, Demirbağ S, Pekcan M, Eroğul O :    Reduction of CO2-  pneumoperitoneum-induced metabolic hypoxemia by the        addition of small  amount of  O2 to the CO2 in a rabbit ventilated model. A    prelaminary study.  Hum Reprod. 18(4):890, 2003 7.     Yıgıtler C, Gulec B , Aydogan H , Ozcan A , Kılınc M , Yıgıt T , Kozak O , Pekcan M : The Effect Of Mesalazine, Metronidazole And Gentamicin On Bacterial Translocation In Experimental Colitis , Journal of Gastroenterology and Hepatology. (2003) 1. 1B- SCI-Expanded (Science Citation İndex ), SSCI ( Social Science Citation İndex ) ve AHCI ( Arts and Humanities Citation İndex ) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, literature, review, klinik tarama ve özet türünden yayınlar  1.  Balkan M    Kozak O    Güleç B  Taşar M   Pekcan M :        Traumatic Lumbar Hernia Due To Seat Belt İnjury        The Journal of Trauma: İnjury,İnfection and Critical care 47 :  1- 2 1999 2.     Kayaalp C, Balkan M, Aydın C, Özgürtaş T,Tanyüksel M,Kırımlıoğlu V,        Akoğlu   M,Öner K,  Pekcan M          Reply World. J. Surg. 2002  1. 3A-  Yurtiçi hakemli dergilerde yayımlanan orijinal araştırma makaleleri  1. Kölan N Sarı S Alpaslan F Pekcan M Batkın A    Akut Mezenter damar tıkanması (8 olgu nedeniyle) GATA Tıp Bülteni   22:29-41 1980 2.  Kölan N   Sarı S Alpaslan F   Ertaşkın M Pekcan M Hücresel immunitenin P.O.infeksiyonlarda etkisi GATA Tıp Bülteni 25:139-148 1983 3. Kölan N     Aydın R  Özışık  T  Pekcan M Hatiboğlu S    Üretral kateter uygulamasında kullanılan araç ve gereçlerin üriter infeksiyonlarla     ilişkisi GATA Tıp Bülteni  28:47-51 1986 4. Alpaslan F Pekcan M Erdener A Tanyel C     Bochdalek hernileri Ulsal Cerrahi Dergisi 37:a 1986     5. Arslan İ Alpaslan F  Aydın R  Pekcan M     Candida albıkans sepsisi(iki olgu nedeniyle)    GATA Tıp Bülteni   30:187-192 1988 6. Arslan İ Alpaslan F   Aydın R  Pekcan M    Beslenme sorunlu cerrahi hastalarda parenteral hiperalimentasyon GATA Tıp     Bülteni30:533-546 1988 7. Kölan N  Aydın R Arslan İ  Pekcan M Öner K  Kozak O     Tiroid kanserleri (52 olgunun analizi)     GATA Tıp Bülteni 30:823-833 1988 8. Arslan İ Özbay  O  Pekcan M  Aydın R Alpaslan F     Santral venöz katerizasyon (teknik ve 92 olgunun değerlendirilmesi )     GATA Tıp Bülteni 31:339-351 1989 9. Pekcan M Özbay  O Yücel İ Öner K Önsal A Sarıkayalar Ü Alpaslan F    Kemik iliği transplantasyon alıcılarında hickman kateteri uygulamaları(prospektif    çalışma ) GATA Tıp Bülteni 31:931-941 1989 10. Pekcan M     Vagotomilerimiz tam mı? (klinik araştırma ve uygulama)     GATA Tıp Bülteni 32:741-752 1990 11. Özışık  T Pekcan M Özbay  O Öner K Kozak O Alpaslan F      Tiroidektomilerin postoperatif erken dönemde paratiroid fonksiyonlarına etkileri     (Sırada yayınlanacak) GATA Tıp Bülteni 1990 12. Özbay  O Öner K  Pekcan M Arslan İ Kandemir R İçöz T Alpaslan F       Herniografi ile bilateral inguinal herni sıklığının araştırılması      GATA Tıp Bülteni 32:237-248 1990 13. Öner K Özbay  O Pekcan M   Aydın R  Alpaslan F                  51 Triodektomi olgusunun postoperatif değerlendirilmesi(prospektif inceleme)      GATA Tıp Bülteni 32:381-390 1990  14. Özbay  O   Öner K   Alpaslan F Pekcan M   Arslan İ    Ağar N      Renal transplantasyon sonrası gelişen kolon perforasyonları       Diyaliz Transplantasyon Yanık dergisi 1:a 1990 15. Şen İ Gürsoy H   Öztürk H Pekcan M Özbay  O Öner K Alpaslan F        GATAÇocuk cerrahisinde inguinal herniler      GATA Tıp Bülteni 33:263-268 1991 16. Özbay  O  Öner K   Pekcan M   Arslan İ   Balkan  M Alpaslan F   Günhan Ö.      Troid kanserlerinin erken tanısında ultrasonografi ve nice iğne biopsisinin değeri      GATA Tıp Bülteni 33:269-279 1991 17. Arslan İ Ağar N Öner K Kozak O Pekcan M  Yıldız M   Alpaslan F      Tiroid operasyonlarında Rekürrent Laringeal Sinir Disseksiyonunun Önemi      GATA Tıp Bülteni 35 : 1 - 7 1993 18. Arslan İ  Özbay T Öner K Kozak O  Pekcan M  Can C   Alpaslan F       Postoperatif Peritoneal Adhezyonların Önlenmesinde Heparin-Streptokinaz ve      % 32 likDextran  70 in önemi  GATA Tıp Bülteni 35 : 9- 19 1993 19. Arslan İ     Kozak O   Bektaş Aİ  Öner K   Pekcan M  Alpaslan F       Aksiller Boşluğun Daraltılmasının Seroma üzerine etkisi       GATA Bülteni 35 :  655-664 1993 20. Kozak O Coşkun A    Yıldız M    Arslan İ Günhan Ö   Pekcan M  Alpaslan F      Postoperatif Gelişen Serözal Yapışıklıkların Önlenmesinde Aprotininin Rolü      Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 2   : 121-124 1994 21. Ulçay N Çetinkurşun S Yıldız M  Kozak O Pekcan M Alpaslan F      Açık Yara İyileşmesi Üzerine Nemli ve Kuru Pansuman Uygulaması İle ortam      Sıcaklığı  Etkilerinin Değerlendirilmesi       Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 3  :   1-  9 1995 22. Kozak O Balbunar H  Yıldız M  Öner K  Gün H  Pekcan M   Alpaslan F       Karaciğer Hidatik Kistlerinin Ultrasonografi ve Serolojik  Testlerle Postoperatif      Takibi Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 3  :   40- 44 1995 23. Kozak O Arslan İ Pekcan M  Alpaslan F      Meme Kanserinde Konservatif Cerrahi ,   Meme Hastalıkları Dergisi 2:_ 1995 24. Özata M Bolu E Öztürk E  Tufan T  Günalp B  Çorakçı A  Pekcan M Narin Y       Beyhan Z : Medüller tiroid karsinomalı olgularda Klinik Gidiş ve takipte        kullanılan Tc 99 m (V) DMSA-I 131-MIBG ve talyum 201 Görüntüleme      tekniklerinin değerlendirilmesi Ulusal Endokrinoloji Dergisi 5:43-54 1995 25. Kozak O   Bilgin G  Uzar A İ  Öner K  Gün H  Pekcan M  Sarıkayalar Ü      Peptik Ülser Cerrahi Tedavisinin Helicobacter Pylori Üzerine Etkisi      GATA Bülteni 38:    82- 86 1996 26. Kozak O Uzar Aİ Yıldız M  Pekcan M Öner K Sarıkayalar Ü    Alpaslan F        Karaciğer Kist Hidatiklerinin Cerrahi Tedavisi       GATA Bülteni 38 :   92 - 96 1996 27. Yıldız M   Özdemir Y   Uzar Aİ  Kozak O Bilgiç H   Pekcan M      Üst Batın Kesilerinin Solunum Fonksiyonlarına Etkisi      GATA Tıp Bülteni 38:426-433 1996 28. Öztürk Ş Güleç B Yiğitler C  Balkan M   Kayahan C Uzar Aİ Kozak O      Pekcan M  Hemoroid Tedavisinde Sfinkterotominin Sorgulanması      Çağdaş Cerrahi Dergisi 12 : 154 -157 1998 29. Kayahan C Serter A Yiğitler C  Uzar Aİ  Kozak O   Pekcan M  Balkan M       Cerrahi Tekniğin Postoperatif Hipoparotiroidizme etkisi      Gülhane Tıp Dergisi : 41(2) : 200-208, 1999 30. Eryılmaz M Pekcan M Uzar A İ  Kozak O Güleç B Balkan M Günhan Ö Özet A      İki Droglu Kemoterapi Uygulamasının Perioperatif dönemde Yara iyileşmesine       etkisi Gülhane Tıp Dergisi  41(3):261-6, 1999 31. Kozak O Atak M  Güleç B Özcan A Uzar Aİ Pekcan M         Skolosidal Maddelerin Karaciğer ve Safra yollarına Etkileri        Gülhane Tıp Dergisi, 42 (3) :  269-275 , 2001 32. Güleç B, Özer MT, Can C, İde T, Uzar Aİ, Pekcan M :       Deneysel Kolit Tedavisinde  Metilen Mavisi        Klinik bilimler &doktor 9(1):44-8, 2003 33. Güleç B Yiğitler C  Avcu F Öztürk B Yılmaz F  Pekcan M Yalçın A       Kemik iliği transplantasyonu nedeniyle Uzun süreli Santral kateter Uygulamaları        Gülhane Tıp Dergisi  43(1):1-5, 2001 34. Güleç B Yılmaz F Kozak O Deveci S Serdar MA Pekcan M            Deneysel Kolitte koruyucu Etki ,Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi,       11(2):33-38,2001 35. Yiğitler C Güleç B Yiğit T Yeşiltaş A Balkan M Kozak O Arslan İ Pekcan M        Risk factors for early complications following total gastrectomy for gastric cancers.        Gülhane Tıp Dergisi 45 (2): 182 – 188, 2003 . 1. 3B- yurtiçi hakemli dergilerde yayımlanan olgu sunumu, teknik not, klinik tarama, literatur review gibi yayınlar 1. Kölan N Sarı S Berk  Ö Pekcan M     Tedavi ile Trombuse Deygin bulgularda gerileme saglanan bir hepatosellüler     karsinoma olgusu GATA Tıp Bülteni 21:641-651 1979 2. Kölan N Alpaslan F Pekcan M Erdener A     Wilms tümörü ve kongenital anidiralı bir olgu .      GATA Tıp Bülteni  27:753-756   1985 3. Berk A Ö  Üskent N Pekcan M  Çeliktel T  Erdöl  C    Akut lenfoblastik lösemili bir hastada tam remisyon sırasında  oluşan ikincil solid tümör    (Malign granuloza hücreli tümör)    GATA Tıp Bülteni 28:225:230 1986 4. Pekcan M   Aydın R  Alpaslan F     Oksijen serbest radikalleri hastalıklarda yeni bir dönüm noktası mı?     GATA Tıp Bülteni 29:869-80 1987 5. Pekcan M      Aydın R    Özbay O Arslan İ Ertaşkın M    Safra taşı ileusu(ender karşılaşılan bir olgunun sunuluşu)    GATA Tıp Bülteni 30:737-745 1988 6. Beyhan N Pekcan M Göktürk H    Bir olgu nedeniyle malign hipertermi krizinde dentrolen Na tedavisi    GATA Tıp Bülteni 30:759-767 1988 7. Pekcan M   Özbay  O   Öner K  Alpaslan F    İntrauterin cerrahi geçmişi bugünü ve geleceği    İZMİR Devlet Hastanesi Tıp.dergisi 27:586-591 1989 8. Özbay  O  Öner K   AKÇA S.  Arslan İ  Uzar A İ   Pekcan M Alpaslan F    Vipoma Sendromu     Türkiye klinikleri Gastreoenterohepatoloji Dergisi Cilt 1 sayı 1 1:15-20, 1990 9. Alpaslan F Tanboğa H Sarıkayalar Ü Pekcan M Arslan İ  Öner K Özbay O Önsal A      Ağar N  :Türkiyede Gerçekleştirilen İlk Pankreas transplantasyonu     GATA Tıp Bülteni 32:889-897 1990 10. Kozak O Uzar Aİ Yıldız M   Öner K  Pekcan M  Sarıkayalar Ü Alpaslan F         Pnömatosis Sistoides İntestinalis (Olgu Sunumu)       GATA Tıp Bülteni 37 :520 - 523 1995 11. Uzar Aİ Yıldız M Kozak O Yenicesu M Taşar M  Bulucu F Pekcan M  Öner K       Alpaslan Fİ Bilateral Feokromasitoma ile Birliklte Pankreas Adacık Tümörü       GATA Tıp Bülteni 38 :  236-239 1996 12. Pekcan M  Çevikbaş İ Özer A Hatipoğlu S Gün H       Her Yüzyılın Adamı: Atatürk GATA Açılış Dersleri ve Atatürkle İlgili        Konferanslar  (1994 - 1997)  P: 177- 196 1997 13. Balkan M  Kozak O  Kayahan C Güleç B Demiriz M  Pekcan M Alpaslan F       Appandiks epiploika Torsiyonuna Bağlı Akut Karın Tablosu ( Bir Olgu Nedeniyle )       GATA Tıp Bülteni 40 :  107-108 1998 14.  Pekcan M   Hemoroid     Actual Medicine 6:(6) 18-30 1998 15.  Pekcan M   Güleç B   Ural A U   Balkan M   Kozak O  Uzar Aİ Yalçın A        Myelofibrziste Subtotal Splenektomi       Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi       7 (3)  :  203 - 7,1999 16. Pekcan M Kozak O Güleç B Yiğitler C  Kayahan C Uzar Aİ Günhan Ö   Primary Alveolar Hydatidosis of the pancreas (case report)(English edition)  Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 7(4):203-207 17. Güleç B Uzar A İ  Kozak O Balkan M Yiğitler C Balkan M Coşar A Pekcan M        Von Hippel Lindau Hastalığında Bilateral Renal Cell Karsinoma ve Cerrahi Tedavi         Yaklaşımı.  Gülhane Tıp Dergisi, 42 (3) :  297-301 18. Güleç B Yiğit T Yiğitler C Karslıoğlu Y, Sağlam M Yıldız M Pekcan M       Ksantogranülomatöz Kolesistit . Gülhane Tıp Dergisi.  45 (2) : 209 – 212, 2003 1. 3C- Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan sözel bildiriler 1.  Pekcan M  Ertaşkın M  Aydın R  Yıldız M     Assesment of gastric alkaline reflux with hepatobiliary scintigraphy.     Mediterranean surgical meeting.87 –İstanbul-Antalya  P.61   1987 2.  Pekcan M Aydın R Özışık  T Ertem T     Research on the effects of vagotomy an hepatobiliary system done by     99 m Te-  DIDA   Mediterranean surgical meeting 87 –İstanbul-Antalya  P194-195    1987 3.   Özışık  T  Uzar A İ  Pekcan M  Ünsal A F  Sarıkayalar Ü       Comparasion of ultrasonography and oral Cholecystography in gallbladder       pathologıes    2 nd Mediterranean Surgical Congres- Athens   P- 219  1989 4.  Pekcan M  Özışık  T  Öner K  Ağar N  Ertaşkın M     An Experimental İntrauterine Surgery On Gastroschisis   2 nd Mediterranean Surgical Congres- Athens  P-101  1989 5. Öner K  Özbay  O  Pekcan M  Özışık  T  Alpaslan F  Transhiatal esophagectomy.      2 nd Mediterranean Surgcal Congrees- Athens- P – 5 1989 6. Kozak O  Özdemir Y  Yıldız M  Pekcan M  Alpaslan F    The İmportance of Recurrent Laryngeal Nerve Dissection on thyroid Operations     Congress of Military medicine-İstanbul  P-18  1993 7. Balkan M  Kozak O  Pekcan M  Arslan  İ  Sarıkayalar Ü  Alpaslan F    Thorachobiliary fistula due to Hydatid cyst ( A raport of two cases )   2nd congress of Balkan military Medical Committee- Sofya  P-0  1997 8. Güleç B  Kayahan C  Uzar Aİ  Kozak O  Taş Pekcan M     Etiologic Assessements ın acute suppurative peritonitis , APACHE III scoring      system and ıts effect on prognosis  2nd congress of Balkan military Medical Committee- Sofya  P-45  1997 9. Gürek S  Güleç B Kozak O Yıldız M Pekcan M     The Effects of Topical nitroglycerin on Anal sphincter Pressures İn the Mangement of      Anal Fissüre.  Eurosurgery 2000 – İstanbul 10. Yiğtler C Öner K Kozak O Pekcan M         Surgical Approach In caustic Injuries to the esophagus      Congress of Balkan Military Medical Committee – ankara 2000 11. Yiğitler C Kozak O Gürkök S Harlak A Pekcan M        Colon Perforation Presenting As Tension Fecal Pneumothoraks ;      A late Complication  of the travamatic Diaphragmatic Hernia      Congress of Balkan Military Medical Committee – ankara 2000 12. Güleç B Coşkun K Uzar Aİ Kozak O Arslan İ Pekcan M       Thoracoabdominal gunshut wounds, 6 th Congress of Balkan Mılıtary Medical Committee . Plovdiv – Bulgaria, October –2001 13. Güleç B Başakıncı G Yiğitler C Uzar Aİ Öner K Arslan İ Pekcan M       Severe duodenal injuries due to gunshut, 6 th Congress of Balkan Mılıtary       Medical Committee . Plovdiv – Bulgaria, October –2001 14. Güleç B Yeşiltaş A Balkan B Uzar Aİ Kozak O Pekcan M       Relaparotomy for gunshut wounds, 6 th Congress of Balkan Mılıtary       Medical Committee . Plovdiv – Bulgaria, October –2001 15. Güleç B Yiğitler C Yiğit T Erdil A Özcan A Kozak O Öner K Arslan İ Pekcan M        Rectopexy for solitary rectal ulcer : Preliminary report, 12th World Congress of the international association of surgeons and gastroenterologıst, November –2002 16. Güleç B Yiğitler C Balkan M Uzar Aİ Kozak O Pekcan M       Surgical Procedures for the treatment of cystic hydatid disease of the liver .      A  meta analyses. .  Eurosurgery 2000 – İstanbul 1. 3D- Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda sunulan poster  bildirileri 1. Bilgili H İde T Yıldız C Orhun S Pekcan M Aslanbey D     Comperative study on the effects of wire polydioxanone and fractures an       experimental study in rabbits      31th voorjaarsdagen. Royal Netherlands Veterinary association – Amsterdam      poster   1998 2. Güleç B Yiğitler C Balkan M  Uzar Aİ  Kozak O Arslan İ Pekcan M     Results of esophageal replacement for caustıc injuries to the esophagus, 7 th     Congress of Balkan Mılıtary Medical Committee . Athens- Greece, October –2001 3. Yiğitler C Kılınç M Güleç B Yiğit T  Kozak O Aydoğan H Pekcan M      The effects of mesalazine, etronidazol, and gentamycin on bacterial translocation       in experimental colitis induced by acetic acid, 7 th Congress of Balkan Mılıtary       Medical Committee . Athens- Greece, October –2001 4. Yiğitler C Yeşilktaş A Yiğit T Balkan B Arslan İ Pekcan M      Risk factors for early complications following total gastrectomy for gastric cancers,      7 th Congress of Balkan Mılıtary Medical Committee . Athens- Greece, October – 2001 5. Güleç B Yiğitler C Yiğit T Kozak O  Pekcan M      Delayed primary closure using double-loop tension sutures: description of a new      technique and patient report, 7 th Congress of Balkan Mılıtary Medical Committee .      Athens- Greece, October –2002 6. Güleç B Yiğitler C Uzar Aİ Yeşilktaş A Kozak O Pekcan M      Abdominal Wall reconstruction Using tissue expanders and dual mesh,  7 th   of Balkan Mılıtary Medical Committee . Athens- Greece, October –2002 7. Yeşildağlar N Demirbağ S Öngörü Ö Öztürk H  İde T Pekcan M      The effects of tracheal occlusion versus dexamethasone on lung development in       rabbit model of congenital etronidazol hernia: A preliminary report, 7th       Turkhish-Hellenic Scientific Meeting-İstanbul, April- 2002 “SORANOS  AWARDS” “2 NCİLİK ÖDÜLÜ”       8. Erdoğan MF Güleç B Gürsoy A Pekcan M Azal Ö Günhan Ö Bayer A     MEN 2B Presenting with Pseudohirschprung’s disease : Eighth İnternational     Workshop on Multipl Endocrine Neoplasia – Abstract book P :42, June 2002     Michigan-USA      9. Yiğitler C Kılınç M Güleç B Yiğit T  Kozak O Aydoğan H Pekcan M      The effects of mesalazine, etronidazol, and gentamycin on bacterial translocation       in experimental colitis induced by acetic acid, 12th World Congress of the       international association of surgeons and gastroenterologıst, November –2002      10. Güleç B Yiğitler C Yiğit T Uzar Aİ Kozak O Pekcan M       Staged reconstruction of abdominal wall defect, 12th World Congress of the       international association of surgeons and gastroenterologıst, November –2002       11. Güleç B Yiğitler C Yiğit T  Kozak O Pekcan M       Delayed primary closure of abdomen : Description of a new technique, 12th World       Congress of the international association of surgeons and gastroenterologıst,        November –2002 12.    Yiğitler C Güleç B Yiğit T Uzar Aİ Pekcan M : Lichtenstein repair   versus classical herniorraphy : five years experience in a military hospital. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, 21-24 September 2003, Cluj Napoca / Romania. 13.    Güleç B Yiğit T  Yiğitler C Uzar Aİ Balkan M Kozak O Öner K  Arslan İ Pekcan M : Effects of Hormone replacement therapy on breast tissue of menopausal women . 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, 21-24 September 2003, Cluj Napoca / Romania. 14.    Yiğit T Yiğitler C Güleç B Özcan A Uzar Aİ Arslan İ Pekcan M :  Gallbladder heterotopias(review of 3 cases ) . 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, 21-24 September 2003, Cluj Napoca / Romania. 1. 3E- Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan sözel bildiriler 1. Kölan N Ertaşkın M Sarıkayalar Ü  Pekcan M   Safra akımının yeniden oluşturulmasında uygulanan yöntemler (RetrospektiF  araştırma)  Ulusal cerr.Kongresi İstanbul P- 155, 1985 2. Kölan N Alpaslan F Dündar İ H Pekcan M Gülmen M.      Hepatit  B virüs (HCV) infeksiyon zincirinde önemli rolü sağlık personelinin  HBV markırı olan HBsAg Yönünden incelenmesi  4.Ulusal Kükem Kongresi Özel sayısı-İstanbul P- 172  1985 3. Kölan N  Kamalı S D Tatar H Duran E Pekcan M     Bir olgu nedeniyle ender rastlanan komplikasyon Batın organlarının masif  nekrozu .  III.Ulusal vasküler cerrahi kongresi Bursa P –42 1986 4.  Kölan N  Pekcan M Özbay  O  Kızılışık T      58 Piyojenik karaciğer apsesi olgusunun rekrospektif incelenmesi  Ulusal cerr.Kongresi özet bildiriler kitabı-İstanbul P – 104  1988 5. Alpaslan F  Pekcan M  Öner K  Kandemir R     Çeşitli nedenlerle oluşan 29 kolon yaralanma olgusundaki gastrointestinal   fistül sorunu ve total paranteral  beslenme  3.ulusal kolon rektum cerrahisi kongresi özet kitabı-Marmaris P-  57  1988 6. Özbay  O  Öner K  Arslan İ  Pekcan M  Alpaslan F     Kronik böbrek hastalıklarında arterio-venöz fistül uygulamaları  N VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi –Antalya P- 59 1989 7. Pekcan M  Alpaslan F  Özbay  O  Öner K  Ertaşkın M  Sarıkayalar Ü Böbrek transplantasyonlarında ureteroneosistostomi uygulamalarımız.  VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi –Antalya P- 61  1989 8.     Bilgili H İde T Yıldız C Orhun S Pekcan M Aslanbey D        Böbrek transplantasyonlarından sonra ender görülen kolon komplikasyonları       VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi –Antalya  P- 61  1989 9. Arslan N  Öztürk Ö  Aksu A  Tufan T  Pekcan M  Ilgan S     İnfiltratif Duktal karsinomada (İDK) Mikroskopik Grade ile  99 m Tc -MIBI      UPTAKE düzeylerinin Karşılaştırılması . XI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi . Turkish      Journal Of Nuclear Medicine-  Ankara P-6  1997 10. Arslan N  Öztürk Ö  Tufan T   Pekcan M  Aksu A  Ilgan S       Meme Kitlelerinin ayırıcı tanısında 99 m Tc -MDP ve 99 m Tc - MIBI   Sintimamografisinin Karşılaştırılması    XI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi . Turkish Journal Of Nuclear Medicine   Ankara , P-6  1997 11. Ağar N  Arslan İ  Pekcan M  Önsal A  Yıldız M  Alpaslan F       Post trasplant kolonik komplikasyonlar   IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi-Antalya  p-0  1990 12. Uzar Aİ  Eryılmaz M  Kozak O  Balkan M  Güleç B  Pekcan M       İki droglu kemoterapi uygulamasının Perioperatif dönemde yara İyileşmesine   etkisi  Ulusal cerrahi kongresi  - İzmir  P-64  1998 13. Güleç B  Uzar Aİ   Kozak O  Balkan M  Pekcan M  Alpaslan F       Von Hippel Lindau Hastalığında Bilateral Renal Cell Karsinoma ve Cerrahi       Tedavi yaklaşımı. Ulusal cerrahi kongresi - İzmirP –119  1998 14. Güleç B  Balkan M  Uzar Aİ  Uğur A  Pekcan M       Myelofibrosiste subtotal splenektomi . Ulusal cerrahi kongresi – İzmir  P 134  1998 15. Yıldız M  Kozak O  Balkan M  Kayahan C  Pekcan M  Sarıkayalar Ü       Karaciğer Kist Hidatikleri.  XII . Askeri Tıp Kongresi-İstanbul  P-0  1996 16. Kayahan C  Balkan M  Kozak O  Uzar Aİ  Pekcan M  Alpaslan F       Midede Ektopik Pankreas.  XII . Askeri Tıp Kongresi-İstanbul  P-0  1996 17. Kayahan C  Güleç B  Kozak O  Atak M  Pekcan M  Sarıkayalar Ü       Kolorektal kanserli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi       Ulusal cerrahi kongresi – İzmir  P-0 *  1998 18. Alpaslan F  Pekcan M  Öner K  Ağar N       51 Ateşli Silah Yaralanması Olgusunun değerlendirilmesi ve Gastrointestinal  Fistül Sorunu    Ulusal Cerrahi Kongresi-İstanbul  P- 16  1988 19. Kayaalp C  Balkan M  Akolu M  Kırımlıoğlu V  Pekcan M  Şen D       Türkiyede Skolosidal Kullanımı  4. Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi- Antalya  P- 114  1999 20. Balkan M  Kayaalp C  Aydın C  Özgürtaş T  Kozak O  Pekcan M       İntraabdominal Perfore Kist Hidatiklerde Hipertonik Salin İrrigasyon       Amacıyla Kullanılabilir mi ?   4. Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi- AntalyA  P- 115  19 21. Balkan M  Uzar Aİ   Yıldız M  Kayahan C  Pekcan M  Alpaslan F       Pnömatosis sistoides intestinalis  . Ulusal cerrahi kongresi  - Antalya  P –94  1996 22. Yıldız M  Uzar Aİ   Öner K  Arslan  Pekcan M  Alpaslan F  Konservatif Meme cerrahisi.  Ulusal cerrahi kongresi  - Antalya  P- 96  1996 23. Kozak O  Uzar Aİ  Arslan İ  Pekcan M  Alpaslan F       Fibrolamellar Hepatoselüler Karsinoma    2. Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi- İstanbul  P-31  1995 24. Alpaslan F  Sarıkayalar Ü  Pekcan M  Arslan İ        Pankreas Transplantasyonu. Ulusal Cerrahi kongresi ‘90 – İstanbul   p-0   1990 25. Önsal A  Aktaş O  Sarıkayalar Ü  Pekcan M  Ağar N Hickman kateteri uygulamalarımız. Ulusal Cerrahi kongresi ‘90 – İstanbul  P-0   1990 26. Pekcan M  Uzar Aİ  Önsal A  Arslan İ Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan İntraabdominal drenaj  Ulusal Cerrahi kongresi ‘90 – İstanbul  P-90  1990 27. Kayahan C  Güleç B  Kozak O  Atak M  Pekcan M  Sarıkayalar Ü Kolorektal kanserli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi  VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi  P-90  08.09.1997,Antalya 28. Yıldız M   Pekcan M  Öner K  Arslan İ  Ağar N  Alpaslan F 1988 Sonrası Renal Transplantasyon sonuçlarımız  IX.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve transplantasyon kongresi-Ürgüp P-0  1992 29. Arslan İ   Uzar Aİ  Öner K  Pekcan M  Alpaslan F Akut Obstrüktif Kolon Kanserleri  V. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi-Girne  P-68  1993 30. Yıldız M  Arslan İ  Öner K  Kozak O  Pekcan M  Alpaslan F  Kolostomi kapatılmasında İnfeksiyon sorunu   V. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi-Girne  P-80  1993 31. Güleç B Coşkun K  Yiğitler C Uzar Aİ   Arslan İ Pekcan M       Ateşli silahla torakoabdominal yaralanmada injury severity score & prognoz       İlişkisi, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002 , özet kitabı-sayfa 141 , Antalya-2002 31. Güleç B Coşkun K  Yiğitler C Uzar Aİ   Arslan İ Pekcan M       Ateşli silahla torakoabdominal yaralanmada injury severity score & prognoz       İlişkisi, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002 , özet kitabı-sayfa 141 , Antalya-2002 32. Güleç B Yiğitler C Balkan M Uzar Aİ   Öner K  Pekcan M       Ateşli silahlarla oluşmuş ciddi duodenum yaralanmaları, Ulusal Cerrahi       Kongresi 2002 , özet kitabı-sayfa 141 , Antalya-2002 33. Güleç B Kozak O  Pekcan M   Uzar Aİ   Öner K  Arslan İ       Ateşli silah yaralanmalarında relaparotomi nedenleri, Ulusal Cerrahi       Kongresi 2002 , özet kitabı-sayfa 142 , Antalya-2002 34. Yiğitler C  Kılınç M Güleç B Aydoğan H Kozak O Pekcan M       Asetik asitle oluşturulan deneysel kolitte bakteriyel translokasyon,       Ulusal Cerrahi Kongresi 2002 , özet kitabı-sayfa 158 , Antalya-2002 35. Güleç B Özer T Can C İde T  Uzar Aİ  Pekcan M       Deneysel kolit tedavisinde metilen mavisi,   Ulusal Cerrahi Kongresi 2002 , özet kitabı-sayfa 158 , Antalya-2002 36. Güleç B Küçük M Kozak O Yiğit T  özcan A  Pekcan M         Verapamil ve octreotidin parsiyel karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında       etkinliği, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002 , özet kitabı-sayfa 276 , Antalya-2002 37. Balkan M Kozak O Güleç B Pekcan M       Emniyet kemeri yaralanmasına ( seat – belt injury ) bağlı travmatik lumbal       Herni. II. Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi ( Uluslar arası katılımlı ).  Ekim - 1997 38. Kayahan C Güleç B Yılmaz F Uzar Aİ Pekcan M Sarıkayalar Ü       Laparoskopik kolesistektomilerde postoperatif olarak saptanan safra yolu       Yaralanmaları. 10. Ulusal Cerrahi & Eurosurgery 2000 kongresi, 20-24 Haziran       2000- İstanbul. 39. Kayahan C Güleç B Yılmaz F Uzar Aİ Pekcan M Sarıkayalar Ü       Laparoskopik kolesistektomiden açık kolesistektomiye geçiş nedenleri. 10. Ulusal  Cerrahi & Eurosurgery 2000 kongresi, 20-24 Haziran       2000- İstanbul. 40. Güleç B Yiğitler C Kayahan C Avcu F Öztürk B Yılmaz F Pekcan M       Kemik iliği transplantasyonu nedeniyle uzun süreli santral kateteri       uygulamaları, 10. Ulusal Cerrahi & Eurosurgery 2000 kongresi, 20-24 Haziran       2000- İstanbul. 1. 3F- Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan poster  bildirileri 1. Pekcan M Balkan M Güleç B Uzar Aİ Başakıncı G Karslıoğlu Y     Meme kanseri tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeri , VI. Ulusal meme     hastalıkları kongresi, 24.09.2001 2. Pekcan M Balkan M Başakıncı G Güleç B Uzar Aİ Kozak O     Koruyucu meme cerrahisi ile radikal mastektomi yöntemlerinin sonuçlarının     Karşılaştırılması , VI. Ulusal meme hastalıkları kongresi, 24.09.2001 3. Güleç B Deveci S Yiğit T Harlak A Yıldız M Pekcan M     Sklerozan mezenterit : kolon Obstrüksüyonuna neden olan nadir bir olgu, 18.     Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 01.10.2001 4. Güleç B Demiriz M Sağlam M Yıldız M Pekcan M     Ksantogranülomatöz kolesistit, 18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 01.10.2001 5. Güleç B Yiğitler C Erdil A Balkan M Uzar Aİ Arslan İ Pekcan M     Kostik yaralanmalar için özefagus replasman cerrahisi sonuçları, 18.Ulusal     Gastroenteroloji Haftası, 01.10.2001 6. Ceyhan S Özgüven V Çavdaroğlu A Başustaoğlu AC Pekcan M Yağcı A Hazneci     T  Haznedaroğlu T      GATA Eğitim Hastanesinde 1999,2000 ve 2001 Yıllarındaki kontrolü zorunlu      Antibiyotik Sarflarının Karşılaştırılması, Hastane İnfeksiyonları kongresi 2002,      01.04.2002, Kongre 3. cülük ödülü 7. Öner K  Arslan İ  Pekcan M Yenicesu M Çağlar K     Akut pyelonefritle gelişen allograft disfonksiyonu, Transplantasyon 2002,     01.10.2002  8.Güleç B Kozak O Yiğit T  Uzar Aİ Günhan Ö Pekcan M : Pankreasın solid kistik      psödopapiller tümörü. 20. Ulusal gastroenteroloji Haftası, 30 Eylül – 5 Ekim 2003 ,      Kuşadası- İzmir 9.Yiğitler C,  Pekcan M Güleç B Yiğit T Balkan M Kozak O : Mastektomili hastalarda     lokolejyoner  nüksü etkileyen faktörleri. II. Ulusal Cerrahi Onkoloji kongresi, 1-4 Ekim    2003, İstanbul  1.   3G- SCI-Expanded, SCI ve AHCI kapsamındaki atıflar ; a. Adayın araştırmaya  atıfları a. Ghory M.J Pekcan M Hebiguchi M T Hamilton S R Dudgeon D.L     Muscle ablation sphincter to prevent after total colectomy in      pupies:A.preliminnary report. Journal of PediatricSurgery  20:302-306 1985 b. Etlik Ö Tomur A Deveci S Pişkin İ Pekcan M    Comparison of the Uroprotective Efficiacy of Mesna and HBO  Treatments In    Cyclophosphamide - İnduced Hemorragıc Cystıtıs .   The Journal of Urology, 80 : 975 –79, 1997 c. .Arslan N   Öztürk E   Ilgan S  Urhan M Karaçalıoğlu Ö   Pekcan M       Tufan T Bayhan H :      99 Tc m-MIBI Scintimammography in the evaluation of Breast  Lesions  and      Axillary involvement : A Comparison with Mammography and  histopathological      diagnosis  .  Nuclear Medicine Communications 20 : 317- 325 1999 d. Arslan N  Öztürk E Ilgan S  Narin Y  Dündar S  Tufan T  Pekcan M Bayhan H :    The Comparison of dual phase Tc-99m MIBI and tc-99mMDP    scintimammography in the evaluation of breast masses: preliminary  report    Ann Nucl Med 14 (1) : 39-46   2000  e. Kayaalp C  Balkan M  Aydın C  Özgürtaş T Tanyüksel M Kırımlıoğlu V     Akoğlu M Öner K Pekcan M : Hypertonic Saline in Hydatid Disease   World. J.     Surg. 25:975-979, 2001 f. Yeşildağlar N  , Demirbağ S, Pekcan M, Eroğul O :    Reduction of CO2-  pneumoperitoneum-induced metabolic     Hypoxemia by the addition of small   amount of  O2 to the CO2 in a    rabbit  ventilated model. A prelaminary study. Hum Reprod.  18(4):890,   2003   d. olgu sunumu gibi yayınlara  yapılan atıflar  a.  Balkan M    Kozak O    Güleç B  Taşar M   Pekcan M :       Traumatic Lumbar Hernia Due To Seat Belt İnjury        The Journal of Trauma: İnjury,İnfection and Critical care 47 :  1- 2 ,1999 b.    Kayaalp C, Balkan M, Aydın C, Özgürtaş T,Tanyüksel M,Kırımlıoğlu V,        Akoğlu   M,Öner K,  Pekcan M  Reply World. J. Surg. 2002 2.    BÖLÜM : DİĞER YAYIN FAALİYETLERİ 1D- Türkçe bilimsel kitapta yada ders kitaplarında bölüm yazarlığı veya editörlük ( kitap başına ) 1.   Pekcan M   yaralar ,yara iyileşmesi  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi : DERS NOTLARI (III Sınıf) KLİNİK  BİLİMLERİNE GİRİŞ P:  1996 2.   Pekcan M   Peptik Ülser Komplikasyonları Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi : DERS NOTLARI (III Sınıf) KLİNİK BİLİMLERİNE GİRİŞ P: 1996 3.   Pekcan M   Memenin Selim Hastalıkları Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp        Fakültesi :DERS NOTLARI (IV SINIF)       Genel Cerrahi       Çocuk Cerrahisi       P:179-186 1996 4.   Pekcan M  Hipertiroidinin Cerrahi Tedavisi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp        Fakültesi : DERS NOTLARI (IV SINIF)       Genel Cerrahi       Çocuk Cerrahisi       P:187-190 1996 5.   Pekcan M  Pankreasin Adacık  Hücreli Tümörleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri       Tıp Fakültesi : DERS NOTLARI (IV SINIF) Genel Cerrahi  Çocuk Cerrahisi        P:191-215 1996 6.   Pekcan M   Venöz Tromboembolizm    Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp       Fakültesi : DERS NOTLARI (IV SINIF)  Genel Cerrahi       Çocuk Cerrahisi       P:215-229 1996 7.   Pekcan M  Yara İyileşmesi, yaralar ve Yara Bakımı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri       Tıp Fakültesi : DERS NOTLARI (IV SINIF) Genel Cerrahi  Çocuk Cerrahisi       P:171-178 1996 8.   Haznedaroğlu T Özgüven   Pekcan M                Hastane İnfeksiyonları (EDİTÖR) Hastane infeksiyonları       (GATA basımevi)(GATA İnfeksiyon Kontrol Komitesi Yayını- Kitap)       (Şubat 2001) 9.   Pekcan M , Güleç B  :       Cerrahi girişim  yeri infeksiyonları.  Hastane İnfeksiyonları.       GATA basımevi,GATA İnfeksiyon Kontrol Komitesi Yayını       2001 :. Sayfa 212 – 229 . 10.  Özgüven V  Başustaoğlu A Pekcan M        Antibiyotik Kullanımı İnfeksiyon kontrol Komitesi Eğitim Serisi/        GATA Basımevi Ankara - 2000 11.  Pekcan M        Sıvı elektrolit Replasmanı, Rehabilitasyon Hemşireliği.Ed:Arpacıoğlu O.          P263-269, GATA basımevi- 1999 12. Pekcan M       Pankreatit. GATA Basımevi –2001: Akut pankreatitte cerrahi tedavi. , Sayfa       160-179. 13. Pekcan M       Hastane infeksiyon kontrol komitesi hastane infeksiyonlari eğitim kursu kitabı.       : Antibiyotik Kontrol Komitesinin Kurulması , sayfa :61-65 GATA Basımevi 2001 14. Pekcan M (editör)       Hastane Odalarında temizlik ve hijyen el kitabı. GATA basımevi, GATA       İnfeksiyon Kontrol Komitesi Yayını-   kitap        2003 2. 1F- Alanında bölüm çevirmenliği 1.  Pekcan M  Özet cerrahi - 1 :GATA Yayınları 10 GATA Basımevi ,1986(chapter çeviri ): Yaralar ,yara iyileşmesi ve drenler. Sayfa 4-14.  2. Pekcan M   Özet cerrahi - 1 :GATA Yayınları 10 GATA Basımevi ,1986 (chapter çeviri ) :  Cerrahi infeksiyonlar.  Sayfa.72-87 3.  Pekcan M Özet cerrahi - 1 :GATA Yayınları 10 GATA Basımevi ,1986 (chapter çeviri ) :   Cerrahi beslenme . Sayfa 88-99 4.  Pekcan M  Özet cerrahi - 1 :GATA Yayınları 10 GATA Basımevi ,1986(chapter çeviri )  :   Deri .   Sayfa 158-174 5.  Pekcan M Guyton-Hall Tıbbi Fizyoloji . Nobel Tıp kitabevleri, 1996 (chapter çeviri ) :   Gastrointestinal Bozuklukların Fizyolojisi   6. Pekcan M  Pankreas Transplantasyonu . Güncel Cerrahi Tedavi . ( Current Surgical Therapy ) (chapter çeviri ) Avrupa Tıp Kitapçılık -İstanbul 2002. Sayfa 531-536 3. BÖLÜM . DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER : 3. 1A- Uluslararası bilimsel kuruluşlarca ve tübitak veya TÜBA Bilim Kurulu tarafından verilen Bilim ve Hizmet, Teşvik ödülleri ve Tübitak diğer ödülleri ( Yayın Teşvik Para ödülü hariç ) 1. Yeşildağlar N Demirbağ S Öngörü Ö Öztürk H  İde T Pekcan M     The effects of tracheal occlusion versus dexamethasone on lung development in      rabbit model of congenital diafragmatic hernia: A preliminary report, 7th      Turkhish-Hellenic Scientific Meeting-İstanbul, April- 2002 “SORANOS      AWARDS”  ÖDÜLÜ 3. 1C- Yurtdışında yapılan uluslararası sempozyum ve kongre düzenlemesi gibi etkinliklerde başkanlık veya oturum başkanlığı yapmak. 1. Eurosurgery 2000 kongresi, 20-24 Haziran       2000- İstanbul. 2. Congress of Balkan Military Medical Committee – ankara-2000, Bilimsel Komite      Başkanı 3. 1D- Ulusal kongre, seminer sempozyum ve panellerde davetli konuşmacı veya workshoplarda eğitici olmak 1. Yoğun bakım hastalarında infeksiyon, Haydarpaşa Hastanesinin 150 Yıl toplantısı- İstanbul, 1996 2. Diyabet ( pankreas transplantasyonu), XII. Askeri Tıp Kongresi, 1996 3. Meme Kanserinde Tanı ve izleme, XI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi . Turkish Journal Of Nuclear Medicine-Ankara, 1997 4.  Pankreatit: Akut pankreatitte cerrahi tedavi.  2001 3. 1E- Ulusal sempozyum ve kongrelerde oturum başkanı olmak 1. Ulusal cerrahi kongresi 2000, İstanbul - 2000 2. 1.Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002, Ankara 3. 2.Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 2003 , Ankara 3. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002 , Antalya-2002 3.1F- Ulusal kuruluşlarca verilen bilim, hizmet ve teşvik ödülleri ( alet ve ilaç firmaları gibi ticari kuruluşlar hariç ) 1. Ceyhan S Özgüven V Çavdaroğlu A Başustaoğlu AC Pekcan M Yağcı A     Hazneci T  Haznedaroğlu T :  GATA Eğitim Hastanesinde 1999,2000 ve 2001     Yıllarındaki kontrolü zorunlu Antibiyotik Sarflarının Karşılaştırılması, Hastane     İnfeksiyonları kongresi 2002,      01.04.2002, Kongre 3. cülük ödülü 3.3E- Ulusal dergilerde her yıl için editörlük ve yayın kurulu üyeliği ile makale danışmanlığı 1. Gülhane Tıp Dergisi (Yayın kurulu üyesi ) ( 3 yıl ) 2. Türkiye klinikleri- cerrahi dergisi ( bilimsel danışman )(2 yıl ) 3. Ankara Cerrahi Derneği dergisi   ( bilimsel Danışman ) (3 yıl ) 4. Trafik ve Acil Yardım Hastanesi Travma Dergisi (bilimsel Danışman ) ( 2 yıl) 4. BÖLÜM : EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 4.1A- Doktora veya Tıpta Uzmanlık Tez yönetimi : (Mehmet yıldız,Cengiz Kayahan, Gökhan Bilgin, Nuri  Ulçay ,Cenk  Sezer,  Necati Eroğlu, Mehmet Eryılmaz,Ali Harlak, Nuran Ülgey, Serap Gürek, Gıyasettin Başakıncı,) Toplam: 11

Medicana Çamlıca

Adres:

Alemdağ Cd. No: 113, 34767 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0216 522 60 00
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334