Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 2000
Mesleki Deneyim

AMASYA NURİ TİNGİZ DEVLET HASTANESİ 

KONYA NUMUNE HASTANESİ 

ÖZEL BSK KONYA HASTANESİ 

ÖZEL KONYA HOSPİTAL 

ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ 

Tıbbi İlgi Alanları

PCR

Kapak Hastalıkları 

Kalp Yetmezlikleri 

Kononer Arter Hastalıkları