Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2000


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007


Mesleki Deneyim
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği (Uzmam Doktor)
Institut Georges Portmann, Clinique St. Augustin, Bordeaux, Fransa (Mini-fellow), 2005
University Hospital of Bordeaux, Bordeaux, Fransa (Klinik Gözlemci), 2005
Institut Georges Portmann, Clinique St. Augustin, Bordeaux, Fransa (Mini-fellow), 2006
University Hospital of Bordeaux, Bordeaux, Fransa (Klinik Gözlemci), 2006
İzmir Atatürk Eğitim ve araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği (Uzman Doktor)
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği (Başasistan)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği (Doçent)
University of Pittsburgh (Klinik Gözlemci), Pittsburgh, USA
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği (Eğitim Görevlisi)


Tıbbi İlgi Alanları
Rinoplasti (Estetik Burun Cerrahisi)
Otoplasti (Kepçe Kulak Cerrahisi)
Baş ve Boyun Tümörleri, Kanser Cerrahisi
Trakeal Stenoz Cerrahisi
Dolgu ve Botoks Uygulamaları


Özellikli İşlemler
Preservation Rinoplasti (Burun Sırtı Koruyucu Rinoplasti)
İleri Evre Baş ve Boyun Kanserleri
Subglottik Stenoz Cerrahisi
Revizyon Rinoplasti (Kaburga ve Kulak Kıkırdağı Kullanılan Rinoplasti)
Etnik Rinoplasti