Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1982
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İzmir- S. B. Ü. Dr Suat Seren Göğüs Hast ve Cerrahisi Eğt Arşt Hast -1992
Mesleki Deneyim
Pratisyen Hekim; Yeleğen S.O. /Eşme/ Uşak Mecburi Sağlık Hizmeti. 1982-1984
Pratisyen Hekim; Söke S.O. /Aydın. 1986-1987
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekim, İstanbul. 1988
Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekim, İzmir. 1989-1992
Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başasistan hekim, İzmir. 1992-1999
Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Torasik Onkoloji Servisi Sorumluluğu, Doçent, İzmir. 2000-2001
Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 ve 7. Servis, Doçent, İzmir. 2002-2012
Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Servis sorumlusu, Doçent, Eğitim Görevlisi, İzmir.2013-2014
Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinikleri Eğitim Sorumlusu, Doçent, Eğitim Görevlisi, İzmir. 2015
Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Servis sorumlusu, Doçent, Eğitim Görevlisi, İzmir. 2016
SBÜ, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, Profesör, 2018
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar