Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
T.C Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1984-1990)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğt. Arşt.Hastanesi (1991-1996)
Mesleki Deneyim
SSK Eskişehir Hastanesi (1990-1991) Pratisyen hekim
Atatürk Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi E.A.H (1991-1196) Araştırma Görevlisi
Atatürk Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi E.A.H (1996-2002) Uzman Doktor
Atatürk Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi E.A.H (2002-2015) Başasistan
Yüksek İhtisas Üniversitesi (2015-2016) Göğüs Hast. ABD Yrd.Doç.Dr.
Özel Koru Sincan Hastanesi (2017-2020) Hekim + Mesul Müdür Yardımcılığı
Tıbbi İlgi Alanları

KOAH
Astım
Akciğer Kanseri
Bronkoskopi Solunum fonksiyon testleri
Zatürre
Sigara Bıraktırma
Meslek Hastalıkları

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar