Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1979
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Tıp Fakültesi 1983
Mesleki Deneyim
İzmir Askeri Hastanesi 1983-1985
Şerefli Koçhisar Devlet Hastanesi 1985-1988
SSK Samsun Hastanesi 1988-1990
OMÜ Tıp Fak. Kadın Hast. Ve Doğum ABD 1990-2011
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar