Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi – 1988

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İç Hastalıkları:

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, 1995

Yoğun Bakım:

Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu, Yoğun Bakım 2011Mesleki Deneyim

1995-1996 Ardahan Asker Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı

1996-2002 GATA, Yardımcı Doçent, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu

2002-2008 GATA, Doçent, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu

2008-2010 GATA, Profesör, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu

2010-2012 TOBB ETÜ Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı

2012-2020 Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları AD, İç Hastalıkları Yoğun Bakım BD. Bşk.Tıbbi İlgi Alanları

Mekanik Ventilasyon

Sepsis

Nutrisyon

Sürekli Renal Replasman Tedavisi

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

1. Ortac Ersoy Ebru, Er Berrin, Ciftci Fatma, Gulleroglu Aykan, Suner Kezban, Arpinar Burcu, Aygencel Gülbin, Bacakoglu Feza, Akpinar Serdar, Comert Bilgin, Sungurtekin Hülya, Altıntas Defne, Rollas Kazım, Turan Sema, Topeli Arzu (2020). Outcome of Patients Admitted to Intensive Care Units due to Influenza-Related Severe Acute Respiratory Illness in 2017-2018 Flu Season: A Multicenter Study from Turkey. Respiration. 99(11):954-960.

2. Heybeli Cihan, Canaslan Kübra, Oktan Mehmet Ası, Yıldız Serkan, Arda Hayri Üstün, Çavdar Caner, Çelik Ali, Gökmen Ali Necati, Cömert Bilgin (2020). Acute kidney injury following colistin

treatment in critically-ill patients: may glucocorticoids protect? Journal of Chemotherapy, 1-10. doi: 10.1080/1120009X.2020.1770027

3. Pala Çifçi Seyhan, Urcan Tapan Yasemin, Erkul Türemiş Bengü, Savran Yusuf, Cömert Bilgin (2020). The Impact of Hyperoxia on Outcome of Patients Treated with Noninvasive Respiratory Support. Canadian Respiratory Journal, 2020, Article ID 3953280.

4. Tokur Murat Emre, Ergan Begüm, Aydın Kutlay, Çalışkan Taner, Savran Yusuf, Yaka Erdem, Koca Uğur, Cömert Bilgin, Gökmen Ali Necati (2018). Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik Sıklığı. Yoğun Bakım Dergisi, 9(2), 25-33.

5. Savran Yusuf, Mengi Tuğçe, Yılmaz Barış, Tokur Murat Emre, Ergan Begüm, Yaka Erdem, Cömert Bilgin (2018). Can neutrophil-lymphocyte ratio predict disease severity and mortality in sepsis and septic shock patients? Acta Medica Mediterranea, 34, 877.

6. Tokur Murat Emre, Aydın Kutlay, Çalışkan Taner, Savran Yusuf, Cömert Bilgin, Ergan Begüm (2016). Perception of and satisfaction from Intensive Care in Patients Relatives. Turkish Journal of Medical and Surgical Intensive Care, 7(2), 57-61.

7. Savran Yusuf, Duran Yakup, Cömert Bilgin (2016). Impact of time to antiobiotics on mortality in severe sepsis and septic shock. Acta Medica Mediterranea, 32(1), 17-22.

8. Ergan Begüm, Ergün Recai, Çalışkan Taner, Aydın Kutlay, Tokur Murat Emre, Savran Yusuf, Koca Uğur, Cömert Bilgin, Gökmen Ali Necati (2016). Mortality Related Risk Factors in High Risk Pulmonary Embolism in the ICU. Canadian Respiratory Journal, 2016, 1-8.

9. Savran Yusuf, Arıkan Rukiye, Cömert Bilgin (2016). Impact of factors at admittance predicting intensive care unit mortality in critically ill cancer patients. International Journal of Research in Medical Sciences, 374-380.

10. Savran Yusuf, Sevinç Ali İbrahim, Durak Merih Güray, Seçil Mustafa, Cömert Bilgin (2016). Pheochromocytoma Presenting with Adrenal Necrosis due to Spontaneous Hemorrhage A Case Report. IJSS Case Reports and Reviews, 2(10), 5-7.

11. İnal Volkan, Mas Mehmet Refik, Işık Ahmet Turan, Cömert Bilgin, Mas Nukhet (2015). A New Combination Therapy in Severe Acute Pancreatitis-Hyperbaric Oxygen Plus 3-Aminobenzamide An Experimental Study. PANCREAS, 44(2), 326-330.

12. İnal Volkan, Yamanel Hüseyin Levent, Taşkın Gürhan, Tapan Serkan, Cömert Bilgin (2015). Paraoxonase 1 Activity and Survival in Sepsis Patients. Balkan Medical Journal, 32(2), 183-188.

13. Tanoğlu Alpaslan, Yamanel Hüseyin Levent, İnal Volkan, Öcal Ramazan, Cömert Bilgin, Bilgi Cumhur (2015). Appreciation of trimetazidine treatment in experimental sepsis rat model. Bratislava Medical Journal, 116(02), 124-127.

14. Çınar Orhan, Çevik Erdem, Acar Ayhan, Kaya Cengiz, Ardıç Şükrü, Cömert Bilgin, Yokuşoğlu Mehmet, Bilgi Cumhur, Meisner Micheal, Madsen Troy (2012). Evaluation of mid-regional pro-atrial natriuretic peptide, procalcitonin, and mid-regional pro-adrenomedullin for the diagnosis and risk stratification of dyspneic ED patients. The American Journal of Emergency Medicine, 30(9), 1915-1920.

15. Aydın Sezai, Işık Ahmet Turan, Ünal Bülent, Cömert Bilgin, Özyurt Mustafa, Deveci Mehmet Salih, Özgür Gökhan, Cengiz Ömer, Taşçı İlker, Mas Mehmet RefiK (2012). Effects of infliximab on bacterial translocation in experimental acute necrotizing pancreatitis. Indıan Journal of Medıcal Research, 135(5), 656-661.

16. Hasman Hakan, Çınar Orhan, Uzun Ahmet, Çevik Erdem, Jay Loni, Cömert Bilgin (2012). A randomized clinical trial comparing the effect of rapidly infused crystalloids on acid-base status in dehydrated patients in the emergency department. International Journal of Medical Sciences, 9(1), 59-64.

17. Çınar Orhan, Çevik Erdem, Yıldırım Ali Osman, Yaşar Şaban Mehmet, Kılıç Erden, Cömert Bilgin (2011). Comparison of GlideScope video laryngoscope and intubating laryngeal mask airway

with direct laryngoscopy for endotracheal intubation. European Journal of Emergency Medicine, 18(2), 117-120.

18. Bozoğlu Ergün, Işık Ahmet Turan, Cömert Bilgin, Doruk Hüseyin (2009). Mırızzı syndrome causıng delırıum ın an elderly patıent. Journal of the American Geriatrics Society, 57(2), 362-364.

19. Göçmen Mas Nermin Nüket, Taşçı İlker, Cömert Bilgin, Öcal Ramazan, Mas Mehmet Refik (2008). Ursodeoxycholic acid treatment improves hepatocyte ultrastructure in rat liver fibrosis. World Journal of Gastroenterology, 14(7), 1108-1111.

20. Taşçı İlker, Göçmen Mas Nermin Nüket, Mas Mehmet Refik, Tuncer Murvet, Cömert Bilgin (2008). Ultrastructural changes in hepatocytes after taurine treatment in CCl4 induced liver injury. World Journal of Gastroenterology, 14(31), 4897.

21. Cömert Bilgin, Işık Ahmet Turan, Aydın Sezai, Bozoğlu Ergün, Ünal Bülent, Deveci Mehmet Salih, Göçmen Mas Nermin Nüket, Çınar Eşref, Mas Mehmet Refik (2007). Combination of allopurinol and hyperbaric oxygen therapy: A new treatment in experimental acute necrotizing pancreatitis? World Journal of Gastroenterology, 13(46), 6203-6207.

22. Işık Ahmet Turan, Cankurtaran Mustafa, Bozoğlu Ergün, Cömert Bilgin, Doruk Hüseyin, Mas Mehmet Refik (2007). Is there any relation between insulin resistance and cognitive function in the elderly?. International Psychogeriatrics, 19(04), 745.

23. Taşçı İlker, Mas Mehmet Refik, Vural Sevil, Deveci Mehmet Salih, Cömert Bilgin, Alçığır Gülay, Göçmen Mas Nermin Nüket, Akay Cemal, Bozdayı Abdurrahman Mithat, Yurdaydın Cihan, Bozkaya Hakan, Uzunalimoğlu Özden, Işık Ahmet Turan, Said Harun (2007). Pegylated interferon-alpha plus taurine in treatment of rat liver fibrosis. World Journal of Gastroenterology, 13(23), 3237.

24. Taşçı İlker, Deveci Mehmet Salih, Işık Ahmet Turan, Cömert Bilgin, Akay Cemal, Mas Mehmet Refik, İnal Volkan, Yamanel Hüseyin Levent, Göçmen Mas Nermin Nüket (2007). Allopurinol in Rat Chronic Pancreatitis. Pancreas, 35(4), 366-371.

25. Mas Mehmet Refik, Cömert Bilgin, Göçmen Mas Nermin Nüket, Yamanel Hüseyin Levent, Özotuk Haluk, Taşçı İlker, Jazrawi Riadh (2007). Effects of long term hydrophilic bile acid therapy on contraction of gallbladder muscle strips in patients with cholesterol gallstones. World Journal of Gastroenterology, 13(32), 4336.

26. Işık Ahmet Turan, Mas Mehmet Refik, Yamanel Hüseyin Levent, Aydın Sezai, Cömert Bilgin, Akay Cemal, Erdem Gökhan, Göçmen Mas Nermin Nüket (2006). The role of allopurinol in experimental acute necrotizing pancreatitis. Indıan Journal of Medıcal Research, 124(6), 709-714.

27. Ateş Yüksel, Mas Mehmet Refik, Göçmen Mas Nermin Nüket, Taşçı İlker, Cömert Bilgin, Işık Ahmet Turan, Yener Nuran (2006). Acinar cell ultrastructure after taurine treatment in rat acute necrotizing pancreatitis. Saudi Medical Journal, 27(4), 446-452.

28. Taşçı İlker, Mas Mehmet Refik, Vural Sevil, Cömert Bilgin, Alçığır Günay, Serdar Muhittin Abdulkadir, Göçmen Mas Nermin Nüket, Işık Ahmet Turan, Ateş Yüksel (2006). Rat liver fibrosis regresses better with pegylated interferon alpha2b and ursodeoxycholic acid treatments than spontaneous recovery. Liver International, 26(2), 261-268.

29. Mas Mehmet Refik, Işık Ahmet Turan, Yamanel Hüseyin Levent, İnal Volkan, Taşçı İlker, Deveci Mehmet Salih, Cömert Bilgin, Göçmen Mas Nermin Nüket, Akay Cemal (2006). Antioxidant Treatment with Taurine Ameliorates Chronic Pancreatitis in an Experimental Rat Model. Pancreas, 33(1), 77-81.

30. Göçmen Mas Nermin Nüket, Işık Ahmet Turan, Mas Mehmet Refik, Cömert Bilgin, Taşçı İlker, Deveci Mehmet Salih, Özyurt Mustafa, Ateş Yüksel, Yamanel Hüseyin Levent, Doruk Hüseyin, Yener Nuran (2005). Hyperbaric oxygen-induced changes in bacterial translocation and acinar

ultrastructure in rat acute necrotizing pancreatitis. Journal of Gastroenterology, 40(10), 980-986.

31. Yamanel Hüseyin Levent, Mas Mehmet Refik, Cömert Bilgin, Işık Ahmet Turan, Aydın Sezaai, Göçmen Mas Nermin Nüket, Deveci Mehmet Salih, Özyurt Mustafa, Taşçı İlker, Ünal Tahir (2005). The effect of activated protein C on experimental acute necrotizing pancreatitis. Critical Care, 9(3), 184.

32. Mas Mehmet Refik, Yılmaz İlker Mahmut, Sönmez Yusuf Alper, Doğru Teoman, Cömert Bilgin, Yamanel Hüseyin Levent (2005). Severe esophageal stricture probably resulting from chronic detergent exposure. Indian Journal of Gastroenterology, 24(3), 130-131.

33. Şener Serkan, Yamanel Hüseyin Levent, Cömert Bilgin (2005). A fatal case of severe serotonin syndrome accompanied by moclobemide and paroxetine overdose. Indian Journal of Critical Care Medicine, 9(3), 173.

34. Mas Mehmet Refik, Cömert Bilgin, Öncü Kemal, Vural Sevil, Akay Cemal, Taşçı İlker, Özkömür Eşber, Serdar Muhittin Abdulkadir, Göçmen Mas Nermin Nüket, Gülay Alçığır, Yener Nuran (2004). The effect of taurine treatment on oxidative stress in experimental liver fibrosis. Hepatology Research, 28(4), 207-215.

35. Işık Ahmet Turan, Mas Mehmet Refik, Cömert Bilgin, Yaşar Şaban Mehmet, Korkmaz Ahmet, Akay Cemal, Deveci Mehmet Salih, Göçmen Mas Nermin Nüket, Taşçı İlker, Ateş Yüksel, Koçar İsmail Hakkı (2004). The effect of combination therapy of hyperbaric oxygen, meropenem, and selective nitric oxide synthase inhibitor in experimental acute pancreatitis. Pancreas, 28(1), 53-57.

36. Ateşkan Ümit, Mas Mehmet Refik, Yaşar Şaban Mehmet, Deveci Mehmet Salih, Babaoğlu Erol, Cömert Bilgin, Göçmen Mas Nermin Nüket, Doruk Hüseyin, Taşçı İlker, Özkömür Eşber, Koçar İsmail Hakkı (2003). Deferoxamine and meropenem combination therapy in experimental acute pancreatitis. Pancreas, 27(3), 247-252.

37. Akyol Sedat, Mas Mehmet Refik, Cömert Bilgin, Ateşkan Ümit, Yaşar Şaban Mehmet, Aydoğan Hakan, Deveci Mehmet Salih, Akay Cemal, Göçmen Mas Nermin Nüket, Yener Nuran, Koçar İsmail Hakkı (2003). The Effect of Antibiotic and Probiotic Combination Therapy on Secondary Pancreatic Infections and Oxidative Stress Parameters in Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis. Pancreas, 26(4), 363-367.

38. Öztürk Mustafa, Mas Mehmet Refik, Yaşar Şaban Mehmet, Akay Cemal, Aydoğan Hakan, Deveci Mehmet Salih, Cömert Bilgin, Şimşek İsmail, Göçmen Mas Nermin Nüket, Koçar İsmail Hakkı (2003). The role of inducible nitric oxide synthase inhibitor, meropenem, and taurine in experimental acute necrotizing pancreatitis. Pancreas, 26(4), 357-362.

39. Çınar Eşref, Ateşkan Ümit, Baysan Abdullah, Mas Mehmet Refik, Cömert Bilgin, Yaşar Şaban Mehmet, Özyurt Mustafa, Yener Nuran, Göçmen Mas Nermin Nüket, Özkömür Eşref, Altınatmaz Kemal (2003). Is late antibiotic prophylaxis effective in the prevention of secondary pancreatic infection?. Pancreatology, 3(5), 383-388.

40. Mas Mehmet Refik, Işık Ahmet Turan, Doruk Hüseyin, Cömert Bilgin (2003). Brucella: a rare causative agent of spontaneous bacterial peritonitis. Indian Journal of Gastroenterology, 22(5), 190-190.

41. Yaşar Şaban Mehmet, Mas Mehmet Refik, Cömert Bilgin, Akay Cemal, Deveci Mehmet Salih, Yılmaz İlker Mahmut, Koçer Bülent, Göçmen Mas Nermin Nüket, Doruk Hüseyin, Koçar İsmail Hakkı (2002). Has the oxidative stress a we in late phase of experimental acute necrotizing pancreatitis? Hepato-Gastroenterology, 49(48), 1692-1695.

42. Yazıcı Mahmut, Cömert Bilgin, Mas Mehmet Refik, Güney Çakır, Çınar Eşref, Koçar İsmail Hakkı (2002). Transfusion-transmitted virus prevalence in subjects at high risk of sexually transmitted infection in Turkey. Clinical Microbiology and Infection, 8(6), 363-367.

43. Mas Mehmet Refik, Ateşkan Ümit, Doruk Hüseyin, Kocabalkan Fikri, Cömert Bilgin, Göçmen Mas Nermin Nüket, Ahmed Ha (2002). Comparison of effects of cholecystokinin and erythromycin on bile chemistry and gallstone formation in aged guinea pigs. Indian Journal of Gastroenterology, 21(1), 4-6.

44. Şimşek İsmail, Mas Mehmet Refik, Yaşar Şaban Mehmet, Özyurt Mustafa, Sağlamkaya Uğur, Deveci Mehmet Salih, Cömert Bilgin, Başustaoğlu Ahmet Celal, Kocabalkan Fikri (2001). Inhibition of inducible nitric oxide synthase reduces bacterial translocation in a rat model of acute pancreatitis. Pancreas, 23(3), 296-301.

45. Sönmez Yusuf Alper, Kısa Ucler, Üçkaya Gökhan, Eyileten Tayfun, Cömert Bilgin, Koç Bayram, Kocabalkan Fikri, Özata Metin (2001). Effects of losartan treatment on T-cell activities and plasma leptin concentrations in primary hypertension. Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System, 2(2), 112-116.

46. Cömert Bilgin, Mas Mehmet Refik, Erdem Hakan, Dinç Ayhan, Sağlamkaya Uğur, Ciğerim Murat, Kuzhan Okan, Ünal Tahir, Kocabalkan Fikri (2001). Insulin resistance in non-alcoholic steatohepatitis. Digestive and Liver Disease, 33(4), 353-358.

47. Mas Mehmet Refik, Cömert Bilgin, Sağlamkaya Uğur, Yamanel Hüseyin Levent, Kuzhan Okan, Ateşkan Ümit, Kocabalkan Fikri (2000). CA-125; a new marker for diagnosis and follow-up of patients with tuberculous peritonitis. Digestive and Liver Disease, 32(7), 595-597.

48. Mas Mehmet Refik, Sağlamkaya Uğur, Kubar Ayhan, Çolakoğlu Mehmet, Ateşkan Ümit, Erdem Hakan, Nalbant Selim, Eyileten Tayfun, Cömert Bilgin, Ünal Tahir, Kocabalkan Fikri (1998). Hepatitis G Virus Infection among Patients Undergoing Hemodialysis. Nephron, 80(2), 247-248.