Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1986Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji, 1988-1993Mesleki Deneyim

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, 1986-1987

Mecburi Görev Erzincan (Pratisyen Hekim), 1987-1988

Helsinki University and IV Department of Surgery of Helsinki University Central Hospital, Finland (Böbrek Nakli), 1993–1994

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği (Eğitmen), 1994–2001

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği (Doçent Doktor), T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1998

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, the Sidney Kimmel Center for Prostate and Urologic Cancers, New York, NY, USA (Üroonkoloji Eğitimi), 2001-2003

Ankara Onkoloji Hastanesi (Üroloji Kliniği), 2003–2010

Near East University (NEU), Medical School, Department of Urology (Profesör), 2010-2011

Vanderbilt University Hospital. Nashville. Tennessee, USA (Robotik Ürolojik Cerrahi), 2011-2012

Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA (Robotik Üroonkolojik Cerrahi), 2012

USC Norris Comprehensive Cancer Center, Los Angeles, CA, USA (İleri Robotik Ürolojik,Üroonkolojik Cerrahi), 2014

Anadolu Medical Center in Affiliation with Johns Hopkins Medicine, Kocaeli (Üroloji Bölümü), 2012

Ürolojik Robotik Cerrahi Programı, Anadolu Medical Center in Affiliation with Johns Hopkins Medicine, Kocaeli (Direktör), 2012

Üroonkoloji Bölümü, Anadolu Medical Center in Affiliation with Johns Hopkins Medicine, Kocaeli (Direktör), 2016


Tıbbi İlgi Alanları


Üroonkoloji:

Robotik Cerrahi

Ürolojik Rekonstrüktif Cerrahi

Ürolojik Komplikasyon CerrahisiProstat:

Robotik Radikal Prostatektomi

Robotik Pelvik Lenfadenektomi (Primer-Kurtarıcı)Böbrek:

Robotik Radikal Nefrektomi

Robotik Parsiyel Nefrektomi (Robotik Nefron Koruyucu Böbrek Kanser Cerrahisi)

Robotik Pyeloplasti

Açık Radikal Nefrektomi

Açık Parsiyel Nefrektomi

Vena Kava TrombektomiMesane:

Robotik Radikal Sistektomi, Barsaktan Yeni Mesane Oluşturulması

Robotik Sistektomi, İleal Kondüit Üriner Divarsiyon

Robotik Veziko-Vajinal Fistül Onarımı

Robotik Üreteroneosistostomi

Robotik Üreter Cerrahisi

Mesane Tümörü

Radikal Sistektomi + Barsaktan Yeni Mesane Oluşturulması,

Kadınlarda Vagen Koruyucu Sistektomi, Barsaktan yeni Mesane Oluşturulması,

Radikal Sistektomi, İleal Kondüit

Pelvik ExenterasyonTestis:

Robotik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu

Post Kemoterapi Retroperitoneal CerrahiAdrenal:

Robotik AdrenalektomiRetroperiton:

Robotik Retroperitoneal Tümör Cerrahisi

Retroperitoneal Tümör Cerrahisi

Robotik Veziko-Vajinal Fistül Onarımı

Robotik Üreteroneosistostomi