Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1986


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji - 1988-1993


Mesleki Deneyim

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, 1986 - 1987

Mecburi Görev Pratisyen Hekim: 1987 - 1988, Erzincan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi, 1988 - 1993

Böbrek nakli, Helsinki University and IV Department of Surgery of Helsinki University Central Hospital, Helsinki - Finland, 1993 – 1994

Eğitmen Kadrosu: Üroloji Kliniği - T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1994 – 2001

Doçent Doktor: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği - T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1998

Üroonkoloji Eğitimi: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, the Sidney Kimmel Center for Prostate and Urologic Cancers, New York, NY, USA, 2001 - 2003

Üroloji Kliniği - Ankara Onkoloji Hastanesi, 2003 – 2010

Profesör: Near East University (NEU), Medical School, Department of Urology, 2010 - 2011

Robotik Ürolojik Cerrahi, Vanderbilt University Hospital. Nashville. Tennessee, USA, 2011 - 2012

Robotik Üroonkolojik Cerrahi, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA, 2012

İleri Robotik Ürolojik - Üroonkolojik Cerrahi, USC Norris Comprehensive Cancer Center, Los Angeles, CA, USA, 2014

Üroloji Bölümü, Anadolu Medical Center in Affiliation with Johns Hopkins Medicine, Kocaeli, 2012

Direktör: Ürolojik Robotik Cerrahi Programı, Anadolu Medical Center in Affiliation with Johns Hopkins Medicine, Kocaeli, 2012

Direktör: Üroonkoloji Bölümü, Anadolu Medical Center in Affiliation with Johns Hopkins Medicine, Kocaeli, 2016


Tıbbi İlgi Alanları

- Üroloji: Üroonkoloji, Robotik Cerrahi, Ürolojik Rekonstrüktif Cerrahi, Ürolojik Komplikasyon Cerrahisi

- Prostat: Robotik Radikal Prostatektomi, Robotik Pelvik Lenfadenektomi (Primer – Kurtarıcı)

- Böbrek: Robotik Radikal Nefrektomi, Robotik Parsiyel Nefrektomi - (Robotik Nefron Koruyucu Böbrek Kanser Cerrahisi), Robotik Pyeloplasti, Açık Radikal Nefrektomi, Açık Parsiyel Nefrektomi, Vena Kava Trombektomi

- Mesane: Robotik Radikal Sistektomi + Barsaktan yeni Mesane Oluşturulması, Robotik Sistektomi + İleal Kondüit Üriner Divarsiyon, Robotik Veziko-Vajinal Fistül Onarımı, Robotik Üreteroneosistostomi, Robotik Üreter Cerrahisi, Mesane Tümörü TUR, Radikal Sistektomi + Barsaktan Yeni Mesane Oluşturulması, Kadınlarda Vagen Koruyucu Sistektomi + Barsaktan yeni Mesane Oluşturulması, Radikal Sistektomi + İleal Kondüit, Pelvik Exenterasyon

- Testis: Robotik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu, Post Kemoterapi Retroperitoneal Cerrahi

- Adrenal: Robotik Adrenalektomi

- Retroperiton: Robotik Retroperitoneal Tümör Cerrahisi, Retroperitoneal Tümör Cerrahisi, Robotik Veziko-Vajinal Fistül Onarımı, Robotik Üreteroneosistostomi