Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987-1993
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz 1994-1997
Mesleki Deneyim
İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, 1997-1999
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, 1999-2004
Paşabahçe Devlet Hastanesi, 2004-2006
Çorlu Devlet Hastanesi, 2006-2009
Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastanesi, 2009-2021
Tıbbi İlgi Alanları

Pediatrik (çocukluk çağı) Kulak Buru Boğaz Hastalıkları (Geniz eti, bademcik, kulak tüpü)
Fonsiyonel ve estetik burun ve sinüs cerrahisi
Horlama
Uyku Apnesi
Vertigo
Kulak içi kristal problemleri
Ses Teli Hastalıkları ve Tedavileri
Baş boyun cerrahisi
İşitme kayıpları
Kulak Cerrahisi
Yüz Felci
Alerji

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Dudak Kanserleri - Yüksek Lisans ve Doktora Tezi

Üye Olunan Kuruluşlar

İstanbul Tabip Odası
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği