Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Y.Lisans) 1993

Cumhuriyet Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanlığı (Doktora/S.Yeterlilik) 1998

Gazi Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı (Yan Dal Uzmanlık) 2008


5. Akademik Ünvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi: Yok
Doçentlik Tarihi: 21 Ocak 2011
Profesörlük Tarihi: 7 Eylül 2017

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

6.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :
İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: NIDDM’un komplikasyonları ile plazma fibrinojen, HBA1C ve HDL kolesterol arasındaki ilişki. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Serhat İçağasıoğlu
Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Tezi: Meme kanserinde carbonic anhydrase IX ve hipoxia inducible factor-1 alpha ekspresyonlarının değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nazan Günel.


Mesleki Deneyim

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Tokat Erbaa Devlet Hastanesi İç Hastalıkları
Tokat SSK Hastanesi İç Hastalıkları
Ankara SSK Ulus Hastanesi İç Hastalıkları
Gazi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji yan dal ihtisası
Ankara Atatürk EA Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği
Rize Üniversitesi EA Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği
Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH Tıbbi Onkoloji Kliniği
Beylikdüzü Medicana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği
Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Tıbbi Onkoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu
Medicana International Beylikdüzü Hastanesi
Tıbbi Onkoloji Kliniği