Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2007


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

T.C. Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, 2018


Mesleki Deneyim

Medicana Çamlıca Hastanesi Göğüs Cerrahisi, Uzman Doktor, 2021-Halen

Medicana Ataşehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi, Uzman Doktor, 2021-Halen

İ.A.Ü. VM Medical Park Florya Uygulama Hastanesi, Dr.Öğr. Görevlisi, 2020-2021

T.C. Sağlık Bakanlğı Mardin Devlet Hastanesi, Uzman Doktor, 2018-2020

T.C. Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, 2013-2018

T.C. Marmara üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, 2009-2011

T.C. Zonguldak Devlet Hastanesi, Doktor, 2007-2009


Üyelikler

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği(TGCD)

Türk Toraks Derneği (TTD)

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD)

European Respiratory Society (ERS)