Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-2001

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı-2007

Mesleki Deneyim

Araştırma görevlisi 2005-2005 University of Cambridge Department of transplantation and surgery

Uzman Eylül 2013-Aralık2013 Baylor University/ Baylor College of Medicine / Department of surgery of hepatopancreatobiliary surgery and abdominal transplantation

Uzman  2010-Ekim 2015 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent: Ekim 2015-Mayıs 2020: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

European Board of Surgery Qualification (EBSQ) examination on HPB Surgery (F.E.B.S) sınavını başarı ile tamamlayan Türkiye’deki 2. Cerrah

Tıbbi İlgi Alanları

Karaciğer, Safra Kesesi, Safra Yolları

Pankreas Cerrahisi

Tüm Batın Cerrahisi

Robotik Cerrahi

Laparoskopik Cerrahi

Tümör Cerrahisi


Özellikli İşlem