Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2019
Mesleki Deneyim
Medicana Bahçelievler Hastanesi 2022
İstanbul Aydın Üniversitesi 2021-2022
Özel Florya Hastanesi 2021-2022
Gümüşhane Devlet Hastanesi 2019-2021
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2016-2019
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 2015-2016
Tıbbi İlgi Alanları

Kas İskelet Sisteminin Ağrılı Hastalıkları
Romatizmal Hastalıklar
Fibromiyalji
Ortopedik/Nörolojik/Pediatrik Rehabilitasyon
Ozon Tedavisi
Mezoterapi
Nöralterapi
Kuru İğneleme
Eklem enjeksiyonları (PRP, Hyaluronik asit)

Özellikli İşlem

Ozon Tedavisi
Mezoterapi
Nöralterapi
Kuru İğneleme
Eklem enjeksiyonları (PRP, Hyaluronik asit)

Bilimsel Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Özkocak G, Kandemirli GC, Özcakır S. Massive Heterotopic Ossification After Distal Femur Fracture. Scott Med J. 2018 Aug;63(3):95-98. doi: 10.1177/0036933018783941
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B1. Özkocak G, Kesiktaş FN, Öneş K. Serebral Palsili Hastalarda Uzay Terapisi Etkinliğinin Değerlendirilmesi: sözlü bildiri. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2019
B2. Özkocak G, Araz Ö, Buğdaycı D, Paker N. Anti TNF-α ajan kullanan ankilozan spondilit hastasında kranial demiyelinizan plak gelişimi: olgu sunumu. Türk Romatoloji Kongresi 2018
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Dernek B, Kesiktaş FN, Yardımcı MY, Özkocak G, Kulle TY, Dıraçoğlu D, Aksoy C. Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Betametazon ve Triamsinolon
Enjeksiyonlarının Karşılaştırılması. Enjeksiyon kampı, 2017
G. Diğer yayınlar:
(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)
G1. Özkocak G, Paker N, Buğdaycı D,Öngen G, Kesiktaş FN. Posterior Longitudinal Ligament Ossifikasyonu:olgu sunumu. Ist Fiz Tıp Rehab Derg 2016;1(3):45-47
G2. Araz Ö, Bardak AN, Atalay C, Özkocak G. Spinal Kord Yaralanmalı Bir Hastada Nörojen Mesane Gelişimine Bağlı Vezikoüreterel Reflü Sonrası Ortaya Çıkan Kronik Böbrek Yetmezliği: olgu sunumu. Ist Fiz Tıp Rehab Derg 2018;4(8):34-38