Ana Sayfa > Doktorlar > Op. Dr. Çağcıl Yetim
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

Mesleki Deneyim


Medicana Kadıköy Hastanesi 2023 - Halen
VM Medicalpark Pendik Hastanesi- Tüp Bebek Bölümü 2020-2021
American Clinic, İnfertility And Womens Health Hospital Gynecology, Obstetrics and IVF ( Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek) 2018-2019
İstanbul Bahçelievler Medicalpark Hastanesi - Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek 2017-2018
Biruni Üniversite Hastanesi- Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek 2016-2017
İskenderun Özel Palmiye Hastanesi 2014-2015
Kırıkhan Devlet Hastanesi 2013-2014
Kütahya Emet Devlet Hastanesi 2010-2012Tıbbi İlgi Alanları


Tüp Bebek

Aşılama

İnfertilite ( Kısırlık ) Tedavileri

Laparoskopik Cerrahiler

Histeroskopik Cerrahiler

Jinekolojik Cerrahiler

Gebelik takibi

Genital Estetik


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  Anti-Müllerian hormone and inhibin-A levels may be used as surrogates of polycystic ovary syndrome in adolescents, but not inhibin-B or insulin-like peptide-3: Preliminary results. Aylin Yetim1,  Çağcıl Yetim2, Firdevs Baş3, Oğuz Bülent Erol4, Gülnaz Çığ5, Ahmet Uçar6, Feyza Darendeliler3 1University of Istanbul, Istanbul School of Medicine, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey2University of Biruni School of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics, Istanbul, Turkey3University of Istanbul, Istanbul School of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology and Diabetes, Istanbul, Turkey4University of Istanbul, Istanbul School of Medicine, Department of Radiology, Istanbul, Turkey5University of Istanbul, Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Public Health, Istanbul, Turkey6Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Pediatric Endocrinology and Diabetes, Istanbul, Turkey. jcrpe.3253-2016

Determination of insulin resistance and its relationship with hyperandrogenemia,anti-Müllerian hormone, inhibin A, inhibin B, and insulin-like peptide-3 levels in adolescent girls with polycystic ovary syndrome

  Yetim Şahin A1, Baş F1,2, Yetim Ç3, Uçar A4, Poyrazoğlu Ş2, Bundak R2, Darendeliler F1,2. Turk J Med Sci. 2019 Aug 8;49(4):1117-1125. doi: 10.3906/sag-1808-52.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  Aylin Yetim, Çağcıl Yetim*, Esra Devecioğlu**. Iğdır’da Annelerin Süt Çocuğu Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Davranışları, The Knowledge and Attitudes of Mothers about Infant Nutrition in Iğdır. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye *Kırıkhan Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Hatay, Türkiye **İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye. J Curr Pediatr 2015;13:7-12

Arif Güngören, Kenan Dolapçıoğlu, Ali Ulvi Hakverdi, Şinasi Çiftçi, Çağcıl Yetim “Uterin Kaviteyi Değerlendirmede, TV-USG, SİS ve Histeroskopi Ne Kadar Etkili?” Turkiye Klinikleri. J Gynecol Obst. 21(1): 13–7, 2011.

  Arif Güngören, Kenan Dolapçıoğlu, Ali Ulvi Hakverdi, Çağcıl Yetim. Effectiveness of Periurethral Injection on Stress Urinary Incontinence. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(4):919-22.

İyad Fansa, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Şahin Zeteroğlu, Çağcıl Yetim “Deep Vein Thrombosis in Pregnant Women with Heterozygous Factor- V Leiden Mutation: a Case Report”. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 17(3): 208-209, 2009.

Arif Güngören, Bülent Akçora, Sibel Hakverdi, Sinem Karazincir, Çağcıl Yetim “Çocuklarda nadir bir akut batın nedeni: Over torsiyonu”. Turkiye Klinikleri J Pediatr. 17; 211–213, 2008.

  Kerem İnanoğlu, B. Çağla Özbakış Akkurt, Çağcıl Yetim. Sezaryende Hiperbarik Bupivakain ile Spinal Anestezi Sonrası Uzamış Geçici Parestezi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. 34(6):401-404, 2006.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında  basılan        bildiriler:

  Guzelmansur I, Hakverdi S, Hakverdi AU, Gungoren A, Dolapcioğlu K, Yetim C “Atypic conjoined twin: Thoraco-omphalopagus with anencephaly” The Journal of Maternal- Fetal & Neonatal  Medicine, Volume 21, Supplement 1, September 2008.

  Dolapcioğlu K, Gungoren A, Hakverdi AU, Yetim C “The role of progesterone and magnesium at prevention of prematurity in twin pregnancies: Is there a synergism?” The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, Volume 21, Supplement 1, September 2008.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  Arif Güngören, Bülent Akçora, Sibel Hakverdi, Çağcıl Yetim “Çocuklarda nadir bir akut batın nedeni: Over torsiyonu” Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi Kongre Özel Sayısı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği. Cilt:3, Sayfa: 113. 16-21 Mayıs 2006, Kervansaray Otel, Antalya.

  Sibel Hakverdi, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Çağcıl Yetim “Asemptomatik Struma Ovarii” Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi Kongre Özel Sayısı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği. Cilt:3, Sayfa: 85.  16-21 Mayıs 2006, Kervansaray Otel, Antalya.

   İnanoğlu K., Özbakış Akkurt B.Ç., Yetim Ç. ‘Sezaryende Hiperbarik Bupivakain ile Spinal Anestezi Sonrası Uzamış Geçici Parestezi’ . Rejyonal Anestezi ve Kadavra Kursu. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Klinikleri/Barcelo Topkapı Eresin Otel 17-18 Haziran 2006. 

  İyad Fansa, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Çağcıl Yetim “Heterozigot Faktör-V Leiden Mutasyonu Olan Gebede Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu” Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1 – 5 Kasım 2006, Antalya. Cilt: 14, Sayı:2, Sayfa:168, 2006.

  Arif Güngören, Kenan Dolapçıoğlu, Ali Ulvi Hakverdi, Şinasi Çiftçi, Çağcıl Yetim “Kliniğimizin 4 yıllık Histeroskopi deneyimi” 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14–19 Mayıs 2008, Antalya

  Arif Güngören, Kenan Dolapçıoğlu, Ali Ulvi Hakverdi, Çağcıl Yetim, Oya Soylu Karapınar “Birinde kistik higromanın eşlik ettiği non-immün hidrops fetalisli iki olgunun prenatal tanısı” 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14–19 Mayıs 2008, Antalya.

  Sibel Hakverdi, Arif Güngören, Kenan Dolapçıoğlu, Çağcıl Yetim, Bülent Akansu, Mehmet Yaldız, Ali Ulvi Hakverdi “LEEP uygulanan olguların servikal pap smear ve biyopsi bulgularının karşılaştırılması” IV. Sitopatoloji Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, 26-29 Mart 2009. Sayfa: 158, 2009.

  Çağcıl Yetim, Ali Ulvi Hakverdi, Arif Güngören, Kenan S. Dolapçıoğlu “Üriner inkontinanslı hastalarda Burch Kolposüspansiyonu ve TOT operasyonlarının karşılaştırmalı analizi” IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 21–24 Ekim 2009, İstanbul.

  Arif Güngören, Kenan S. Dolapçıoğlu, Ali Ulvi Hakverdi, Çağcıl Yetim “Stres Üriner inkontinansta PÜE (Periüretral enjeksiyon) uygulanan olgularımız” IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 21–24 Ekim 2009, İstanbul.

  Ali Ulvi Hakverdi, Arif Güngören, Kenan S. Dolapçıoğlu, Çağcıl Yetim “Stres Üriner inkontinansta TOT (Trans Obturator Tape) uygulamalarımız” IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 21–24 Ekim 2009, İstanbul.

Op. Dr. Çağcıl Yetim Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA KADIKÖY hastanesinde çalışmaktadır.

Op. Dr. Çağcıl Yetim hekimimizin Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

Mesleki Deneyim


Medicana Kadıköy Hastanesi 2023 - Halen
VM Medicalpark Pendik Hastanesi- Tüp Bebek Bölümü 2020-2021
American Clinic, İnfertility And Womens Health Hospital Gynecology, Obstetrics and IVF ( Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek) 2018-2019
İstanbul Bahçelievler Medicalpark Hastanesi - Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek 2017-2018
Biruni Üniversite Hastanesi- Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek 2016-2017
İskenderun Özel Palmiye Hastanesi 2014-2015
Kırıkhan Devlet Hastanesi 2013-2014
Kütahya Emet Devlet Hastanesi 2010-2012Tıbbi İlgi Alanları


Tüp Bebek

Aşılama

İnfertilite ( Kısırlık ) Tedavileri

Laparoskopik Cerrahiler

Histeroskopik Cerrahiler

Jinekolojik Cerrahiler

Gebelik takibi

Genital Estetik


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  Anti-Müllerian hormone and inhibin-A levels may be used as surrogates of polycystic ovary syndrome in adolescents, but not inhibin-B or insulin-like peptide-3: Preliminary results. Aylin Yetim1,  Çağcıl Yetim2, Firdevs Baş3, Oğuz Bülent Erol4, Gülnaz Çığ5, Ahmet Uçar6, Feyza Darendeliler3 1University of Istanbul, Istanbul School of Medicine, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey2University of Biruni School of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics, Istanbul, Turkey3University of Istanbul, Istanbul School of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology and Diabetes, Istanbul, Turkey4University of Istanbul, Istanbul School of Medicine, Department of Radiology, Istanbul, Turkey5University of Istanbul, Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Public Health, Istanbul, Turkey6Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Pediatric Endocrinology and Diabetes, Istanbul, Turkey. jcrpe.3253-2016

Determination of insulin resistance and its relationship with hyperandrogenemia,anti-Müllerian hormone, inhibin A, inhibin B, and insulin-like peptide-3 levels in adolescent girls with polycystic ovary syndrome


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Arif Güngören, Kenan Dolapçıoğlu, Ali Ulvi Hakverdi, Şinasi Çiftçi, Çağcıl Yetim “Uterin Kaviteyi Değerlendirmede, TV-USG, SİS ve Histeroskopi Ne Kadar Etkili?” Turkiye Klinikleri. J Gynecol Obst. 21(1): 13–7, 2011.

İyad Fansa, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Şahin Zeteroğlu, Çağcıl Yetim “Deep Vein Thrombosis in Pregnant Women with Heterozygous Factor- V Leiden Mutation: a Case Report”. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 17(3): 208-209, 2009.

Arif Güngören, Bülent Akçora, Sibel Hakverdi, Sinem Karazincir, Çağcıl Yetim “Çocuklarda nadir bir akut batın nedeni: Over torsiyonu”. Turkiye Klinikleri J Pediatr. 17; 211–213, 2008.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında  basılan        bildiriler:

  Guzelmansur I, Hakverdi S, Hakverdi AU, Gungoren A, Dolapcioğlu K, Yetim C “Atypic conjoined twin: Thoraco-omphalopagus with anencephaly” The Journal of Maternal- Fetal & Neonatal  Medicine, Volume 21, Supplement 1, September 2008.

  Dolapcioğlu K, Gungoren A, Hakverdi AU, Yetim C “The role of progesterone and magnesium at prevention of prematurity in twin pregnancies: Is there a synergism?” The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, Volume 21, Supplement 1, September 2008.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  Arif Güngören, Bülent Akçora, Sibel Hakverdi, Çağcıl Yetim “Çocuklarda nadir bir akut batın nedeni: Over torsiyonu” Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi Kongre Özel Sayısı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği. Cilt:3, Sayfa: 113. 16-21 Mayıs 2006, Kervansaray Otel, Antalya.

  Sibel Hakverdi, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Çağcıl Yetim “Asemptomatik Struma Ovarii” Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi Kongre Özel Sayısı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği. Cilt:3, Sayfa: 85.  16-21 Mayıs 2006, Kervansaray Otel, Antalya.

   İnanoğlu K., Özbakış Akkurt B.Ç., Yetim Ç. ‘Sezaryende Hiperbarik Bupivakain ile Spinal Anestezi Sonrası Uzamış Geçici Parestezi’ . Rejyonal Anestezi ve Kadavra Kursu. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Klinikleri/Barcelo Topkapı Eresin Otel 17-18 Haziran 2006. 

  İyad Fansa, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Çağcıl Yetim “Heterozigot Faktör-V Leiden Mutasyonu Olan Gebede Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu” Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1 – 5 Kasım 2006, Antalya. Cilt: 14, Sayı:2, Sayfa:168, 2006.

  Arif Güngören, Kenan Dolapçıoğlu, Ali Ulvi Hakverdi, Şinasi Çiftçi, Çağcıl Yetim “Kliniğimizin 4 yıllık Histeroskopi deneyimi” 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14–19 Mayıs 2008, Antalya

  Arif Güngören, Kenan Dolapçıoğlu, Ali Ulvi Hakverdi, Çağcıl Yetim, Oya Soylu Karapınar “Birinde kistik higromanın eşlik ettiği non-immün hidrops fetalisli iki olgunun prenatal tanısı” 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14–19 Mayıs 2008, Antalya.

  Sibel Hakverdi, Arif Güngören, Kenan Dolapçıoğlu, Çağcıl Yetim, Bülent Akansu, Mehmet Yaldız, Ali Ulvi Hakverdi “LEEP uygulanan olguların servikal pap smear ve biyopsi bulgularının karşılaştırılması” IV. Sitopatoloji Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, 26-29 Mart 2009. Sayfa: 158, 2009.

  Çağcıl Yetim, Ali Ulvi Hakverdi, Arif Güngören, Kenan S. Dolapçıoğlu “Üriner inkontinanslı hastalarda Burch Kolposüspansiyonu ve TOT operasyonlarının karşılaştırmalı analizi” IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 21–24 Ekim 2009, İstanbul.

  Arif Güngören, Kenan S. Dolapçıoğlu, Ali Ulvi Hakverdi, Çağcıl Yetim “Stres Üriner inkontinansta PÜE (Periüretral enjeksiyon) uygulanan olgularımız” IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 21–24 Ekim 2009, İstanbul.

  Ali Ulvi Hakverdi, Arif Güngören, Kenan S. Dolapçıoğlu, Çağcıl Yetim “Stres Üriner inkontinansta TOT (Trans Obturator Tape) uygulamalarımız” IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 21–24 Ekim 2009, İstanbul.

  Sibel Hakverdi, Arif Güngören, Kenan Dolapçıoğlu, Çağcıl Yetim, Bülent Akansu, Mehmet Yaldız, Ali Ulvi Hakverdi “LEEP uygulanan olguların servikal pap smear ve biyopsi bulgularının karşılaştırılması” IV. Sitopatoloji Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, 26-29 Mart 2009. Sayfa: 158, 2009 (Birincilik Ödülü).

Medicana Kadıköy

Adres:

Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi. No:11 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0216 970 4 970
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334