Mezun Olduğu Tıp Fakültesi /Yıllı

Selçuk Üniversitesi/1994

Akademik Unvanı

Anestezi Uzmanı

Uzmanlık Aldığı Yer/yılı

Atatürk Üniversitesi /2007

Mezuniyet Sonrası Görevleri

Karaman Devlet Hastanesi

Hatay Develet Hastanesi

Bilimsel Çalışmalar

Kardiyak riskli hastalarda Torakal Epidural Analjezi