Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1988


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1998


Mesleki Deneyim

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Özellikli İşlem

Vasküler Cerrahi


Anevrizma Cerrahisi:

AVM (Arteriovenöz Malformasyonlar),

Kavernom

Omurilik Tümörleri

Beyin Tümörleri

Omurga Tümörleri

Hipofiz Tümörleri


Periferik Sinir Cerrahisi:

Periferik Sinir Sıkışmaları, Karpal Tünel ve Ulnar Oluk Sendromu,

Brakial Pleksus Cerrahisi

Periferik Sinir Tümörleri Cerrahisi


Tümör Cerrahisi:

Parkinson Cerrahisi (Beyin Pili),

Distoni,

Esansiyel Tremor, Tik Bozuklukları,

Epilepsi Cerrahisi

Spinal Kord Stimülatörü,

Baklofen Pompası)


Fonksiyonel Nöroşirürji

Pediyatrik Nöroşirürji (Çocuk Beyin ve Omurilik Hastalıkları, Hidrosefali, Omurga ve Omurilik Deformiteleri, Tümör)

Omurga ve Omurilik ve Sinir Cerrahisi:

Omurga Şekil Bozuklukları,

Skolyoz,

Bel kayması,

Omurilik Kanal Darlığı

Bel Fıtığı, Sırt Fıtığı,

Boyun Fıtığı,

Omurga Kırıkları