Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Karadeniz Üniversitesi 1988
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1998
Mesleki Deneyim
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

  Omurga ve Omurilik ve Sinir Cerrahisi

  Omurga Şekil Bozuklukları,

  Skolyoz,

  Bel kayması,

  Omurilik Kanal Darlığı

  Bel Fıtığı, Sırt Fıtığı,

  Boyun Fıtığı,

  Omurga Krıkları


Pediyatrik Nöroşirürji (Çocuk Beyin ve Omurilik hastalıkları, hidrosefali, omurga ve omurilik deformiteleri, tümör)

Fonksiyonel Nöroşirürji

  Parkinson Cerrahisi (Beyin Pili),

  Distoni,

  Esansiyel Tremor, Tik Bozuklukları,

  Epilepsi cerrahisi

  Spinal kord stimülatörü,

  Baklofen pompası)

Tümör Cerrahisi

  Omurilik tümörleri

  Beyin tümörleri

  Omurga tümörleri

  Hipofiz tümörleri

Vasküler cerrahi

  Anevrizma cerrahisi

  AVM (arteriovenöz malformasyonlar),

  Kavernom

Periferik Sinir Cerrahisi

  Periferik sinir sıkışmaları, karğal tünel ve ulnar oluk sendromu,

  Brakial pleksus cerrahisi

  Periferik sinir tümörleri cerrahisi


Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar