Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Dicle Üniversitesi 2001
Mesleki Deneyim
Nevşehir Karaburna Sağlık Ocağı 1997
Samsun SSK Bölge Hastanesi 2005
Samsun Gazi Devlet Hastanesi 2011
Samsun Özel Patoloji Laboratuvarı 2016
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar