Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi -1979
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Göğüs ve Kalp Damar Şirürjisi / 1985
Mesleki Deneyim
Hacettepe Üniversitesi / 1980-1986
Karadeniz Üniversitesi / 1987-1990 
Cumhuriyet Üniversitesi / 1990-2008 
Bayındır İstanbul Hastanesi / 2008-2015 
Gözde Malatya Akademi Hastanesi / 2015-2016

Özellikli İşlem

  Koroner bypass cerrahisi ( Çalışan ve Pompa ile Kalp Ameliyatları)

  Minimal İnvaziv by-pass ( Kapalı by-pass)

  Kapak ameliyatları ( Dikişsiz Kalp Kapak Ameliyatları)

  Büyük aort damarı ameliyatları (Ameliyatsız teknik ile Endovasküler Tedavi)

  Bacak atardamarları ve Diyabetik Ayak ameliyatları

  Varis ameliyatları ( Cerrahi, Lazer, Radyofrekans,Köpük ile tedavi)

  Toplardamar Pıhtılaşmasında Tedavi

  Akciğer Embolilerinde Cerrahi ve Tıbbi Tedavi

  Karotis (şah damarı) ameliyatları

  Diyaliz amaçlı Fistül açılması

  Aritmi Cerrahisi

  Akciğerin İyi Huylu Tümörleri

  Göğüs Boşluğunda Sıvı Birikimi

  Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi)

  Akciğer Nodülü Ameliyatları