Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Mesleki Deneyim
1991-1992: Mecburi Hizmet- SİNOP Boyabat SSK Dispanseri
1992-1997: Uzmanlık eğitimi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
1997-2000: Uzman Doktor, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
2000-2006: Yardımcı Doçent, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
2003: İnvazif Kardiyoloji ve IVUS Eğitimi, Cleveland Clinic Foundation-ABD
2005: Kardiyak Resenkronizasyon (CRT) ve Pacemaker Eğitimi, Cenevre- İSVİÇRE
2006: Doçent Doktor, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
2011: Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu ve Cryoablasyon Eğitimi, Hamburg- ALMANYA
2011-2017: Profesör Doktor, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
2017: Özel Ceylan Hastanesi-BURSA
Tıbbi İlgi Alanları

Kalp Hastalıklarının Tıbbi Tedavisi
Ekokardiyografi (TTE-TEE)
Koroner Anjiyografi
Koroner Anjiyoplasti (PTCA-Stent)
Balon Mitral Valvotomi
Kalp Pili, ICD, CRT Takılması ve Takibi
Elektrofizyolojik Çalışma (EFÇ)
Aritmilerin Kateter Ablasyonu (Kompleks haritalama ve Cryoablasyon dahil)

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
38 uluslararası makale, 40 uluslararası bildiri, 55 yurtiçi makale, 54 yurtiçi bildiri, 2 kitap çevirisi, 2 kitapta bölüm yazarlığı