Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1996-2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilimdalı, 2002-2007
Mesleki Deneyim
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, 2008-2011
İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi , Gastroenteroloji Bilimdalı, 2011-2012
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilimdalı, 2012-2014
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı (Doç.Dr.), 2013-2014
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, 2014-201
Tıbbi İlgi Alanları

ERCP
ESD
EMR
Fibroskan
EUS
Hepatit B
Hepatit C
Crohn
Ülseratif Kolit
Reflü
Gastrit