Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 1996-2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilimdalı / 2002-2007
Mesleki Deneyim
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği / 2008-2011
İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi , Gastroenteroloji Bilimdalı / 2011-2012
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. / 2012-2014
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı , Doç.Dr. / 2013-2014
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği / 2014-2019
Tıbbi İlgi Alanları
ERCP
ESD
EMR
Fibroskan
EUS
Hepatit B
Hepatit C
Crohn
Ülseratif Kolit
Reflü
Gastrit
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar