Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2002


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Marmara Üniversitesi Acil Tıp 2009


Mesleki Deneyim
Eskişehir İnönü 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2002-2003
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD 2003-2009
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi 2009-2009
Hakkari Dağ ve Komando Tugayı 2009-2010
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi 2010-2012
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil tıp AD 2012-2016
Özel Hastane 34 Hastanesi 2018-2019
Özel İstanbul Hospital 2019

Bilimsel Yayınlar
Emet M, Saritemur M, Altuntas B, Karaca L, Sari FM, Bilgin Y, Kantarci M, Aslan S. Dual-source computed tomography may define cardiac contusion in patients with blunt chest trauma in ED. Am /J Emerg Med. 2014 Dec 31. pi: S0735-6757(14)00980-2. doi:
10.1016/j.ajem.2014.12.059.
Emet M, Yucel A, Ozcan H, Akgol Gur ST, Saritemur M, Bulut N, Gumusdere M. Female attempted Suicide patients with low HDL levels are at higher risk of suicide re-attempt within the subseguent year: A clinical cohort study.Psychiatry Res. 2015 Jan 30;225(1-2):202-7. doi:
10.1016/j.psychres.2014.11.026. Epub 2014 Nov 24.
Aydin A, Halici Z, Akpinar E, Aksakal AM, Saritemur M, Yayla M, Kunak CS, Cadirci E, Atmaca HT, Karcioglu SS. What is the role of bosentan in healing of femur fractures in arat model?J
Bone Miner Metab. 2014 Oct 9.
Avsar UZ, Avsar U, Aydin A, Yayla M, Ozturkkaragoz B, Un H, Saritemur M, Mercantepe TL carnitine alleviates sciatic nerve crush injury in rats: functional and electron microscopy
assessments.Neural Regen Res. 2014 May 15;9(10):1020-4.
Ozoğul B, Kısaoğlu A, Aydınlı B, Oztürk G, Bayramoğlu A, Sarıtemur M, Aköz A, Bulut OH, Atamanalp SS. Non-operative management (NOM) of blunt hepatic trauma: 80 cases.Ulus
Travma Acil Cerrahi Derg. 2014 Mar;20(2):97-100. doi: 10.5505/tjtes.2014.20737.
Saritemur M, Turkeli M, Kalkan K, Tanboga İH, Aksakal E. Relation of uric acid and contrast- induced nephropathy in patients undergoing primary percutaneous coronar intervention in the ED.Am J Emerg Med. 2014 Feb;32(2):119-23. doi: 10.1016/j.ajem.2013.10.011. Epub
2013 Oct 11. AZ.
Bayramoglu A, Saritemur M, Citirik F, Emet M, Cakir Z. A rare cause of acute abdomen for which broad-spectrum antibiotics should be initiated in emergency service: typhlitis. Am J
Emerg Med. 2014 Oct 30. pii: S0735-6757(14)00774-8. doi: 10.1016/j.ajem.2014.10.040.
Emet M, Atac K, Aydın A, Altay N, Saritemur M. Spotted lipid sign floating on the blood to differentiate obscured open fractures from simple wound lacerations.Am J Emerg Med. 2014
Aug 8. pii: S0735-6757(14)00543-9. doi: 10.1016/j.ajem.2014.08.009.
Murat Saritemur, Arzu Denizbasi, Ebru Unal Akoglu, Tuba Cimilli Ozturk, Fatma Sari Dogan. Why Do Patients Leave The Emergency Department Against Medical Advice? JMSR 2014;
12): 36-41.
Arslan Z, Kara F, Saritemur M. A Rare Occurrence of Central Venous Catheter Misplacement:
Case Report.LJBCS 2014;3(1): 55-58.
Demir R, Saritemur M, Ozel L, Ozdemir G, Emet M, Ulvi H. Red Cell Distribution Width identifies Cerebral Venous Sinus Thrombosis in Patients With Headache. Clin Appl Thromb
Hemost. 2013 Oct1.
Saritemur M, Akoz A, Kalkan K, Emet M. Intracranial hemorrhage with electrocardiographic
abnormalities and troponin elevation. Am J Emerg Med. 2013 Jan;31(1):271.e5-7. B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
Murat Sarıtemur, Abdullah Osman Koçak, Ilker Akbaş, Ayşe Şenyurt, Erdal Tekin, Mustafa Uzkeser. Isolated scapular fracture: a case report. 1st Intercontinental Emergency Medicine
Congress. 15-18 May 2014. Antalya, Turkey.
Murat Sarıtemur, Abdullah Osman Koçak, Atıf Bayramoğlu, Kenan Ataç, Yasin Bilgin, Mehmet Emin Aktaş. Misplacement of central venous catheter: case report.Ist Intercontinental
Emergency Medicine Congress. 15-18 May 2014. Antalya, Turkey.
Murat Sarıtemur, Sibel Güçlü, Fatih Mehmet Sarı, Kenan Ataç, Ayşe Şenyurt, Mustafa Uzkeser. Ata biner tarzda düşme sonrası gelişen üretral rüptür.1st Intercontinental Emergency
Medicine Congress. 15-18 May 2014. Antalya, Turkey.
Murat Sarıtemur, Sibel Güçlü, Ayşe Şenyurt, Fatih Mehmet Sarı, Ahmet Toksoy, Mücahit Emet. Hematüri olmadan künt travmaya bağlı gelişen mesane rüptürü.1st Intercontinental
Emergency Medicine Congress. 15-18 May 2014. Antalya, Turkey.
Murat Sarıtemur, Ilker Akbaş, Atıf Bayramoğlu, Abdullah Osman Koçak, Ahmet Toksoy, Şahin Aslan. Post-partum hastada nadir görülen bir tanı: ovaryan ven trombozu.1Ist Intercontinental
Emergency Medicine Congress. 15-18 May 2014. Antalya, Turkey.
Murat Sarıtemur, Ayşe Şenyurt, Atıf Bayramoğlu, Fatih Mehmet Sarı, Ayça Çalbay, Fatma Tortum. Atriyal fibrilasyona bağlı nadir bir akut batın sebebi: dalak infarktı.1st Intercontinental
Emergency Medicine Congress. 15-18 May 2014. Antalya, Turkey.
Murat Sarıtemur, Ayça Çalbay, Atıf Bayramoğlu, Ayşe Şenyurt, Oktay Özpolat, Şahin Aslan. Hemoptizi ile başvuran genç hastada akciğerde arteriovenöz malformasyon.Ist
Intercontinental Emergency Medicine Congress. 15-18 May 2014. Antalya, Turkey. B8.
Emet M, Yucel A, Ozcan H, Akgol Gur ST, Saritemur M, Gumusdere M. Female attempted suicide patients with low HDL levels are at higher risk of suicide re-attempt within the subseguent year. a clinical cohort study. 6th International congress on pshycopharmacology.
16-20 Apr 2014. Antalya, Turkey.
Atıf Bayramoğlu, Erdal Tekin, Murat Saritemur, Mevlana Ömeroğlu, Zeynep Gökcan Çakır, Şahin Aslan. Asphalt burn. 14 International Critical Care and Emergency Medicine Congress.
06-08 November 2013. Istanbul, Turkey.
Atıf Bayramoğlu, Ayça Çalbay, Zeynep Gokcan Çakir, Mürteza Çakir, Murat Saritemur.Epidural empyema. 1“ International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 06-08 November
2013.Istanbul, Turkey.
Atıf Bayramoğlu, Serdar Yaşar, Zeynep Gokcan Çakir, Mustafa Uzkeser, Murat Saritemur. A case of ileus with complaint of diarrhea. 14 International Critical Care and Emergency
Medicine Congress. 06-08 November 2013. Istanbul, Turkey.
Atıf Bayramoğlu, Abdullah Koçak, Zeynep Gokcan Çakir, Murat Sarıtemur, Ayhan Aköz, Mevlana Ömeroğlu. Acute mountain sickness. 1* International Critical Care and Emergency
Medicine Congress. 06-08 November 2013. Istanbul, Turkey.
Atıf Bayramoğlu, Murat Saritemur, Mücahit Emet, Ömer Atiş. Simultaneous superior mesenteric artery (SMA) thrombosis, dissection and saccular aneurysm. 1“ International
Critical Care and Emergency Medicine Congress. 06-08 November 2013. Istanbul, Turkey.
Atıf Bayramoğlu, Abdullah Koçak, Ayhan Aköz, Murat Sarıtemur, Serdar Yaşar, Mustafa Uzkeser. Traumatic aortic dissection. 1 International Critical Care and Emergency Medicine
Congress. 06-08 November 2013. Istanbul, Turkey. B15.
Atıf Bayramoğlu, Murat Saritemur, Ayhan Akoz, Mucahit Emet. Inter-rater and Intra-rater Reliability of Near-infrared Spectroscopy in ED among the Elderiy. 1“ International Critical
Care and Emergency Medicine Congress. 06-08 November 2013. Istanbul, Turkey.
Bünyami Özoğul, Abdullah Kısaoğlu, Murat Saritemur, Atıf Bayramoğlu, Ayhan Aköz. A rare cause of acute abdomen; Burkitt's Lyumphoma. 1“ International Critical Care and Emergency
Medicine Congress. 06-08 November 2013. Istanbul, Turkey.
Atıf Bayramoğlu, Erdal Tekin, Mevlana Ömeroğlu, Alpaslan Ünlü, Murat Saritemur, Zeynep Gökcan Çakır. Renal abscess. 19 International Critical Care and Emergency Medicine Congress.
06-08 November 2013. Istanbul, Turkey.
Atıf Bayramoğlu, Abdullah Koçak, Ayhan Aköz, Hülya Sevil Yalçın, Murat Saritemur, Zeynep Gökcan Çakır. Closed Talocalcaneal dislocation without fracture. 1“ International Critical Care
and Emergency Medicine Congress. 06-08 November 2013. Istanbul, Turkey.
Atıf Bayramoğlu, Abdullah Koçak, Murat Saritemur, Zeynep Gökcan Çakır, Hülya Yalçın Sevil, Ayhan Aköz. Hyponatremia or epilepsy? 1 International Critical Care and Emergency
Medicine Congress. 06-08 November 2013. Istanbul, Turkey. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ahmet Kaya, Yasemin Kaya, Zeki Yuksel Gunaydin, Özgur Enginyurt, Yavuz Kursat Polat, Selim Topcu, Murat Sarıtemur. Serum Gamma-glutamyl Transpherase Enzim Seviyesi ile Asendan
Aort Dilatasyonu Arasındaki İlişki. Eurasian J Med 2014;46(2):89-95.
Bünyami Özoğul, Abdullah Kısaoglu, Murat Sarıtemur, Atıf Bayramoğlu, Ayhan Aköz. Nadir Bir
Akut Batın nedeni; Burkitt Lenfoma. JAEMCR 2014;5(7):212-4.
Mücahit Emet, Fatma Tortum, Adem Karaman, Abdullah Kısaoğlu, Murat Sarıtemur.
Yetişkinde Barsak İnvajinasyonunun Karakteristik Bulguları Nelerdir? JAEMCR 2014;5(9):235-7.
Atif Bayramoglu, Altan Calmasur, Ayhan Akoz, Murat Sarıtemur. What Is Your Diagnosis: A Rare Cause of Compression of the Ulnar Nerve Neuritis: Deep Vein Thrombosis. Turk J Emerg
Med 2014;1413):97.
Ayhan Aköz, Lütfi Özel, Atıf Bayramoğlu, Murat Sarıtemur, Recep Demir, Zeynep Gökcan Çakır.
Nonkonvulsif Status Epileptikus. Turk J Emerg Med 2013;13(3):138-40.
Murat Sarıtemur, Sultan Tuna Akgöl Gür, Atıf Bayramoğlu, Ayhan Aköz, Mücahit Emet. İntihar Girişimi Sonucu Bilinç Bulanıklığı Olan Hastalar: Takip Edildiği Klinikler ve Acil Servislerin Rolü.
Turk J Emerg Med 2013;13(1):8-12.
Haldun Akoğlu, Arzu Denizbaşı, Özlem Güneysel, Özge Ecmel Onur, Serkan Emre Eroğlu, Murat Sarıtemur, Fatma Sarı Doğan. Serum S100B Düzeyi ile SFSK ve OESIL Skorlarının Taburcu Edilen Senkop Hastalarının Erken Dönem Advers Olaylarını Öngördürmedeki
Değerliliği. JAEM 2013;12(1):1-7. D8.
D9.
Mustafa Uzkeser, Bünyami Özoğul, Murat Sarıtemur, Ayhan Aköz, Atıf Bayramoğlu. Acil Servisimize Başvuran Tandır Yanıklarının Özellikleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci
2013;33(3):711-5.
Atıf Bayramoğlu, Zeynep Gökcan Çakır, Ayhan Aköz, Bünyamin Özoğul, Şahin Aslan, Murat Sarıtemur. Patient-Staff Safety Applications: The Evaluation of Blue Code Reports. EAJM
2013;45(3):163-6.
Atıf Bayramoğlu, Abdullah Koçak, Ayhan Aköz, Murat Sarıtemur, Mücahit Emet. İskemik İnme.
IX.Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs 2013. Antalya, Türkiye.
Atıf Bayramoğlu, Abdullah Koçak, Ayhan Aköz, Murat Sarıtemur, Mücahit Emet. Patolojik Kırık
Nedir? IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs 2013. Antalya, Türkiye.
Atıf Bayramoğlu, Erdal Tekin, Ayhan Aköz, Murat Sarıtemur, Şahin Aslan. Arı Sokmasına Bağlı
Atrial Fibrilasyon. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs 2013. Antalya, Türkiye.
Atıf Bayramoğlu, Ayşe Şenyurt, Murat Sarıtemur, Ayhan Aköz, Şahin Aslan. Uzun OT
Sendromu. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs 2013. Antalya, Türkiye.
Atıf Bayramoğlu, Hülya Yalçın Sevil, Murat Sarıtemur, Fehmi Can Sevil, Ayhan Aköz, Şahin Aslan. Rastlantısal Yakalanan Çocukluk Çağı Tümörü. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs
2013.Antalya, Türkiye.
Atıf Bayramoğlu, Kenan Ataç, Ayhan Aköz, Murat Sarıtemur, Mustafa Uzkeser. Acil Serviste Bir Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Komplikasyonu: Akut Miyokardit. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi.
23-26 Mayıs 2013. Antalya, Türkiye.
Atıf Bayramoğlu, Hülya Yalçın Sevil, Ayhan Aköz, Fehmi Can Sevil, Murat Sarıtemur, Mustafa Uzkeser. Kırıksız Açık Ayak Bileği Çıkığı Olgu Sunumu. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs
2013.Antalya, Türkiye.
Atıf Bayramoğlu, Mevlana Ömeroğlu, Murat Sarıtemur, Ayhan Aköz, Zeynep Gökcen Çakır. Hepatik Subkapsuler Hematom. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs 2013. Antalya,
Türkiye. E9.
Atıf Bayramoğlu, Abdullah Koçak, Ayhan Aköz, Murat Sarıtemur, Zeynep Gökcen Çakır. Renal
Arter Darlığı. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs 2013. Antalya, Türkiye.
Murat Sarıtemur, Kenan Ataç, Hüsna Şengül Yıldırım, Adem Karaman, Recep Demir, Mücahit Emet. Acil Serviste Nadir Bir Olgu: Galen Ven Trombozu. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-26
Mayıs 2013. Antalya, Türkiye.
Murat Sarıtemur, Ahmet Toksoy, Ayhan Aköz, Atıf Bayramoğlu, Mücahit Emet. Boğaz Enfeksiyonlarında Yumuşak Damakta Görülen Palatal Eritem. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-
26 Mayıs 2013. Antalya, Türkiye.
Murat Sarıtemur, Yasin Bilgin, Adem Karaman, Bünyamin Özoğul, Şahin Aslan. Acil Serviste Nadir Bir Olgu: Cilde Perfore Olmuş Karaciğer Absesi. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs
2013.Antalya, Türkiye.
Murat Sarıtemur, Fatih Özkaya, Tevfik Ziypak, Ercüment Keskin, Zeynep Gökcan Çakır. Tuberoz Skleroz Hastasında Anjiomiyolipoma Bağlı Retroperitoneal Kanama. IX. Ulusal Acil Tıp
Kongresi. 23-26 Mayıs 2013. Antalya, Türkiye.
Murat Sarıtemur, Hülya Sevil, Abdulkadir Uslu, Ayhan Aköz, Mustafa Uzkeser. Kreatinin Kinaz MB Yüksekliğinin Kardiyak Dışı Sebepleri. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs 2013.
Antalya, Türkiye.
Murat Sarıtemur, Serdar Yaşar, Hülya Sevil, Can Lokman Pınar, Ayhan Aköz. Ani Gelişen Baş Ağrısı ve Egzoftalmi: Spontan Retrobulbar Hematom. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs
2013.Antalya, Türkiye.
Murat Sarıtemur, Fatih Mehmet Sari, Ayhan Akoz, Atif Bayramoglu, Zeynep Gokcan Cakir. Non-Traumatıc Butterfiy-Shaped Facıal Purpura Due to Retchıng in a Boy. IX. Ulusal Acil Tıp
Kongresi. 23-26 Mayıs 2013. Antalya, Türkiye. E17. (Recep Demir, Murat Sarıtemur, Halil Özcan, İdris Kocatürk, Mücahit Emet. Fokal Nöbetle
Başvuran Periventriküler Heterotopili Ve Sınırda Mental Geriliği Olan Bir Olgu. IX. Ulusal Acil
Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs 2013. Antalya, Türkiye. Diğer yayınlar:
FI. Uzkeser M, Sarıtemur M. Bölüm 107: Pelvik İnflamatuvar Hastalık. Çeviri editörleri: Çete Y, Denizbaşı A, Çevik AA, Oktay C, Atilla R. Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Klavuzu. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 716-720, İstanbul,
(2013)