Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, ANKARA, 2006

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İSTANBUL, 2013

Mesleki Deneyim

GATA Haydarpaşa Eğt. Hast., İSTANBUL, 2013-2016

Sultan Abdulhamid EAH, İSTANBUL, 2016-2017

Mudanya Devlet Hastanesi, BURSA, 2017-2019

Tıbbi İlgi Alanları

Genel Kadın Sağlığı

Gebelik / Riskli Gebelik Takibi

Kadınlık Organları Kanser Taramaları

Ergen Ve Pediatrik Jinekoloji

Ürojinekoloji (İdrar Kaçırma Ve Pelvik Organ Sarkma Problemleri)

Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite

Polikistik Over

Miyom

Yumurtalık Kist Ve Kitleleri

Pelvik Ağrı Ve Fonksiyon Bozuklukları

Anormal Uterus Kanaması

Endometriozis

Menopoz

Laparoskopik / Histeroskopik Cerrahi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
1. Evaluation of the accuracy of ultrasonography fetal weight estimation models; assessing regression formulae in a Turkish population
J Obstet Gynaecol. 2015;35(5):437-41.
2. Vaginal micronized progesterone capsule versus vaginal progesterone gel for lutheal support in normoresponder IVF/ICSI-ET cycles.
Pak J Med Sci. 2015 Mar-Apr;31(2):314-9.
3. Does biochemical profile of follicular fluid in women undergoing assisted reproduction vary between the right and left ovaries?
Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2015; 4(4): 1066-1069
4. The clinical significance of classical and new emerging determinants of adenomyosis.
Int J Clin Exp Med. 2015 May 15;8(5):7958-64.
5. Comparison of transvaginal ultrasonography and hysteroscopy in the diagnosis of uterine pathologies.
Int J Clin Exp Med. 2014 Mar 15;7(3):764-9.
6. Fetal cı̇nsı̇yetı̇n ultrasonografı̇k fetal bı̇yometrı̇k parametreler üzerı̇ne etkısı
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2014;45:55-60
7. Kadın doğum hastalıkları ve yanlış uygulamalar
Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2013;4(2)
8. Trakeözofageal Fistül; Olgu Sunumu
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2012;43:105-107
9. Fetal interrupted aortik ark tip B’nin antenatal değerlendirilmesi
Dicle Medical Journal 2015; 42 (2): 245-248