Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesii Tıp 1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı 1998-2002
Mesleki Deneyim

2006 Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi  Yrd. Doçent

2012 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Yoğun Bakım yan dal uzmanlığı

2014 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Doçent

2017 Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Başhekim Yardımcısı

2018 Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Başhekim

2020 Fenerbahçe Üniversitesi Profesörlük

Tıbbi İlgi Alanları

Diyabet

Obezite

Hipertansiyon

Tiroid Hastalıkları

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Bitkisel Tedaviler

Özellikli İşlem

Fitoterapi