Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1995
Mesleki Deneyim
2010-2011Jinekolojik-Onkoloji Servisinde Şef Muavini
2009-2010Endoskopik Cerrahi, Infertilite ve Yüksek Riskli Gebelikler Servislerinde Şef Muavini
2007-2009Jinekoloji Servisinde önce Baş Asistan sonra Şef Muavini
1998-2007Jinekolojik-Onkoloji servisi-Başasistan
1993-1998Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi’nin Yüksek Riskli Gebelikler Servisinin-Başasistan
Tıbbi İlgi Alanları

Gebelik Takibi, Doğum
Jinekolojik Operasyonlar
Onkolojik Operasyonlar
Histeroskopi ve Laparoskopi
Robotik Cerrahi
İnfertilite

Özellikli İşlem

Onkolojik Operasyonlar