Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

Çocuk Cerrahisi Nedir?

Hastanelerin ya da diğer sağlık kuruluşlarının 0- 16 yaş arası çocukların ürolojik sorunları ile cerrahi tedavi gerektiren hastalıklarının iyileştirilmesinde görev alan birime çocuk cerrahisi adı verilmektedir. Çocuk cerrahisi biriminde vücudun solunum ve sindirim sistemine bağlı hastalıklar, göğüs, baş, boyun, travma, endokrin cerrahisi ile jinekolojik rahatsızlıklar tedavi edilmektedir. Bu birim, genel cerrahiden farklı olarak çocuk hastalıkları ile ilgilenmektedir. Ek olarak böyle bir birimin kurulma sebebi ise çocuklara gereken cerrahi müdahalenin yapılması sırasında kullanılan yöntemlerin farklılaşabilmesidir.

Çocuk Cerrahisi Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

Çocuk cerrahisi birimi, cerrahi müdahale gerektiren hastalıklar ile ilgilendiği için geniş bir kapsama sahip olmaktadır. Bunun yanı sıra, çocuk cerrahisi birimi pek çok hastalığı kapsayan bir birim olduğu için kimi zaman diğer sağlık birimleri ile iş birliği halinde çalışabilmektedir. Bu birimin kapsamına giren hastalıklar şu şekilde gruplandırılmaktadır:

1. Çocukluk Çağı Solunum Sistemi Hastalıkları

Çocukluk döneminde görülen solunum sistemi hastalıklarının çeşitleri vardır. Soluk borusuna kaçan yabancı maddelerin çıkarılması, soluk borusu hastalıkları, akciğer enfeksiyonları, akciğer hastalıkları ve göğüs kafesi rahatsızlıkları bu grupta ele alınmaktadır.

2. Baş ve Boyun Cerrahisi

Çocuklarda kimi zaman vücudun baş ve boyun kısmında doğuştan var olan ya da sonradan ortaya çıkan kistler veya sinüslerle ilgili rahatsızlıklar görülmektedir. Bu tip hastalıkların tedavisinde de çocuk cerrahisi birimi hizmet vermektedir.

3. Çocukluk Çağı Sindirim Sistemi Hastalıkları

Sindirim hastalıkları, çocukluk çağında sık görülen ve cerrahi müdahale gerektirebilen hastalıklar grubudur. Bu hastalıklar arasında mide darlığı, ince bağırsak tıkanıklığı, iltihaplı bağırsak hastalıkları, makatta fistül ya da çatlak, göbek fıtığı, kasık fıtığı, hemoroid, ülser, gastroözofagial reflü, karaciğer kistleri, basur (hemoroid) ve polip tümör gibi rahatsızlıklar yer almaktadır.

4. Çocukluk Çağı Hormonal Hastalıklar

Çocuklarda kimi zaman hormon bozukluklarından dolayı bazı hastalıklar görülebilmektedir. Bu hastalıklar arasında yer alan pankreas, tiroit bezi ve böbrek üstü bezleri hastalıklarına gereken cerrahi müdahalenin yapılmasında çocuk cerrahisi birimi hizmet vermektedir.

5. Çocukluk Dönemi Kanser Hastalıkları

Kanser, günümüzde çocuklar da dahil olmak üzere pek çok yaş grubunu olumsuz etkilemektedir. Çocukluk döneminde görülen yumuşak doku, akciğer, testis, yumurtalık, lenf bezi, böbrek ve karaciğer tümörlerinin tedavi edilmesinde çocuk cerrahisi birimi görev almaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde disiplinler arası bir yaklaşım tercih edilerek hastanın iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

Öte yandan yenidoğan çocuklarda görülen ekstrofi kloaka, gastroşizis, omfalosel, anorektal malformasyonlar, mekonyum ileusu, konjenital diyafram hernisi, infantil hipertrofik pilor stenozu, jejunoileal atrezi, ekstrofi vezika, özofagus atrezisi ve doğuma bağlı ortaya çıkan doğumsal duodenal tıkanıklıklar da çocuk cerrahisi biriminin tedavi alanında yer almaktadır.

Çocuk cerrahisinin ilgi alanına giren diğer hastalıklar ise şu şekilde açıklanmaktadır:

 • İdrarı penisin üstünden ya da altından yapma durumu
 • Bir veya iki testisin keseye inmemiş olması durumu
 • Sünnet işlemi ile sünnet derisinin yapışık olması durumu
 • Karın ağrıları (Apandisit de dahildir)
 • Karın bölgesinde ortaya çıkan iltihaplar
 • Göğüs kafesinde şekil bozuklukları
 • Doğum hasarları
 • Cerrahi müdahale gerektiren her türlü travma (bıçak, silah vb. aletlerle yaralanma, trafik kazası, düşme, darbe alma ile vücut dokularının yaralanması buna dahildir)
 • Dil bağı
 • Kabızlık
 • Guatr
 • Fıtık
 • Göbek akıntıları
 • Makat kanamaları ile dışkıda kan görülmesi durumları
 • Sırtta görülen şekil bozuklukları
 • Boyun şişlikleri ve eğrilikleri
 • Endoskopik işlemler
 • Organ nakli (transplantasyon) işlemi