Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

Çocuk Gelişim Danışmanı Nedir?

Çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini inceleyen ve takip eden kişiler çocuk gelişim danışmanlarıdır. Bebeklik, oyun, okul ve ergenlik dönemine göre çocukları değerlendiren çocuk gelişim uzmanları; sadece çocukları değil ebeveynleri de yönlendirmektedir. Çocuklar, yaşlarının getirdikleri hareketlerin yanı sıra aynı zamanda sosyal çevrede ve ailede bulunan kişilerin davranışlarında da etkilenmektedir. Çocuk gelişim danışmanları tüm bu etmenleri de göz önünde bulundurmakta ve çocuk üzerinde yapıcı ve sağlıklı yönlendirmeler yapmaktadır.

Çocuk gelişim danışmanları sadece sağlıklı çocuklarda değil aynı zamanda normalden farklı gelişim gösteren, engelinden dolayı özel gereksinimleri olan çocuklara da danışmanlık yapmaktadır. Bu aşamada çocuk gelişim danışmanları çocuklara psikolojik danışmanlık vermekle kalmamakta onların fiziksel becerilerini geri kazanmasında ya da geliştirmesinde de yardımcı olmaktadır.

Çocuk gelişim danışmanları aynı zamanda hastanede yatan ve tedavi gören çocuklarla da ilgilenmektedir. Hastane sürecinde çocukların psikolojileri tedavi için oldukça önemlidir ve bu aşamada alanında uzman çocuk gelişim danışmanlarımız hizmet vermektedir.

Yetişkinlik dönemine geçerken sağlıklı ve kendi bakımını kendi yapabilecek çocuklar yetiştirmeyi amaçlayan çocuk gelişim danışmanları, doğru çocuk yetiştirmek için özenle çalışmaktadırlar.

Çözümünde sadece çocukla olan iletişim değil aile desteği de oldukça önemlidir. Tedavi sürecinde ebeveynler ve öğretmenlere büyük rol düşmektedir. Çocuk ile iletişim halinde olmak, tutarlı davranmak, onu dinlemek, çocuk ile vakit geçirmek ve en önemlisi de bu tedavi sürecinde çocuğa destek olmak gerekmektedir.

Çocuk gelişim danışmanları görevleri dahilinde çocuklara zekâ ve dikkat testi de uygulamaktadır. Zihinsel beceri testleri çocukların hangi seviyede olduklarını ölçmek için önemlidir. Çocuklar okul dönemindeyse bu testlere ayrıca okuldaki başarısını destekleyecek programlar da eklenmektedir. Danışmanlar aynı zamanda bu test ve programları da dikkatle takip etmektedir.

Çocuk, oyun çağındaysa danışmanlar ailelere oyuncak seçiminde de yardımcı olmaktadır. Seçilen oyuncaklar çocukların gelişimini hızlandıracak ve onları eğitecek oyuncaklardır.

Özellikle ergenlik birçok anne ve babada endişe yaratmaktadır. Çocukların davranışları ya da fiziksel değişikliklerine destek olmak amacıyla çocuk gelişim danışmanları ailelere danışmanlık yapmaktadır. Bu süreçte çocuğa nasıl davranılacağını ve nasıl tepkiler verileceğini bilmek önemlidir.

Çocuk Gelişim Danışmanı Hangi Hastalıklara Bakar?

Her çocuğun birbirinden farklı sorunu olabilmektedir. Ailelerin ve öğretmenlerin takibi ile ortaya çıkan sorunlar için çocuk gelişim danışmanlarından destek almak oldukça önemlidir. Çocuk gelişim danışmanlarının ilgilendiği durumlar şu şekildedir:

 • Duygusal ya da davranışsal olarak devam eden sorunlar
 • Yalan söylemek
 • Korku
 • Uyku problemleri
 • Alt ıslatma
 • Tuvalet eğitimi
 • Geç konuşma
 • Saldırgan davranışlar
 • Okul korkusu
 • Kardeş kıskançlığı
 • Parmak emme
 • Takıntılar
 • İçe kapanıklık
 • Dikkat eksikliği
 • Öğrenme güçlüğü
 • Konuşma zorluğu
 • Okuma ya da yazmada zorluk çekme
 • Gelişim geriliği
 • Yeme problemi
 • Hiperaktivite bozukluğu
 • Ders başarısızlığı
 • Depresyon
 • Madde bağımlılığı
 • Obezite
 • Sınav kaygısı
 • Sosyal fobi
 • Stres ile başa çıkamama
 • Öfke kontrolünü sağlayamama
 • İştahsızlık

Özel durumlarda süreç yönetimi (Boşanma, evlat edinme sonrasında vb.)

Özel Yetenekli ya da Engelli Çocuklar

Çocuk gelişim danışmanına başvurulması gereken diğer noktalardan birisi de çocuğun özel yetenekleri ya da engelli olmasıdır. Her iki durumda da farklı bir eğitim haritası belirlenmelidir; bu açıdan profesyonel yönlendirmeler oldukça önemlidir.

Alınan danışmanlık ile bazı yetenekler geliştirilebilmekte, kazandırılabilmekte ve doğru şekilde yönlendirilebilmektedir. Çocuğun eğer farklı ya da üstün yetenekleri varsa da ailelerin bu konuda gerekeni yapması gerekmektedir. O yetenek üzerine danışmanlık gözetiminde daha fazla çalışılmalıdır.

Tüm bu süreçlerde alınacak danışmanlık desteği çocukların hem ruhsal hem de fiziksel olarak sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Çocukların okul, sosyal çevre ve aile içerisindeki ilişkilerini doğru altyapı ile sağlamlaştırmak ileriki yaşlarda onlar için oldukça önemli olacaktır.