Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nedir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar tüm çocukların koruyucu sağlık hizmetileri, teşhis ve tedavilerinin yapan bilim dalıdır. Öncelikle sağlıklı çocukların takibi, gelişimlerinin izlenmesi, hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin alınması esastır. Buna rağmen hastlalık gelişirse, tetkik tedavi ve izlemleri çocuk hastalıkları hekimleri tarafından yapılmaktadır.

Genel pediatri polikliniğinde bu hizmetler verilmekte iken pek çok yan dal polikliniğinde konu ile  ilgili hekimlerimiz hasta kabul etmektedirler.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?

Gebelik sürecinde anne karnındaki bebekte oluşabilecek anomaliler veya rahatsızlıklardan başlayarak ileri yaşlara kadar pek çok farklı rahatsızlığın tanı ve tedavisinde titizlikle çalışan hekimler şu alanlarda hizmet vermektedir:

Çocuk Cerrahisi

Doğumsal anomaliler, cerrahi müdahale gerektiren yanık ve yaralanmalar, erkek çocuklarında sünnet, apandisit, makatta çatlak veya polipler, fıtık türleri, deride meydana gelen hemanjiom ya da lezyon gibi rahatsızlıklar ve daha pek çok farklı alan çocuk cerrahisi kapsamında yer almaktadır.

Çocuk Hematolojisi

Kan bilimi anlamına gelen hematoloji, tıbbın kan ve kemik iliği hastalıkları tanı ve tedavisi ile ilgilenen dalıdır. Çocukluk çağında görülen hematolojik hastalıklar yorgunluk, bitkinlik hali, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, lenf bezlerinde büyüme, kemik ve eklem ağrıları, kanamalar, kilo problemleri, polisitemia, sarılık, lenfoma, lösemi ve Akdeniz anemisi gibi rahatsızlıkları kapsar.

Çocuk Nefrolojisi

Böbrek ve üriner sistem hastalıkları ile ilgilenen nefroloji dalı; idrar yolu enfeksiyonları, akut böbrek yetmezliği, diyaliz, antenatal hidronefroz, üriner sistem anomalileri, üriner sistem taş hastalığı, vezikoüreteral reflü ve böbrek nakli gibi süreçleri kapsamaktadır.

Çocuk Gastroenteroloji

Yemek borusu, mide, bağırsaklar, karaciğer, pankreas ve safra kesesi sindirim sistemini oluşturan organlardır. Sindirim sistemi içerisinde bulunan tüm organları ve bu organlardan kaynaklı hastalıkları inceleyen bilim dalı da gastroenterolojidir. 0-18 yaş arasındaki tüm çocukları bu alanda kontrol ve tedavi eden birim ise çocuk gastroenteroloji birimidir.

Başlıca bakılan hastalıklar; Kabızlık, İshal, Reflü, Sarılık, Çölyak Hastalığı, Laktoz İntoleransı başta olmak üzere diğer gastroenterolojik sistem hastalıklarıdır.

Çocuk Romatolojisi

Cocuk romatolojisi;0-18 yas arasındaki bireylerin romatizmal hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Çocukluk romatizmal hastalıkları özellikle kas-iskelet sistemi (eklemler ve kaslar), damarlar, ve cildin akut ve kronik inflamasyonuyla karakterize multisistem hastalıklardır.

Başlıca bakılan hastalıklar; Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), Genetik Bir Bozukluga Bagli Tekrarlayan Atesler, Juvenil Romatoid Artrit (Cocukluk Romatizmasi), Psoriatik artrit, Entezit ile iliskili artrit:/ Juvenil Spondiloartropati, Sistemik lupus eritamatozus (SLE), Vaskülitler, Henöch Schonlein Purpura, Kawasaki Hastalığı, Behçet hastalığı (BS), Çocukluk çağı dermatomiyoziti (juvenil dermatomiyozitis), Skleroderma, Agri sendromlari, Hipermobilite sendromu başta olmak üzere diğer romatolojik sistem hastalıklarıdır.

Çocuk Kardiyolojisi

Bebeğin anne karnında geçirdiği zamandan başlayarak 18 yaşına kadar gelen tüm çocukların kalp problemleri ile ilgilenen bilim dalı çocuk kardiyolojisidir. Bu süreçte çocuklarda kalp rahatsızlıkları doğuştan olabileceği gibi daha sonradan da ortaya çıkabilmektedir. Çocuk kardiyolojisi bölümü sadece 18 yaşına kadar çocukların değil, doğumsal kalp rahatsızlığı (konjetinal) bulunan yetişkinlerinde tedavisi ile ilgilenmektedir.

Çocuk Endokrinolojisi

Vücutta yer alan iç salgı bezleri, hormon salgılama görevini üstlenmektedir. Tüm iç salgı bezlerinin yer aldığı sistem ise endokrin sistemidir. Salgılanan hormonların büyüme, gelişme, üreme, dışarıya verilen tepkileri kontrol altına almak gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır. Salgı bezlerinin doğru ve düzgün çalışmaması ile ortaya çıkan hastalıklarla ilgilenen birim dalı ise endokrinolojidir. 0-18 yaş grubunda yer alan tüm çocukların hormonal bozuklukları ve bu bozukluklar karşısında ortaya çıkan hastalıklar ile ilgilenen birim ise çocuk endokrinolojisidir.

Başlıca bakılan hastalıklar; Erken Ergenlik, Büyüme Geriliği, Obezite, Diyabet, Tiroit ve Guatr, Raşitizm, Turner Sendromu, Cinsel Gelişim Bozuklukları, Osteoporoz (Kemik Erimesi) başta olmak üzere diğer romatolojik sistem hastalıklarıdır.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Tıp eğitiminin ardından çocuk ve ergen ruh sağlığı üzerine uzmanlaşmış hekimler tarafından 18 yaş altı bireylerin zihinsel, bilişsel, sosyal ve akademik alanlardaki gelişimlerini gözlemleyen ana bilim dalı çocuk ve ergen psikiyatrisi alanının uzmanlığı kapsamı altındadır. Çocuk ve ergen psikiyatrisi; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, depresyon, otizm, öğrenme bozuklukları, travma, obsesif kompulsif bozukluklar, kişilik sorunları, uyku sorunları, yeme problemleri, konuşma bozuklukları ve cinsel gelişim gibi bozuklukların yanı sıra daha pek çok zihinsel sorunun tedavisinde danışanlarına yardımcı olmaktadır.

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Normalde zararsız olan alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin gösterdiği aşırı tepki olarak bilinen alerjik hastalıklar, bireylerin yaşam kalitesini aşağıya çekmektedir. Genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu oluşan bağışıklık sistemi ve alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi ile çocuk immünolojisi ve alerji birimi ilgilenmektedir. Alerjik rinit, astım, egzama, atopik dermatit, besin alerjileri ve alerjik nezle gibi rahatsızlıkların tanı ve tedavisini yapan hekimler aynı zamanda arı sokması ve anafilaksi gibi vücutta büyük tepkimelere yol açan durumlar, bu birim kapsamında yer almaktadır.

Çocuk Onkolojisi

Vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu meydana gelen kanserler yetişkinleri olduğu gibi çocukları da etkileyen ciddi rahatsızlıklar arasında bulunur. Bu alanda tanı ve tedavi yapan çocuk onkoloji doktorları lenfoma, lösemi ve farklı tümör çeşitleri gibi vücudun değişik bölgelerinde ortaya çıkabilen onkolojik rahatsızlıkları tanı ve tedavisinde etkili rol oynamaktadırlar.

Çocuk hastalıkları ve sağlığı doktorları yukarıda bahsi geçen hastalıkların yanı sıra bebek, çocuk ve adolasanlar için oldukça geniş bir alanda görev almaktadırlar. Hastanelerin acil servislerinden yoğun bakım ünitelerine, rutin bebek gelişimi kontrollerinden ciddi çocuk hastalıklarına kadar geniş bir alanda görev alan hekimler görevlerini titizlikle yaparak sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefler.