Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.


Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Nedir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, çocuklar ve gençlerde ruhsal sorunları, davranış problemlerini ve zihinsel bozuklukları teşhis etme, tedavi etme ve önleme alanında uzmanlaşmış bir tıp dalıdır. Bu tıp dalı, çocukların ve ergenlerin yaşamlarındaki duygusal, davranışsal ve zihinsel sorunlarla ilgilenir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, geniş bir yelpazede sorunları ele alır, örneğin depresyon, anksiyete bozuklukları, davranış bozuklukları, yeme bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), obsesif kompulsif bozukluk (OKB), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve diğer psikiyatrik sorunlar.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri, çocukların ve gençlerin yaşamlarındaki sorunları değerlendirir, tanı koyar ve uygun tedavi seçenekleri sunar. Bu tedaviler arasında ilaçlar, terapiler, aile terapisi ve diğer destekleyici yöntemler yer alabilir. Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri ayrıca, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri için aileleri, öğretmenleri ve diğer sağlık uzmanlarıyla da birlikte çalışır.


Hangi Durumlarda Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Başvurulur?

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine başvurulacak durumlar arasında aşağıdakiler yer alabilir:

• Duygusal problemler: Çocuklar ve gençler arasında sıkça görülen duygusal problemler arasında kaygı, depresyon, öfke, korku, üzüntü, suçluluk, utanç ve özgüven eksikliği yer alır.

• Davranış problemleri: Çocuk ve ergenler arasında yaygın olan davranış problemleri arasında, hiperaktivite, dikkat eksikliği, okul reddi, yalan söyleme, hırsızlık, kavga etme, okulda ya da evde disiplinsizlik gibi davranışlar yer alır.

• Zihinsel sağlık sorunları: Çocuklar ve gençler arasında yaygın olan zihinsel sağlık sorunları arasında otizm, obsesif kompulsif bozukluk, tıbbi bir durum nedeniyle ortaya çıkan ruh sağlığı sorunları, yeme bozuklukları, tics ve tikler, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlar yer alır.

• Zorluklarla başa çıkmada zorlanma: Bazı çocuklar, ailede bir ayrılık, kayıp, göç, ekonomik sıkıntılar, aile içi şiddet veya taciz, çatışmalar gibi durumlara maruz kalabilirler. Bu durumlar, çocukların ve gençlerin duygusal ve psikolojik sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle, bu tür durumlarla başa çıkmakta zorlanan çocuklar için psikolojik desteğe ihtiyaç duyulabilir.

• Gelişimsel gecikmeler: Bazı çocuklar, doğuştan veya sonradan ortaya çıkan bir sağlık sorunu nedeniyle gelişimsel gecikmeler yaşayabilirler. Bu durumlarda, çocuk ve ergen psikiyatristi, çocuğun gelişim sürecini izleyebilir ve gerekli tedavileri planlayabilir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, çocukların ve gençlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olmak için önemli bir disiplindir. Ebeveynlerin, çocuklarının duygusal ve psikolojik sağlığına özen göstermeleri ve bu konuda destek almaları önemlidir.


Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Neden Önemlidir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, çocukların ve gençlerin sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri için önemli bir disiplindir. İşte nedenleri:

1. Erken müdahale: Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri, erken yaşta ruhsal sorunları tespit edip müdahale ederek sorunların daha büyük boyutlara ulaşmasını engelleyebilirler. Erken müdahale, çocukların ve gençlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olabilir.

2. Toplumsal uyum: Çocuklar ve gençler, okulda ve sosyal çevrelerinde uyum sorunları yaşayabilirler. Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri, bu durumları değerlendirip, tedavi ederek, çocukların ve gençlerin toplumsal uyumlarını sağlamalarına yardımcı olabilirler.

3. Özgüven ve benlik saygısı: Çocuklar ve gençler, ruhsal sorunlar nedeniyle özgüven ve benlik saygısı sorunları yaşayabilirler. Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri, bu sorunları tedavi ederek, çocukların ve gençlerin kendilerine olan güvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olabilirler.

4. Aile ve sosyal ilişkiler: Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri, çocukların ve gençlerin aile ve sosyal ilişkilerindeki sorunları ele alabilirler. Bu sayede, çocukların ve gençlerin aileleri ve arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilirler.

5. Zihinsel sağlık: Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri, zihinsel sağlık sorunlarını tedavi ederek, çocukların ve gençlerin sağlıklı bir zihin yapısına sahip olmalarına yardımcı olabilirler. Bu sayede, çocuklar ve gençler, günlük hayatlarına daha olumlu ve mutlu bir şekilde devam edebilirler.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, çocukların ve gençlerin duygusal, davranışsal ve zihinsel sağlıklarını korumak ve geliştirmek için önemli bir disiplindir. Bu nedenle, ailelerin, çocuklarının psikolojik sağlığına özen göstermeleri ve gerektiğinde çocuk ve ergen psikiyatristi ile görüşmeleri önemlidir. 


Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birimi Bulunan Hastanelerimiz

MEDICANA INTERNATIONAL SAMSUN
ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ