Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

 

El ve Üst Ekstremite Cerrahisi, Mikrocerrahi Birimi Bulunan Hastanelerimiz

MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA
EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ, MİKROCERRAHİ