Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.


Genel Yoğun Bakım Nedir?

Genel yoğun bakım, hayati tehlikesi olan hastaların takibi, tedavisi ve bakımının yapıldığı bir yoğun bakım birimidir. Bu tür birimler, kritik durumdaki hastaların mümkün olan en iyi sonuçları elde etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Genel yoğun bakım ünitelerinde, çeşitli hastalıklardan veya yaralanmalardan kaynaklanan organ yetmezliği, solunum sıkıntısı, enfeksiyonlar veya diğer kritik durumlar gibi durumlar nedeniyle hayati fonksiyonları tehlikeye girmiş hastalar takip edilir. Bu tür birimlerde, hastaların solunum, kalp atış hızı, kan basıncı, sıvı dengesi ve elektrolit seviyeleri gibi birçok parametre sıkı bir şekilde izlenir ve gerekli tedaviler uygulanır.

Genel yoğun bakım, yoğun bakım ünitelerinin en sık kullanılan türüdür ve acil durumlarda hayat kurtarmak için önemlidir.

Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde Neler Bulunur?

Genel yoğun bakım ünitelerinde, hastaların hayati fonksiyonlarını takip etmek ve hayatı destekleyici tedavileri uygulamak için gerekli olan bir dizi ekipman ve araçlar bulunur. Bu araçlar ve ekipmanlar şunları içerebilir:

• Solunum cihazları: Solunum yetmezliği olan hastaların tedavisi için solunum cihazları kullanılır.

• Monitörler: Hastaların kalp atış hızı, kan basıncı, solunum hızı, oksijen saturasyonu gibi parametreleri izlemek için monitörler kullanılır.

• Sıvı tedavisi: Hastaların sıvı dengesini sağlamak için sıvı tedavisi yapılır. Bu amaçla, damar yoluna serum ve ilaçlar vermek için intravenöz (IV) hatlar kullanılır.

• Beslenme desteği: Hastaların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için enteral veya parenteral beslenme desteği uygulanabilir.

• Diyaliz makineleri: Böbrek yetmezliği olan hastalara diyaliz uygulanması gerekiyorsa, diyaliz makineleri genel yoğun bakım ünitelerinde bulunur.

• Kan transfüzyonu: Kan nakli gerektiren hastalara kan nakli yapılabilir.

• Defibrilatörler: Kalp ritim bozukluklarını düzeltmek için defibrilatörler kullanılır.

• İlaç tedavisi: Hastaların tedavisinde kullanılan birçok ilaç genel yoğun bakım ünitelerinde bulunur.

Genel yoğun bakım ünitelerinde ayrıca hastaların rahat etmeleri ve enfeksiyon riskinin azaltılması için uygun yatak, yastık, battaniye, havalandırma sistemi ve enfeksiyon kontrol önlemleri gibi diğer araçlar da bulunur.