Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.


İşyeri Hekimliği Nedir?

İşyeri hekimliği, çalışanların sağlık ve güvenliği ile ilgili işyeri ortamında sağlık hizmetleri sunan bir tıp dalıdır. İşyeri hekimleri, işyerlerinde çalışanların sağlık sorunlarını takip eder, işyeri sağlık ve güvenliğiyle ilgili riskleri değerlendirir, işyerlerindeki sağlık sorunlarını tespit eder ve çözümler sunarlar.

İşyeri hekimleri, işyerindeki sağlık sorunlarını önlemek için koruyucu sağlık hizmetleri sunarlar. Bunlar arasında işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, çalışma ortamı değerlendirmeleri ve işyerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri yer alır. Ayrıca işyerlerinde çalışanların sağlık sorunlarıyla ilgili tanı ve tedavi hizmetleri de sunarlar.

İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği yasaları ve yönetmelikleri konusunda da uzmanlaşmışlardır ve bu konularda işyerlerine danışmanlık yaparlar. Bu sayede işyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama konusunda yasal gerekliliklere uygun hareket ederler.

İşyeri Hekimleri Hangi Hastalıklara Bakar?

İşyeri hekimleri, işyerlerinde çalışanların maruz kaldıkları risklere bağlı olarak çeşitli hastalıkların tanısı, tedavisi ve önlenmesi konularında hizmet verirler. Bu hastalıkların bazıları şunlardır:

• Solunum yolu hastalıkları: İşyerinde toz, gaz, kimyasal madde, duman ve benzeri solunum yolu irritanlarına maruz kalan çalışanlarda solunum yolu hastalıkları gelişebilir. İşyeri hekimleri bu hastalıkların tanısını koyar, tedavi eder ve hastalığın ilerlemesini engellemek için koruyucu önlemler alınmasını önerirler.

• İş kazaları sonucu oluşan yaralanmalar: İşyerlerinde yaşanabilecek kazalar sonucu çalışanlarda yaralanmalar oluşabilir. İşyeri hekimleri bu yaralanmaların tanısını koyar, tedavi eder ve kazaların tekrarlanmasını engellemek için önleyici tedbirler önerirler.

• Deri hastalıkları: İşyerlerinde kullanılan kimyasallara, maddelere ve malzemelere temas sonucu ciltte rahatsızlıklar, alerjik reaksiyonlar ve deri irritasyonları oluşabilir. İşyeri hekimleri bu hastalıkların tanısını koyar, tedavi eder ve koruyucu önlemler alınmasını önerirler.

• İşyeri stresi: İş yerindeki yoğun iş temposu, çalışma saatleri, baskı ve stres çalışanlarda psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir. İşyeri hekimleri bu rahatsızlıkların tanısını koyar, tedavi eder ve çalışanların stresle baş etmeleri için öneriler sunarlar.

Bu gibi hastalıkların tanısı, tedavisi ve önlenmesi işyeri hekimleri tarafından yapılmaktadır. Ancak, ciddi hastalıklar için işyeri hekimleri hasta yönlendirmesi yaparak ilgili branş hekimine sevk edebilirler. 


İşyeri Hekimliği Birimi Bulunan Hastanelerimiz

MEDICANA AIRPORT MEDICAL CENTER
İŞYERİ HEKİMLİĞİ