Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.


Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi Nedir?

Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi, kalp sağlığı konusunda özel olarak eğitilmiş doktor ve sağlık personeli tarafından yönetilen bir tıbbi merkezdir. Bu merkezler, kalp sağlığının korunması, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi, cerrahi müdahaleler ve rehabilitasyon dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır.

Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Merkezleri, kalp sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir ekip tarafından yönetilir. Bu ekipte, kardiyologlar, kalp cerrahları, kalp rehabilitasyon uzmanları, diyetisyenler ve diğer sağlık profesyonelleri yer alır. Bu ekip, kalp sağlığı ile ilgili konularda hastalara danışmanlık, teşhis ve tedavi hizmetleri sunar.

Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Merkezleri, kalp hastalıklarının erken teşhis edilmesi, etkili tedavi yöntemleri ve uzun vadeli rehabilitasyon hizmetleri sağlayarak hastaların hayat kalitesini artırmaya yardımcı olur. Bu merkezler ayrıca, kalp sağlığını korumak için düzenli kontroller ve yaşam tarzı değişiklikleri hakkında danışmanlık da sağlarlar.


Kalp Sağlığı ve Hastalıklar Merkezi Hizmetleri Nelerdir?

Kalp sağlığı ve hastalıkları merkezinde sunulmakta olan hizmetler aşağıdaki gibidir:

Kalp hastalıkları gelişiminde etkili olan risk faktörlerinin ayrıntılı değerlendirmesi,

Diyetisyenlik hizmetinin verilmesi,

Kişisel özelliklere uygun olan egzersiz programlarının belirlenmesi,

Sigara ve alkol bağımlılığına son verilmesi için gerekli tedbirler alınması,

Gerekli durumlarda koruyucu tedavilere başlanması,

Kalp-damar hastalıklarının teşhisinde kullanılan tetkiklerin uygulanması ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesi,

Kalıtsal kalp hastalıkları görüntüleme yöntemlerinin uygulanması, tedavi ve cerrahi işlemlerin planlanması.


Kalp Hastalıklarının Tedavisinde Neler Yapılır?

Hastalardaki altta yatan kalp hastalığına bağlı olarak, uygulanan tedavi değişebilir. Bu nedenle, hastalara verilen tedaviler, ilaç tedavileri ve girişimsel tedaviler olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. İlaç tedavisi olarak, kalp fonksiyonlarını güçlendiren ve kan basıncını düzenleyen antihipertansif ilaçlar reçete edilebilir. Ayrıca, kolesterol düzeyini düşüren ilaçlar, ritim bozukluğu olan hastalarda antiaritmik ilaçlar, kalp yetmezliği durumunda idrar söktürücü ilaçlar ve enfeksiyon durumunda antibiyotikler gibi ilaç grupları kullanılabilir. Girişimsel yöntemler arasında, anjiyografi yöntemiyle kalp damarlarının incelenmesi ve sorunlu bölgelere tedavi uygulanması mümkündür. Benzer şekilde, kalp kateterizasyonu ile kalp odacıkları içeriden görüntülenebilir ve tedavi amaçlı işlemler yapılabilir. Son olarak, cerrahi yöntemler yardımıyla kalbin anatomik problemlerine yönelik operasyonlar yürütülebilir.


Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi Birimi Bulunan Hastanelerimiz

MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA
KALP SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERKEZİ