Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.


Koroner yoğun bakım, kalp krizi, anjina pektoris (göğüs ağrısı), kalp yetmezliği veya diğer kalp hastalıkları gibi ciddi kalp problemleri yaşayan hastaların yoğun bakım ünitesinde özel bir tedavi gerektirmesi durumunda kullanılan bir ünitedir.

Koroner yoğun bakım üniteleri, bu hastalıkların tedavisi için gereken özel tıbbi ekipmanlara sahip ve kalp uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yönetilen birimlerdir. Bu birimlerde, hastaların nabızları, kan basınçları, oksijen seviyeleri ve diğer vital belirteçleri sürekli olarak yakından takip edilmelidir.

Koroner yoğun bakım üniteleri ayrıca, hastaların kalp ritimlerini düzenlemek için elektroşok veya ilaçlar kullanabilen kardiyoversiyon cihazlarına sahiptir. Bazı durumlarda, kalp krizine neden olan tıkanıklığı açmak için acil anjiyografi ve balon anjiyoplasti veya stent yerleştirme gibi invaziv işlemler de yapılabilir.
Koroner yoğun bakım, kalp hastalarının yaşamını kurtarmak için hayati öneme sahip bir tedavi seçeneğidir.


Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde Neler Bulunur?

Koroner yoğun bakım üniteleri, ciddi kalp problemleri olan hastaların özel bakımını sağlamak için tasarlanmıştır ve genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Monitörler: Hastaların kalp ritmi, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum hızı gibi vital parametreleri sürekli izlenir.

Yoğun Bakım Yatakları: Hastaların konforlu bir pozisyonda tedavi edilebilmesi için tasarlanmış yataklar.

İlaç Pompaları: Hastalara intravenöz yolla verilecek ilaçların doğru dozda ve sürede verilmesi için kullanılan pompalar.

Yapay Solunum Cihazları: Solunum güçlüğü yaşayan hastaların tedavisi için kullanılan cihazlar.

Kardiyak Monitörler: Elektrokardiyogram (EKG) cihazları, kalp krizi gibi durumları tanımlamak ve kalp ritimlerini düzenlemek için kullanılan diğer cihazlar.

Defibrilatörler: Hastaların kalp ritimlerinin düzeltilmesi için kullanılan cihazlar.

Anjiyografi ve Anjiyoplasti Cihazları: Tıkalı damarların açılması ve stent yerleştirilmesi işlemleri için kullanılan özel cihazlar.

Acil Cerrahi Ekipmanları: Acil durumlarda kalp cerrahisi yapmak için gerekli ekipmanlar.

Kan Basıncı Manşonları: Hastaların kan basınçlarını ölçmek için kullanılan manşonlar.

Yoğun Bakım Hemşireleri ve Kalp Uzmanları: Hastaların yoğun bakım sürecindeki tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve tedavilerini yönetmek için özel eğitimli hemşireler ve kalp uzmanları.

Bu ekipmanların yanı sıra, koroner yoğun bakım üniteleri, sterilizasyon ekipmanları, temiz havalandırma sistemleri, sıkı ziyaretçi politikaları ve diğer enfeksiyon kontrol önlemleri gibi özel düzenlemelere sahip olabilirler. Bu önlemler, hastaların enfeksiyonlardan korunmasını ve hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamaya yardımcı olur.


Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastalar Nasıl Takip Edilir?

Koroner yoğun bakım ünitelerinde hastalar sürekli olarak yakından takip edilir. İşte bazı takip yöntemleri:

Vital İşaretlerin İzlenmesi: Kalp atış hızı, kan basıncı, solunum hızı, oksijen saturasyonu ve vücut sıcaklığı gibi vital işaretler, hastaların durumunun izlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu parametreler, monitörler aracılığıyla sürekli olarak izlenir.

Elektrokardiyogram (EKG): Hastaların kalp ritimleri, elektrokardiyogram (EKG) cihazları ile izlenir. EKG, hastaların kalp atış hızını, ritmini ve kalp kasının sağlığını izlemek için kullanılır.

Hemodinamik İzleme: Bazı hastalarda kan basıncı, kalp debisi ve kan hacmi gibi hemodinamik parametrelerin izlenmesi gerekebilir. Bu izleme, özel kateterler aracılığıyla hastanın damarlarına yerleştirilen cihazlarla gerçekleştirilir.
Laboratuvar Testleri: Kan testleri, elektrolit seviyeleri, kan gazları, kan şekeri ve böbrek fonksiyon testleri gibi laboratuvar testleri, hastanın genel sağlık durumunu izlemek için kullanılır.

Görüntüleme Testleri: Bazı hastalarda, koroner arterleri tıkanıklık açısından değerlendirmek için anjiyografi veya göğüs röntgeni gibi görüntüleme testleri yapılabilir.

Yoğun Bakım Hemşireleri ve Kalp Uzmanları ile Sürekli İletişim: Yoğun bakım hemşireleri ve kalp uzmanları, hastaların tedavi planlarını yönetirler ve herhangi bir olası komplikasyonu izlemek için hastalarla sürekli iletişim halindedirler.

Koroner yoğun bakım ünitelerinde hastaların takibinde kullanılan bu yöntemler, hastaların güvenli bir şekilde iyileşmelerini sağlamak için önemlidir.