Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

Merkez Laboratuvar Nedir?

Merkez laboratuvar birden fazla uzmanlık alanı gerektiren bölüm ve birimlerden oluşmuş laboratuvarlardır.

Biyokimya laboratuvarında Biyokimya uzmanları, Mikrobiyoloji bölümünde Mikrobiyoloji uzmanları, Patoloji bölümünde ise Patoloji uzmanları ve laborantları aracılığı ile çalışılmaktadır. Sağlık kuruluşlarımızda Merkez Laboratuvarlar ileri teknoloji tıbbi cihazlara ve kaliteli sarf malzemeler ile hizmet etmektedir. Personel ve donanım doğru sonucun elde edilmesinde son derece önemlidir.

Merkez laboratuvarlarında yapılan testler numunelerine göre (Kan, idrar, gaita, sürüntü gibi) çeşitlilik gösterirler. Uygun şartlarda doğru bir biçimde alınan numuneler yapılacak tahlil türüne göre ilgili laboratuvar bölümüne gönderilir. Gönderilen bu numuneler uygun teknikler kullanılarak analiz ve tetkik edilir. Normal referans değer aralıklarına göre herhangi bir problem olup olmadığına bakılarak karar verilir. Her test cihazının ve kitlerin kendine has referans değer aralıkları bulunmaktadır. Bu değerlerin kontrolü ilgili laboratuvar uzmanları tarafından değerlendirildikten sonra istemin yapıldığı servise gönderilir. Alanlarında uzman kişilerce çalışılan testlerin doğruluk oranı yüzde yüze yakın biçimde gerçekleşmektedir. Çalışanların güncel bilgilere sahip olması ve cihazların kalibrasyonları laboratuvar test sonuçlarının güvenilirliğini artırmaktadır. Doktorlarımızın hastalarımıza doğru tedaviyi uygulamasında laboratuvar tahlillerinin katkısı vazgeçilmezdir. Doğru teşhis doğru tedaviyi, doğru tedavi ise hastalıklarla mücadeleyi kolaylaştıracaktır.

Merkez Laboratuvar Hangi Hastalıklara Bakar?

Merkez laboratuvarda yapılan testler şunlardır:

 • Glukoz: Kandaki şeker miktarının tespit ve takibi için yapılır.
 • Ürik Asit: Kandaki protein sentezi ve oluşan asit tespiti ve takibi için yapılır.
 • Bilirubin: Safra kesesi, karaciğer fonksiyonlarının tespit ve takibi için yapılır.
 • Kreatin: Böbrek fonksiyonları tespit ve takibi için yapılır.
 • OGTT: Şeker yüklemesi yapılarak kan şekerlerinin tespit ve takibi için yapılır.
 • Aspartat Transaminaz (AST): Karaciğer enzim fonksiyonlarının tespit ve takibi için yapılır.
 • Alanin Transaminaz (ALT): Karaciğer, böbrek ve organların kas fonksiyonunun tespit ve takibi için yapılır.
 • Gama - Glutamiltransferaz (GGT): Karaciğer toksik fonksiyonlarının tespit ve takibi için yapılır.
 • Kreatin Kinaz (CK) / Kreatin Kinaz - MB(CK-MB): Kalp kası fonksiyonlarının tespit ve takibi için yapılır.
 • Lipaz, Total Asit Fosfotaz: Pankreas fonksiyonlarının tespit ve takibi için yapılır.
 • Trigliserid: Kan yağlarının tespit ve takibi için yapılır
 • Total Kolesterol: Kalp ve karaciğer fonksiyonlarının tespit ve takibi için yapılır.
 • HDL - Kolesterol: Kalp ve karaciğer fonksiyonlarının tespit ve takibi için yapılır.
 • LDL - Kolesterol: Kalp ve karaciğer fonksiyonlarının tespit ve takibi için yapılır.
 • Lipaz: Pankreas fonksiyonlarının tespit ve takibi için yapılır.
 • Total Protein
 • Albumin: Kanda bulunan proteinlerin tespiti ve takibi için yapılır.
 • Tropnin-I, Miyoglobin
 • Osreokalsin
 • Sodyum: Vucuttaki elektrolit-su dengesinin tespit ve takibi için yapılır.
 • Potasyum: Vucuttaki elektrolit-asit dengesinin tespit ve takibi için yapılır.
 • Klorür: Vücuttaki asi-baz-su elektrolit dengesinin tespit ve takibi için yapılır.
 • Kalsiyum: Kandaki kalsiyum miktarının tespiti ve takibi için bakılır.
 • Fosfor: Kandaki fosfor miktarı tespiti için bakılır.
 • Magnezyum: Vucutta bulunan magnezyum miktarının tespiti için bakılır.
 • Demir (FE): Kandaki demir düzeyi tespit ve takibi için yapılır.
 • Demir Bağlama
 • Total Demir Bağlama
 • Ferritin: Kan da bulunan depo demir miktarının tespit ve takibi için yapılır.
 • Vitamin B12: Kanda B12 miktarının tespiti için yapılır.
 • Folk Asit: Kandaki B9 vitamin miktarı için bakılır.
 • Laktat Dehidrogenez (LDH)
 • Alfa-Amilaz

Hormon Testleri

 • TSH (Tirotropin): Tiroid hormon fonksiyonlarının tespit ve takibinde
 • T3 (Triiyodotironin); Tiroid hastalıklarının takibinde TSH ile birlikte
 • T4 (Troksin)Total: Tiroid hastalıklarının takibinde TSH ile birlikte
 • PRL (Proloktin)
 • PTH (Parathormon)
 • FSH (Folikül Stimülan Hormon)
 • LH (Lüteinizan Hormon)
 • PAPPP-A (Gebeliğe Bağlı Plazma Protein)
 • Progesteron
 • İnsülin: İnsülin hormon fonksiyonlarının tespiti için yapılır.
 • Üçlü Gebelik Testi
 • İkili Gebelik Testi
 • PSA (Prostat Spesifik Antijeni): Prostat ile ilgili fonksiyonların ve tümörlerin tespit ve takibinde
 • Prostat
 • Karsinoemriyonik Antijen (CEA)
 • Kanser Antijen (CA15-3, CA 19-9, CEA 125) Testleri
 • CEA 15 Akciğer hastalıkları ve tümör tespit ve takibinde
 • CEA 19-9 Kolon rektum kanseri tespit ve takibinde
 • CEA 125 Meme, yumurtalık kanseri tespit ve tedavisinde

Bağımlılık Tespit Testleri

 • Kokain: İdrarda kokain tespiti için bakılır.
 • Opiat: İdrarda opiat tespiti için bakılır.
 • Amfetamin: İdrarda amfetamin tespiti için bakılır.
 • Barbitürat: İdrarda barbütürat tespiti için bakılır.
 • Esrar: İdrarda esrar tespiti için yapılır.
 • Benzoriazepin: İdrarda benzoriazepin tespiti için bakılır.

Testler kişilerin yaş, cinsiyet, açlık, tokluk, beslenme, fiziksel aktivite, alkol, sigara, stres, kullanılan ilaçlar, yüksek ateş gibi kişiden kişiye değişiklikler gösterebilmektedir. Doktorunuzla hastalığınızın bilgilerini ve şikâyetlerinizi paylaşırken geniş ve kapsamlı bilgiler test sonuçlarınızı değerlendirirken kolaylık sağlayacaktır.

Sağlık kuruluşlarımızdaki yeni teknoloji ürünü laboratuvar donanımı ve yetişmiş uzman kadrolar ile hizmet verilmektedir. Günümüz hastalıkların erken tespiti ve tedavi edilme başarısı öncellikle doğru tahlil ve teşhis ile olmaktadır. Bu da her geçen gün daha donanımlı laboratuvarlara ihtiyacı artırmakta hatta mecbur kılmaktadır. Doğru teşhis ve tespitin yapılması kaliteli laboratuvar cihaz ve kitlerinin yanında deneyimli personeli de gerektirmektedir. Donanımı kaliteli olması tek başına yeterli olmaz. Hizmet içi eğitimler ile çalışanların bilgilerinin güncellenmesi de temel bir gerekliliktir. Yüksek kalite tıbbi cihazlar ve alanında eğitimli biyokimya uzman ve laborantlar aracılığı ile vaka test ve tespitleri yüzde yüze yakın oranda sağlanmaktadır.