Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

Nöroloji Nedir?

Kelime anlamı olarak Nöro (Sinir) ile logio (Çalışma)dan oluşan Nöroloji adından da anlaşılacağı üzere sinir bilimidir. Ağırlıklı olarak sinir sisteminin rahatsızlıklarına bağlı olarak vücudun bütün fonksiyonunu etkileyen kas hastalıkları da dâhil fonksiyon bozukluğu hastalıkları alanında yapılan çalışmalar Nörolojinin faaliyet alanlarıdır. Bu alanda sorumlu olan tıp uzmanlık alanı ise Nöroloji uzmanlığıdır.

Merkezi, otonom ve periferik sistemin bütün rahatsızlıkları Nörolojinin alanıdır.

Nöroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Miyelin (Sinir kılıfı hastalıkları)
 • Parkinson
 • MS
 • ALS
 • Unutkanlığa neden olan Alzheimer ve Demans
 • Epilepsi
 • İnme (Beyin felci)
 • Epilepsi (Sara)
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Migren
 • Yüz felci
 • Nöropati
 • Menenjit
 • Hareket bozuklukları (Ellerde titreme, diskinezi vb.)
 • Kas hastalıkları
 • Hareket zorluğu
 • Konuşma güçlüğü
 • Kasılma
 • Uyku bozuklukları

Bunlar gibi birçok kas ve sinir hastalıklarının teşhis ve tedavisi Nöroloji uzmanlarının çalışma sahasına girmektedir.

Bazı problemlerin teşhisini sağlamak adına yapılan EMG - EEG - SSEP - VEP - BERA   gibi testler de bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir.

EEG (Elektroensefalografi): Beyindeki elektriksel sinyal durumlarının işleyişinin EEG cihazı ve bilgisayar yardımı görüntüye aktarılmasını sağlamaktadır. Bu görüntüler sayesinde aksaklığın nerede olduğu tespit edilerek tedaviye kaynak oluşturur. Alınan bu EEG çıktısına elektrosefalogram denir.

EMG (Elektromigorarfi): Duyu ve motor sinir uçlarının sinir iletim durum ve hızlarını ölçmeye yarar.

Bu ve buna benzer aletler ve kan tahlilleri yöntemleri kullanılarak hastalıkların neden ve durumları araştırılır. Bu bilgiler ışığında hastaya en uygun tedavi yöntemleri uygulanır.