Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

Nükleer Tıp Nedir?

Nükleer tıp pek çok hastalığın teşhisinde radyoaktif ve radyoformasotik maddeler kullanılarak görüntülenmesi ve tedavi edilmesi işlemlerinin yapılmasını kapsayan işlemlerin bölümüdür. Bu bölümdeki işler nükleer tıp uzmanları gözetiminde gelişmiş teknolojik cihazlar ve nükleer tıp teknikerleri aracılığı ile görüntüleme işleri yapar. Yapılan görüntüleme işlem ve tetkikleri çok çeşitli görüntüleme cihazları aracılığı ile sağlanır. Gelişmiş ileri teknoloji ürünü olan bu cihazlar hastalıkların teşhisi ve tedavisinde yol gösterici olmaları nedeni ile hayati öneme sahiptir. Özellikle kanser hastalıklarının erken teşhisi, evrelenmesi ve tedaviye yön verilmesi açısından nükleer tıp bölümü tarafından çekilen görüntüler çok büyük öneme sahiptir.

Nükleer tıp biriminde kullanılan bu ileri teknoloji cihazların kalitesi kadar bunu kullanan uzman ve teknikerlerin bu konularda eğitim ve becerileri üst seviyededir. Kullanılan maddeler radyoaktif maddeler olduğundan iş güvenliği ve hasta güvenliği açısından tecrübe ve donanım kritik role sahiptir. Ayrıca iyi sonuçların alınması teşhis ve tedavi süreçlerine de olumlu katkı sağlamaktadır.

Nükleer tıp bölümünde birçok çeşit ileri teknoloji görüntüleme cihazları bulanmaktadır: SPECT-PET-CT-MRI gibi. Bu cihazlarda kullanım alanlarına ve yerlerine göre yüksek görüntüleme kabiliyetine sahiptir. Bütün bu görüntüleme ve raporlama bazen teşhis amaçlı olmakla beraber bazen de tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu işlemlerin tümü nükleer tıp alanı içerisinde Nükleer tıp uzmanları sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Nükleer tıp birimi tıpta Uzmanlık alanı olarak nükleer tıp eğitimi almış nükleer tıp doktorları ile nükleer tıp teknikerleri, hemşireler ve yardımcı personellerden oluşur.

Nükleer Tıp Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

Nükleer tıp kendi alanı dâhil hemen hemen bütün branşların hastalık tanı ve tedavisi için hayati önemde önceliğe sahiptir. Üç boyutlu gama kameralar ile görüntülenmesi sağlanan organların işleyişleri hakkında geniş bilgiler verir. Bu görüntüler ışığında ilgili organ hakkında ilgili alandaki hastayı takip eden doktor yapacağı tedavi veya ameliyatın planını oluşturur. Sağlıklı ve kaliteli bir görüntü hayat kurtarıcıdır. Nükleer Tıp Birimi kapsamında pek çok hastalığın teşhis ve tedavisinde önemli rol oynar.

  • Endokrinoloji (Guatr, tükürük bezi gibi)
  • Kalp ve Damar hastalıkları
  • Sinir sistem hastalıkları
  • Dolaşım sistemi hastalıkları
  • Solunum sistemi hastalıkları
  • İskelet ve Kemik hastalıkları
  • Üroloji; Böbrek, mesane, prostat, yumurtalıklar
  • Mide, bağırsak, safra kesesi
  • Nöroloji; Sinir hasarları, damar tıkanıklıkları, Parkinson, Alzheimer, İnme
  • Kanser; Özellikle kanser hastaları ve bu hastalıkla mücadelede aktif yol gösterici durumdadırlar. PET/CT taramaları kalitesi ve görüntüsü sayesinde hücreler çok net olarak görüntülenmektedir.

Nükleer tıp bölümündeki görüntüleme cihazları ile kullanılan radyoaktif maddeler sebebiyle bu hizmeti alacak kişiler yüksek radyasyona maruz kalma endişelerini sıklıkla dile getirirler. Ancak bu birimdeki cihazların yaydıkları radyasyon miktarı ile diğer görüntüleme cihazları arasında yüksek bir fark olmamaktadır. Damardan vücuda görüntü kalitesini sağlamak için verilen radyoaktif maddeler ise 6-12 saat içerisinde idrar ve dışkı yolu ile tamamen vücutta atılmaktadır.