Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

Organ Nakli Nedir?

Herhangi bir nedenden dolayı organ yetmezliği sorunu yaşayan hasta kişiler için organ ve doku alınması, saklanması ve organ nakli kanunu hükümlerine göre bağışta bulunmuş kişilerden veya kadavradan alınarak hastaya transfer edilmesi işlemine “organ nakli” denir. Canlıdan canlıya olabildiği gibi kadavradan alınarak yapılan organ nakilleri de olmaktadır. Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer, kornea, kas doku, yüz ve saçlı deri, kemik, üst solunum yolu, ince bağırsak gibi organlar nakil kapsamı içindedir.

Organ nakli, günümüzde organ yetmezliği çeken çok sayıda hasta için en etkili tedavi yöntemidir. 

Organ naklinde iki tür işlem bulunmaktadır:

Kadavradan canlıya organ nakli: Organ bağışının yeterli seviyede olmamasından dolayı organ ihtiyacı olan hastalar durumlarının acillik derecelerine göre ulusal sıralamaya konulur. Kan grubu ve doku uyumunun uygun olması durumunda nakil kararı alınır. Uygun bulunan organ en fazla 4- 12 saat dilimi içerisinde uygun saklama koşullarında nakil yapılacak merkeze getirilir ve merkezdeki organ nakil ekibi tarafından işlem gerçekleştirilir.

Canlıdan canlıya organ nakli: Son dönem böbrek yetmezliğine girmiş ve nakil ihtiyacı olan hastalar için canlı organ bağışında bulunmayı kabul eden kişiler arasında olur. Verici adayının uygun donör olup olmadığının tespiti için doku uyumu ve kan grubu, kan testi yapılarak tıbben uygun verici olabileceğine karar verilmesi ile organ nakil süreci başlatılır.

Son 30 yılda tıpta en çok gelişme de organ nakli alanında gözlenmiş, gelecekte de yine en büyük gelişmeler bu alanda beklenmektedir. Türkiye organ nakli alanında dünya ile yarışan bir deneyime sahiptir. MEDICANA, alanında uzman tıbbi personeli ile organ nakli alanında başarıyla hizmet vermektedir.