Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.


Tıbbi Genetik Nedir?

Tıbbi genetik, genetik bozuklukları, kalıtsal hastalıkları, genetik geçişli kanserleri ve diğer genetik hastalıkları tanımlayan ve tedavi eden bir tıbbi dalıdır. Tıbbi genetik, genetik materyaldeki değişiklikleri, hastalıkların nedenlerini, doğal olarak meydana gelen mutasyonları veya çevresel faktörlerin yol açabileceği genetik değişiklikleri inceler.
Tıbbi genetik, ayrıca kalıtım yoluyla geçen hastalıkların belirlenmesi ve risk faktörlerinin belirlenmesi için de kullanılır. Bu bilgi, hastalığın nedenini ve tedavisi için olası seçenekleri anlamak için önemlidir. Tıbbi genetik ayrıca çeşitli testler ve prosedürler kullanarak hastalıkların tanısını koymak ve tedavi etmek için de kullanılır.


Tıbbi Genetik Hangi Alanlarda Hizmet Verir?

Tıbbi genetik birçok alanda hizmet verir. Aşağıdaki alanlar tıbbi genetiğin kullanıldığı alanlardan bazılarıdır:

Kalıtsal hastalıklar: Kalıtsal hastalıklar, genetik materyaldeki değişikliklerden kaynaklanan hastalıklardır. Tıbbi genetik, kalıtsal hastalıkların nedenini ve tedavisini anlamak için gerekli kuralları, kanunları ve teknolojiyi kullanan bir ana bilim dalıdır.

Kanser: Bazı kanser türleri, belirli genetik mutasyonlarla ilişkilidir. Tıbbi genetik, kanseri belirlemek ve kanser tedavisinde kullanılabilen genetik testleri yapmaktadır ve bu doğrultuda da sürekli gelişen bilimsel bir alandır.

Jinekoloji: Tıbbi genetik, gebe kalmayı planlayan kadınlar için genetik danışmanlık ve testler sunar. Bu testler, genetik hastalık taşıyıcısı olan ebeveynlerin sağlıklı bir bebek doğurma şansını belirlemek için kullanılır.

Pediatri: Tıbbi genetik, genetik bozuklukları olan çocukların tedavisinde ve yönetiminde kullanılır. Ayrıca, çocuklarda görülen gelişim bozukluklarının (özellikle iskelet, metabolik, endokrin ve genital gelişim bozuklukları vs.) nedenlerini, tanı ve tedavisini sağlayan bilimsel alandır.

Farmakogenetik: Farmakogenetik, genetik materyalin belirli ilaçlara olan tepkisini anlamak için kullanılır. Bu bilgi, hastaların bireyselleştirilmiş tedaviler almasına yardımcı olabilir.

Tıbbi araştırmalar: Tıbbi genetik, hastalıkların nedenlerini anlamak ve yeni tedavi seçenekleri geliştirmek için tıbbi araştırmalarda kullanılır.


Tıbbi Genetik Testleri Nelerdir?

Tıbbi genetik testleri, genetik materyaldeki değişiklikleri tespit etmek için kullanılan çeşitli testlerdir. Aşağıdaki gibi bazı tıbbi genetik testleri vardır:

Karyotip testi: Bu test, kromozom sayısını, şeklini ve boyutunu belirlemek için kullanılır. Bu test, Down sendromu gibi bazı kalıtsal hastalıkları tespit etmek için kullanılır.

FISH testi: Bu test, kromozomlardaki belirli bölümleri hedef alarak genetik materyaldeki belirli değişiklikleri tespit etmek için kullanılır. Bu test, kanser gibi bazı hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kullanılır.

Genetik panel testi: Bu test, belirli bir hastalıkla ilişkili olduğu bilinen bir dizi geni inceleyerek hastalığın nedenini veya riskini belirlemeye çalışır. Bu test, kalıtsal kanserler gibi belirli hastalıkların teşhisinde ve yönetiminde kullanılır.

Tam genom sekanslama: Bu test, kişinin tüm genetik materyalini sekanslamak için kullanılır. Bu test, kalıtsal hastalıkların nedenini ve risk faktörlerini belirlemek için kullanılır.

Kanser genetik testleri: Bu testler, kanserli hücrelerdeki belirli genetik değişiklikleri tespit etmek için kullanılır. Bu testler, kanser teşhisi, tedavisi ve yönetiminde kullanılır.

Preimplantasyon genetik tanı: Bu test, in vitro fertilizasyon (IVF) sırasında embriyoların genetik olarak analiz edilmesi için kullanılır. Bu test, kalıtsal hastalık taşıyan ebeveynlerin sağlıklı bir bebek doğurma şansını artırmak için kullanılır.

Tıbbi genetik testleri, genetik danışmanlık hizmetleri ile birlikte kullanılır ve hastalığın nedenini ve risk faktörlerini anlamak için yardımcı olur.


Tıbbi Genetik Birimi Neden Önemlidir?

Tıbbi genetik birimleri, genetik hastalıkların tanısı, tedavisi, önlenmesi ve yönetimi konularında uzmanlaşmış multidisipliner ekiplerdir. Tıbbi genetik birimleri, aşağıdaki nedenlerle önemlidir:

1. Hastalıkların nedenini ve risk faktörlerini belirlemeye yardımcı olurlar: Tıbbi genetik birimleri, kalıtsal hastalıkların nedenlerini ve risk faktörlerini belirlemeye yardımcı olan genetik testler sunarlar. Bu testler, hastaların doğru tanı ve tedaviyi almasına yardımcı olabilir.

2. Gelecekteki hastalık risklerini tahmin etmeye yardımcı olurlar: Tıbbi genetik birimleri, belirli genetik faktörlere sahip insanların gelecekte hangi hastalıklara yatkın olabileceğini belirlemeye yardımcı olurlar. Bu bilgi, hastaların önleyici tedbirler almasına yardımcı olabilir.

3. Hastalıkların yönetiminde yardımcı olurlar: Tıbbi genetik birimleri, hastaların kalıtsal hastalıklarının yönetimi ve tedavisi konusunda uzmanlaşmıştır. Bu birimler, hastaların yaşamlarını mümkün olan en iyi şekilde yaşamalarına yardımcı olmak için çeşitli tedaviler sunarlar.

4. Genetik danışmanlık hizmetleri sunarlar: Tıbbi genetik birimleri, genetik danışmanlık hizmetleri sunarak hastaların ve ailelerinin hastalıkla ilgili endişelerini ele alır. Bu danışmanlık hizmetleri, hastaların ve ailelerinin hastalıkla başa çıkmalarına ve gelecekteki riskleri azaltmalarına yardımcı olabilir.

5. Tıbbi araştırmalarda kullanılırlar: Tıbbi genetik birimleri, hastalıkların nedenleri ve tedavileri konusunda araştırma yaparlar. Bu araştırmalar, hastaların daha iyi tedaviler ve gelecekteki hastalık risklerinin azaltılması için daha iyi önleme stratejileri gibi daha iyi yönetim seçenekleri elde etmelerine yardımcı olabilir.
Tıbbi genetik birimleri, genetik hastalıkların teşhisinden tedavisine ve yönetimine kadar uzmanlaşmış hizmetler sunarlar ve hastaların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olurlar.


Tıbbi Genetik Birimi Bulunan Hastanelerimiz

MEDICANA BURSA
TIBBİ GENETİK