Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

Yoğun Bakım Nedir?

Yoğun bakım, kritik hastalıkları veya yaralanmaları olan hastaların tedavi edildiği özel bir sağlık ünitesidir. Bu birimler, hayatı tehdit eden tıbbi durumlar veya büyük cerrahi operasyonlar sonrasında destekleyici bakım gerektiren hastalar için tasarlanmıştır.

Yoğun bakım üniteleri, hastaların hayati işlevlerini izlemek, kalp atış hızını, kan basıncını, solunum oranını, sıvı ve elektrolit dengesini kontrol etmek ve tedavilerinin etkililiğini değerlendirmek için ileri teknolojik cihazlar kullanır. Bu cihazlar, hayati organların fonksiyonlarını desteklemek için gerekli olan solunum cihazları, mekanik ventilatörler, kalp monitörleri, dializ makineleri ve diğer tıbbi cihazları içerir.

Yoğun bakım birimleri, yüksek nitelikli sağlık personeli tarafından yönetilir ve hastaların 24 saat boyunca yoğun bakım altında tutulması gerekebilir. Bu birimler, hastaların sağlık durumlarını izlemek, tedavi etmek ve iyileştirmek için çeşitli tıbbi uzmanlar tarafından desteklenir.

Yoğun Bakım Ünitelerinde Neler Bulunur?

Yoğun bakım üniteleri, hayati organların fonksiyonlarını desteklemek, hastaların sağlık durumlarını izlemek ve tedavi etmek için çeşitli tıbbi cihazlar, ekipmanlar ve ilaçlar içerir. Aşağıdaki maddeler yoğun bakım ünitelerinde yaygın olarak kullanılan bazı cihazlar, ekipmanlar ve ilaçlar arasındadır:

Mekanik ventilatörler: Yoğun bakım ünitelerinde hastaların solunum işlevlerini desteklemek için mekanik ventilatörler kullanılır. Bu cihazlar, hastanın akciğerlerine hava pompalayarak solunum işlevini yerine getirir.

Kalp monitörleri: Kalp monitörleri, hastanın kalp atış hızını, ritmini ve diğer kalp fonksiyonlarını izlemek için kullanılır. Bu cihazlar, kalp krizi veya diğer kardiyovasküler sorunlar gibi hayati tehlike arz eden durumları erken teşhis etmek için önemlidir.

Diyaliz makineleri: Diyaliz makineleri, böbrek yetmezliği olan hastaların kanını temizlemek ve sıvı ve elektrolit dengesini düzenlemek için kullanılır.

Yoğun bakım yatakları: Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan yataklar, hastaların hareketsiz kalmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yataklar, hastanın konforunu artırmak ve yatak yaralarını önlemek için hava yastıkları veya jel pedler içerebilir.

İlaçlar: Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan ilaçlar arasında ağrı kesiciler, antikoagülanlar, antibiyotikler, kortikosteroidler ve diğer tedavi amaçlı ilaçlar bulunur.

Santral oksijen sistemi: Yoğun bakım ünitelerinde oksijen kullanımı sıklıkla gereklidir. Bu nedenle, bir santral oksijen sistemi, hastalara oksijen sağlamak için kullanılır.

Enteral veya parenteral beslenme ekipmanları: Yoğun bakım ünitelerinde, hastaların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için enteral (mideye beslenme) veya parenteral (damar içi beslenme) beslenme ekipmanları kullanılır.

Yoğun bakım üniteleri, hastaların sağlık durumlarını izlemek, tedavi etmek ve iyileştirmek için çeşitli tıbbi uzmanlar tarafından desteklenir. Bu uzmanlar arasında yoğun bakım doktorları, yoğun bakım hemşireleri, solunum terapistleri, diyetisyenler ve diğer sağlık çalışanları bulunur.

Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastalar Nasıl Takip Edilir?

Yoğun bakım ünitelerinde, hastaların sağlık durumları sıkı bir şekilde izlenir ve takip edilir. Bu takip işlemleri, hastaların hayati işlevlerinin değerlendirilmesini ve tedavinin etkililiğinin değerlendirilmesini içerir.

Hastaların takibi, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan özel cihazlar, ekipmanlar ve ilaçlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Aşağıdaki maddeler, hastaların takibi için kullanılan bazı yöntemleri ve cihazları içerir:

Monitörler: Yoğun bakım ünitelerinde hastaların kalp atış hızı, solunum hızı, kan basıncı ve diğer hayati işlevleri monitörlerle sürekli olarak takip edilir.

Mekanik ventilatörler: Yoğun bakım ünitelerinde hastaların solunum işlevleri mekanik ventilatörler ile takip edilir ve desteklenir.

Santral venöz kateterler: Santral venöz kateterler, hastanın sıvı ve elektrolit dengesini takip etmek, ilaç tedavisi ve beslenme desteği sağlamak için kullanılır.

Arteriyel kateterler: Arteriyel kateterler, hastanın kan basıncını takip etmek ve tedavi planını ayarlamak için kullanılır.

Non-invaziv monitörler: Non-invaziv monitörler, hastanın solunum fonksiyonlarını izlemek, oksijen saturasyonunu ölçmek ve solunum desteği sağlamak için kullanılır.

Laboratuvar testleri: Yoğun bakım ünitelerinde sık sık laboratuvar testleri yapılır. Bu testler, hastanın elektrolit dengesi, kan gazları, enfeksiyon varlığı ve diğer hayati fonksiyonların değerlendirilmesi için kullanılır.

Hastaların takibi, yoğun bakım ünitesindeki yüksek nitelikli sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir. Yoğun bakım doktorları, yoğun bakım hemşireleri, solunum terapistleri, diyetisyenler ve diğer sağlık çalışanları, hastaların tedavi planını ayarlamak ve hastanın durumunu yakından izlemek için işbirliği yapar.