TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA ÇAMLICA İşyeri Hekimliği

Çamlıca Medicana  İş yeri hekimliği, işçi sağlığı iş güvenliği mevzuatına göre gerekenleri yerine getirir. İnsani ihtiyaçlara ve haklara  saygılı bir çalışma ortamı için çaba sarf eder. Çağdaş işletmecilik normlarını, uluslararası çalışma standartlarına uygunluğu sağlar. Kaza ve sık görülen hastalıklara bağlı iş gücü ve iş günü kayıplarını minimize eder. 

İş yeri hekimimiz koruyucu sağlık hizmetlerini gereken ölçüde sağlayarak  çalışanlarımızın motivasyonunu ve iş gücü verimini arttırır.İş yeri yaralanmaları ve hastalıklarının  ilk müdahelelerini , sevk edilmesi gereken çalışanların sevk işlemlerini yapar  , çalışan personelin kazalara karşı korunma eğitimlerini verir.