Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2005
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009
Mesleki Deneyim
Emirdağ Devlet Hstanesi 2010 2011 
Beyhekim Devlet Hastanesi 2011 2013 
Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013 2016 
Anıt Hastanesi 2017 2019 

Farabi Hastanesi 2019 2020

Tıbbi İlgi Alanları
Tiroid Hastalıkları, Diyabet, Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Mide Bağırsak Hastalıkları, Böbrek Hastalıkları, Anemi, Metabolik Sendrom
Bilimsel Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Akbal E, Akyürek Ö, Sarıbacak Can E, Güneş F, Altınbaş M. Albendazole-induced bicytopenia. Turk J Haematol. 2008 Mar 5;25(1):45-7.

A2. Akbal E, Özbek M, Güneş F, Akyürek Ö, Üreten K, Delibaşı T. Serum heart type fatty acid binding protein levels in metabolic syndrome. Endocrine. 2009 Dec;36(3):433-7. doi: 10.1007/s12020-009-9243-6. Epub 2009 Oct 6.

A3. Üreten K, Gönülalan G, Akbal E, Güneş F, Akyürek Ö, Özbek M, Öztürk MA. Demographic, clinical and mutational characteristics of Turkish familial Mediterranean fever patients: results of a single center in Central Anatolia. Rheumatol Int. 2010 May;30(7):911-5. doi: 10.1007/s00296-009-1073-6. Epub 2009 Jul 30.

A4. Akyurek O, Unverdi S, Gunes F, Oguz O, Akbal E, Ayli MD. An important causative factor in peritoneal dialysis catheter removal: Salmonella Typhimurium.  Perit Dial Int. 2011 Sep-Oct;31(5):602-3. doi: 10.3747/pdi.2011.00025.

A5. Akyurek O, Akbal E, Gunes F, Özbek M, Altınbaş M. Is the Coexistence of Hereditary Elliptocytosis with Osler-Weber-Rendu Syndrome Coincidental? Erciyes Med J 2012; 34(2): 85-7 • DOI: 10.5152/etd.2012.20

A6. Gunes F, Akbal E, Cakir E, Akyurek O, Altunbas M, Ozbek M. Visfatin may be a novel marker for identifying stages of essential hypertension in advanced age patients. Intern Med. 2012;51(6):553-7. Epub 2012 Mar 15.

A7. Akyürek N, Aycan Z, Çetinkaya S, Akyürek Ö, Yilmaz Ağladioğlu S, Ertan Ü. Peroxisome proliferator activated receptor (PPAR)-gamma concentrations in childhood obesity. Scand J Clin Lab Invest. 2013;73(4):355-60. doi:10.3109/00365513.2013.786121. Epub 2013 Apr 23.

A8. Güneş F, Akbal E, Akyürek Ö, Sarıbacak Can E, Altınbaş M. Hodgkin’s Disease and Autoimmune Hemolytic Anemia: A Case Report. Ortadogu Medical Journal / Ortadogu Tip Dergisi. 2013, Vol. 5 Issue 3, p163-165. 3p.

A9. Akyürek Ö, Akbal E, Güneş F, Akyürek N. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma concentrations in newly diagnosed hypertension patients and the metabolic effects of olmesartan. Arch Med Res. 2014 Feb;45(2):138-42. doi: 10.1016/j.arcmed.2013.12.005. Epub 2014 Jan 27.

A10. Akyürek O, Akbal E, Güneş F. Increase in the risk of ST elevation myocardial infarction is associated with homocysteine level. Arch Med Res. 2014 Aug;45(6):501-6. doi: 10.1016/j.arcmed.2014.08.003. Epub 2014 Sep 2.

A11. Akyürek O, Efe D, Kaya Z. Thoracic periaortic adipose tissue in relation to cardiovascular risk in type 2 diabetes mellitus. Wien Klin Wochenschr. 2014 Dec;126(23-24):767-73. doi: 10.1007/s00508-014-0611-8. Epub 2014 Oct 22.

A12. Akbal E, Koçak E, Akyürek O, Köklü S, Batgi H, Senes M. Liver fatty acid-binding protein as a diagnostic marker for non-alcoholic fatty liver disease. Wien Klin Wochenschr. 2016 Jan;128(1-2):48-52. doi: 10.1007/s00508-014-0680-8. Epub 2014 Dec 2.

A13. Buluş H, Akyürek Ö, Akbal E, Yavuz A, Aydın A, Şimşek G. Perianal basal cell carcinoma: An uncommon localization. Turk J Gastroenterol. 2014 Dec;25 Suppl 1:239-40. doi: 10.5152/tjg.2014.6251.

A14. Kaya Z, Ulucan S, Kayrak M, Akyurek O, Katlandur H, Keser A, Efe D, Ozdil H, Ulgen MS. The association between thoracic periaortic fat and major adverse cardiovascular events. Wien Klin Wochenschr. 2015 Mar;127(5-6):191-6. doi: 10.1007/s00508-015-0722-x. Epub 2015 Mar 13.

A15. Akyürek Ö, Efe D, Kaya Z. Thoracic periaortic adipose tissue is increased in patients with subclinical hypothyroidism. Eur J Endocrinol. 2015 May;172(5):553-9. doi: 10.1530/EJE-14-0871.

A16. Yüksel E, Akbal E, Koçak E, Akyürek Ö, Köklü S, Ekiz F, Yılmaz B. The relationship between visfatin, liver inflammation, and acute phase reactants in chronic viral hepatitis B. Wien Klin Wochenschr. 2016 Sep;128(17-18):658-62. doi: 10.1007/s00508-015-0723-9. Epub 2015 Apr 9.

A17. Batgi H, Akbal E, Koçak E, Akyürek Ö, Köklü S, Dönmez M, Güneş F. Treatment of hemorrhagic gastritis by Ankaferd blood stopper versus Omeprazole: experimental randomized rat models. Wien Klin Wochenschr. 2016 Dec;128(Suppl 8):559-565. doi: 10.1007/s00508-015-0762-2. Epub 2015 Apr 10.

A18. Barış S, Akyürek Ö, Dursun A, Akyol M. The impact of the IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-6 and IL-10 gene polymorphisms on the development of Behcet's disease and their association with the phenotype. Med Clin (Barc). 2016 May 6;146(9):379-83. doi: 10.1016/j.medcli.2015.09.017. Epub 2015 Dec 3.

A19. Hakan Buluş, Ömer Akyürek, Erdem Akbal, Mustafa Doğan, Ahmet Koyuncu. The Clinical Significance of Calcium and Serum Phosphate in Patients with Acute Appendicitis. Selçuk Tıp Derg 2015;31(4): 355-357

A20. Akbal E, Koçak E, Köklü S, Ergül B, Akyürek Ö, Yılmaz FM. Serum Toll-Like Receptor-2, Toll-Like Receptor-4 Levels in Patients with HBeAg-Negative Chronic Viral Hepatitis B. Viral Immunol. 2017 May;30(4):278-282. doi: 10.1089/vim.2016.0131. Epub 2017 Apr 17.

A21. Akyürek Ö, Efe D, Kaya Z. Epicardial Fat Thickness and its Association with Cardiovascular Risk in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Eur J Gen Med 2015; 12(2): 131-135 DOI: 10.15197/sabad.1.12.27

A22. Akyürek Ö. (2020). Retrospective analysis of clinical and laboratory data at the time of admission in type 2 diabetic patients admitted to the internal medicine outpatient clinic. Journal of Health Sciences and Medicine, 3(2), 144-147.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1.Türkan Toka Özer, Ömer Akyurek, Süleyman Durmaz. Investigation Of Presence Of Opportunistic Demodex Folliculorum Mites İn Patients With Metabolic Syndrome. The 7 Th Eurasıa Congress Of Infectıous Dıseases. 30 SEPTEMBER- 3 October 2015 Courtyard Marriott Hotel, Tbilisi, Georgıa.

B2. Ömer Akyürek, Harun Karamanlı, Duran Efe. Relationship Between Cardiovascular Risk Of Obstructive Sleep Apnea And İncreased Thoracic Periaortic Adipose Tissue. 31st Turkish Cardiology Congress With International Participation. 22-25 October 2015. Antalya, Turkey.

B3. Savaş Barış, Ömer Akyürek, Ahmet Dursun, Mesut Akyol. The impact of the IL-1, IL-1Ra, IL-2, IL-6 and IL-10 gene polymorphisms on the development of Behcet’s disease and their association with the phenotype. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 22-25 Mart 2017. Antalya, Turkey.

B4. Ömer Akyürek. Fibromiyalji İnflamatuar Bir Hastalık mıdır? 4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kongresi. 14-17 Mart 2019. Antalya. Türkiye.

B5. Ömer Akyürek (2020). Bitkisel Çay Kullanımına Baglı Gelisen Akut Hepatit: Bir Olgu Sunumu. 3. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences

B6. Ömer Akyürek (2020). Wilson’s Disease Accompanying With Joint Involvement: Case Report. 2.International Ankara Conference on Scientific Research,

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Akbal E, Özbek M, Güneş F, Akyürek Ö, Gönülalan G, Altınbaş M. Hipertiroidi tedavisi ile tam remisyona giren bir sarılık vakası. Medical Network Dahili Bilimleri. 2008;3(2):114-7

D2. Ömer Akyürek, Ahmet Okuş, Kazım Gemici, Barış Sevinç, Serden Ay. The Effect that Providing the Patient with Detailed Information Has on Patient Satisfaction and Postoperative Pain. Tıp Araştırmaları Dergisi; 2015: 13(3):103-106.

D3. Ömer Akyürek, Harun Karamanlı, Duran Efe. Relationship Between Obstructive Sleep Apnea and Increased Thoracic Periaortic Adipose Tissue. Turkiye Klinikleri J Intern Med 2016;1(2):76-83. doi: 10.5336/intermed.2016-51982


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Altınbaş M, Akbal E, Koca D, İmamoğlu İ, Akyürek Ö, Salman H, Güneş F, Akıncı S. Akciğerde kitle ile gelen Hodgkin lenfoma: Vaka sunumu. II. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 1-5 Kasım 2006 Antalya.

E2. Erdem Akbal, Dicle Koca, Ömer Akyürek, Gülsüm Selçuklu, Sema Akıncı, Mustafa Altınbaş. Primeri bilinmeyen Metastatik Hastalıkta Medüller Tiroid Kanseri Vakası. 3. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. 06-10 Eylül 2006 Antalya.

E3. Fahri Güneş, Erdem Akbal, Ömer Akyürek, Sema Akıncı, Mustafa Altınbaş. Pansitopeni İle Başvuran Kronik Budd Chari Sendromlu Olgu Sunumu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 13-17 Eylül 2006 Antalya.

E4. Ömer Akyürek, Erdem Akbal, Esra Sarıbacak, Fahri Güneş, Mustafa Altınbaş. Albendazol Kullanımına Bağlı Bisitopeni Gelişen Kist Hidatik Olgusu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 13-17 Eylül 2006 Antalya.

E5. Gülsüm Gönülalan, Erdem Akbal, Fahri Güneş, Ömer Akyürek, Mustafa Özbek, Mustafa Altınbaş.  A comprasion of Framingham risc score and mean platelet volume in patients with metabolic syndrome. 5th Metabolic Syndrome Symposium, 9–13 April 2008, Antalya, Turkey P 48. obesity reviews 9, 270–294.

E6. Erdem Akbal, Dicle Koca, Ömer Akyürek, Fahri Güneş, Mustafa Altınbaş. The prevalence of metabolic syndrome in the patients with rheumatoid arthritis. 5th Metabolic Syndrome Symposium, 9–13 April 2008, Antalya, Turkey, p57. obesity reviews 9, 270–294.

E7. Erdem Akbal, Burcu Oktay, Hikmet Fırat, Omer Akyürek, Mustafa Altınbas, Sadık Ardıç.  Oxygen desaturation time is a risk factor for metabolic syndrome. 5th Metabolic Syndrome Symposium, 9–13 April 2008, Antalya, Turkey P 49. obesity reviews 9, 270–294.

E8. Mustafa Altınbaş, Fahri Güneş, Erdem Akbal, Ömer Akyürek, İnanç İmamoğlu, Dilşen Çolak. Difüz Karaciger Tutulumu: Küçük Hücreli Akciger Kanseri Metastazı. 18. Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009. Antalya

E9. Ömer Akyürek, Duran Efe, Zeynettin Kaya. Epicardial fat thickness and its association with cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes mellitus. 50. Ulusal Diyabet kongresi 22-26 Nisan 2014 Antalya

E10. Ömer Akyürek, Duran Efe, Zeynettin Kaya. Thoracic periaortic adipose tissue in relatio to cardiovascular risk in type 2 diabetes mellitus. 11. Metabolik Sendrom Sempozyumu. 4-7 Eylül 2014 Muğla

E11. Duran Efe, Türker Acar, Melda Yıldız, Bilal Arık, Kazım Gemici, Ömer Akyürek. Pott's Hastalığı Yada Akciğer Tuberkülozu Olmadan Gelişen Primer Psoas Tuberküloz Apsesi.35. Ulusal Radyoloji Kongresi 2014 Antalya

E12. Duran Efe, Fatih Aygün, Türker Acar, Melda Yıldız, Bilal Arık, Ömer Akyürek. Visseral ve Subkutan Abdominal Yağ Dokusu Volümünün Aort Kalsifik Plakları İle İlişkisinin MSCT İle Araştırılması. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi 2014 Antalya

E13. Duran Efe, Fatih Aygün, Türker Acar, Melda Yıldız, İbrahim Buldu, Ömer Akyürek. Abdominal Aort Kalsiyum Skoru ve Böbrek Taşı Arasındaki İlişkinin MSCT ile Araştırılması. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 2015 Antalya.

E14. Duran Efe, Türker Acar, Bilal Arık, Ömer Akyürek, Kazım Gemici, Mustafa Bilgi. Median Arkuat Ligaman Kompresyon Sendromunu Hatırlamak. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 2015 Antalya.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Kronik viral hepatit B hastalarında serum galaktin-3 seviyesi ile klinik, laboratuvar ve karaciğer histolojisi arasındaki ilişki. T. C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Çanakkale. 2015. Arş. Gör. Dr. Yıldız GARİP BİLEN

Projelerde Yaptığı Görevler:

      Metabolik Sendromlu Hastalarda PPAR Alfa- PPAR Gama- PPAR Delta Seviyeleri ve Olmesartan 40 mg Kullanımının Metabolik Sendrom Bileşenleri ve PPAR Alfa- PPAR Gama- PPAR Delta Seviyeleri Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi. S. B. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 2008. Bilimsel Araştırma Projesi.