Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1998
Mesleki Deneyim
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Ümran Tıp Merkezi
Niğde Özel Muayehane
Özel Büyükşehir Hastanesi
Özellikli İşlem
Kortikosteroidlere Karşı Gelişen Kontakt Dermatitin Yama Testi Değerlendirmesi