Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi 1991
Mesleki Deneyim

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

SSK Dışkapı Eğitim Hastanesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi

Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Mesleki Ek Eğitimler ve Kurslar

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık Belgesi

Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Eğitimi