Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Erdoğan

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Erdoğan

Ana Sayfa > Doktorlar > Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Erdoğan
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi kardiyoloji ABD 2014
Mesleki Deneyim
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı 2014-2016
Tıbbi İlgi Alanları

Ritim bozuklukları (aritmiler)
Elektrofizyolojik çalışma
Ablasyon
Kalp pili takılması ve takibi
Kalp damar hastalıkları

Bilimsel Yayınlar

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1. Erdogan HI, Gul EE, Gok H. Relationship between myocardial bridges and arrhythmic complications. J Invasive Cardiol. 2012 Nov;24(11):E300-2
2. Erdoğan HI, Gül EE, Yıldırım O, Düzenli MA. [Sturge-Weber syndrome and dilated cardiomyopathy: coincidence or associated disease?]. Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Nov;12(7):610-1. doi: 10.5152/akd.2012.197. Epub 2012 Aug 8. Turkish
3. Erdogan HI, Gul EE, Gok H, Nikus KC. Therapy-resistant ventricular tachycardia caused by amiodarone-induced thyrotoxicosis: a case report of electrical storm.Am J Emerg Med. 2012 Nov;30(9):2092.e5-7. doi: 10.1016/j.ajem.2011.12.035
4. Halil ibrahim Erdoğan, Mustafa Karanfil, Hasan Gök Swallow Induced AV Block and Syncope In A Patient With Achalasia The Turkish Journal of Gastroenterology 2015; 26: 75-6
5. Akilli H, Kayrak M, Bekci TT, Erdogan HI, Aribas A, Yildirim O, Taner A, Erer M, Unlu A. Gender-Related Changes of the Epicardial Fat Thickness and Leptin in Obstructive Sleep Apnea. Echocardiography. 2013 Oct 16. doi: 10.1111/echo.12392.
6. Gul EE, Can I, Kayrak M, Abdulhalikov T, Erdogan HI, Altunbas G, Ozdemir K, Gok H. Thrombolysis in patients with pulmonary embolism and elevated heart-type fatty acid-binding protein levels.J Thromb Thrombolysis. 2013 Nov 22
7. Kayrak M, Erdoğan HI, Yıldırım O.[Dysphagia due compression of right pulmonary artery aneurysm to the esophagus]. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013 Jul;41(5):457. doi: 10.5543/tkda.2013.83704.
8. Kayrak M, Erdoğan HI, Solak Y, Akilli H, Gül EE, Yildirim O, Erer M, Akilli NB, Bekci TT, Aribaş A, Yazici M.Prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio in patients with acute pulmonary embolism: a restrospective study. Heart Lung Circ. 2014 Jan;23(1):56-62. doi: 10.1016/j.hlc.2013.06.004
9. Akıllı H, Gül EE, Arıbaş A, Özdemir K, Kayrak M, Erdoğan HI. Management of right heart thrombi associated with acute pulmonary embolism: a retrospective, single-center experience. Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Sep;13(6):528-33. doi: 10.5152/akd.2013.173
10. Gül EE, Erdoğan HI, Bayram UT, Özdemir K. Mobile right heart thrombus as a manifestation of homozygous mutation of MTHFR 1298 A>C. Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Sep;12(6):527-8. doi: 10.5152/akd.2012.168.
11. Gul EE, Erdogan HI, Yıldırım O, Soylu A, Nikus KC. Hyperkalemia-induced accelerated idioventricular rhythm in a patient with acute renal failure. Ren Fail. 2012;34(4):543-4.
12. Gul EE, Erdogan HI, Erer M, Kayrak M. Herbal syncope: ginger-provoked bradycardia. Am J Emerg Med. 2012 Feb;30(2):386.e5-7. doi: 10.1016/j.ajem.2010.12.009.
13. Aribas A, Keskin S, Akilli H, Kayrak M, Erdogan HI, Guler I, Yildirim O, Bekci TT The use of axial diameters and CT obstruction scores for determining echocardiographic right ventricular dysfunction in patients with acute pulmonary embolism. Jpn J Radiol. 2014 Aug;32(8):451-60. doi: 10.1007/s11604-014-0327-8.
14. Ilknur Can, MD, Hasan Gok, MD, Alpay Arıbaş, MD,H İbrahim Erdoğan,MD, Venkatakrishna Tholanakanhalli, MD Is there a role of Implantable CardioverterDefibrillator in patients with Left Ventricular AssistDevice (LVAD)? 7.th Aphrs 2014


ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYINLAR
1. Halil İbrahim Erdoğan , Enes Evlin Gül, Hasan Gök. Penetran Perikard Yaralanmalarının Değerlendirilmesinde Transözofageal Ekokardiyografi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013 8333
2. Halil ibrahim Erdoğan , Oğuzhan Yıldırım, Enes Evlin gül, Hakan Akıllı Asymptomatic acute ascending aortic dissection: silent danger Türk Aile Hek Derg 2012;16(4):178-180
3. Halil ibrahim Erdoğan , Oğuzhan Yıldırım Mehmet Tokaç. Cell Therapy in Heart Failure Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2012;5(4):118-23
4. Enes Elvin Gül, Halil İbrahim Erdoğan, Mehmet Yazıcı Coumadin intoksikasyonu vakalarında rutin olarak warfarin gen polimorfizmi analizi yapalım mı? jaem.2011.075
5. Halil ibrahim Erdoğan, Enes Elvin Gül, Mehmet Yazıcı, Sevim Karaaslan Duschenne Musküler Distrofili Genç Hastada Sinus Nod Disfonksiyonuna Başarılı Kalıcı Pacemaker İmplantasyonu Medikal Network C20 S1 2013
6. Halil ibrahim Erdoğan , Kurtuluş Özdemir. Evaluation of Patient with Resistant Hypertension Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2015;8(2):19-25

ULUSAL TOPLANTILARDAKİ SÖZLÜ VE YAZILI BİLDİRİLER
1. os-0826 'Akut pulmoner embolide notrofil/lenfosit oraninin 30 gunluk mortaliteyi ongordurmede degeri: retrospektif gozlemsel bir calisma. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
2. 0139 'A rare but serious complication of ovarian hyperstimulation syndrome: acute left ventricular systolic dysfunction' 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
3. 0137 "Asemptomatik Akut Aort Diseksiyonu;Sessiz Tehlike 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
4. 0307 "Hyperkalemia-Induced Accelerated Idioventricular Ventricular Tachycardia in a Patient with Acute Renal Failure TND 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
5. OP-116 Alpay Arıbaş, Suat Keskin, Hakan Akıllı, Mehmet Kayrak, Halil ibrahim Erdoğan, ibrahim Güler, O¤uzhan Yıldırım, Taha Tahir Bekçi Akut pulmoner embolide ekokardiyografik sağ ventrikül işlev bozukluğunu tespit etmede aksiyal çapların ve obstruksiyon skorlarının değeri Journal Of The Amerıcan College Of Cardıology Volume Volume: 62 Issue: 18 Supplement: 2 Pages: C52-C53 Published: OCT 29 2013
6. Pp 018 Ahmet Soylu, Hayrudin Aliba?iç, Elif Yıldırım, Aysun Toker, Halil ‹brahim Erdo¤an, Mehmet Akif Düzenli, Mehmet Tokaç Normotansif ki?ilerde 24 saatlik idrar aldosteron düzeyinin nondipper kan basıncı paterni ile ilişkisi Journal Of The Amerıcan College Of Cardıology Volume: 62 Issue: 18 Supplement: 2 Pages: C90-C90 Published: OCT 29 2013
7. Pp022 24 Ahmet Soylu, Hayrudin Aliba?iç, Elif Yıldırım, Aysun Toker, Halil ibrahim Erdo¤an, Mehmet Akif Düzenli, Mehmet Tokaç saatlik idrar aldosteron miktarının atrial elektromekanik ileti zamanı ile ilişkisi Journal Of The Amerıcan College Of Cardıology Volume: 62 Issue: 18 Supplement: 2 Pages: C91-C92 Published: OCT 29 2013


Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Erdoğan Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA KONYA hastanesinde çalışmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Erdoğan hekimimizin Kardiyoloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutunuz 20 mb'dan büyükse linkten gönderebilirsiniz.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

TR
EN RU AR
E-RANDEVU