Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 2006