Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Mesleki Deneyim
Ege University Hospital, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Bornova, Izmir, Turkey
Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2000; 28:477-481 postoperatif Analjezide Tramadol ve Meperedin ile Hasta Kontrollü Analjezinin Karşılastırılması
Elvan ERHAN, Ahmet SUBAŞI, Erhan OLGUN, Bülent ÖZYAR, Gülden UĞUR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Anestezi Dergisi 2001;9(2):92-95 Postoperastif ağrı tedavisinde tramadol ile intravenöz ve epidural hasta kontrollü analjezinin karşılaştırılması Elvan Erhan, Erhan Olgun, Ahmet Subaşı, Gülden Uğur
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Karaciğer transplantasyon ve anestezi yöntemleri
Kalp transplantasyonunda anestezi ve deneyimlerimiz
Aort cerrahisinde anestezi
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Anaesth Intensive Care 2005; 33: 218-222 Comparison of Oxygen Cost of Breathing Between Pressure- Support Ventilation and Airway Pressure Release Ventilation M. UYAR*, K. DEMIRAG†, E. OLGUN‡, I. CANKAYALI‡, A. R. MORAL**