Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi


Mesleki Deneyim

Ege Üniversitesi Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon