Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ 1992
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları
KALP DAMAR CERRAHİSİ
AORT CERRAHİSİ, AORT DİSEKSİYONLARI VE ANEVRİZMALARI
KALP CERRAHİSİNDE MYOKARD KORUNMASI
AKUT MYOKARD İSKEMİSİNDE KORONER REVASKÜLARİZASYON