Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Dış Kapı SSK Ankara Hastanesi 1992
Mesleki Deneyim
Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi 1992
Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi 2010
Samsun Liman Hastanesi 2014
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar