Medicana International Samsun Hastanesi Hakkında

Karadeniz’den Bölge Ülkelerine Açılan Sağlık Yatırımı

Medicana Sağlık Grubu; “A tipi VIP Hastanecilik”  anlayışını Medicana International Samsun Hastanesi ile Karadeniz’e taşıdı.

Medicana Hastaneler Grubu’nun mevcut yönetim kapasitesi, bilgi teknolojileri altyapısı, kalite/akreditasyon gücü ve medikal turizmde almış olduğu mesafe, Medicana International Samsun Hastanesi’nin bölgede lider sağlık kuruluşu olma sürecini hızlandırıp güçlendirmiştir. Hastanemiz 40 branşta yaklaşık 99 uzman ve akademisyen hekim ve 631 çalışanıyla Samsun ve bölge halkına hizmet vermektedir.

30.000 m2 Kapalı Alan

Medicana International Samsun Hastanesi, 30 bin metrekare kapalı alanda 249 yatak kapasitesi, 7 ameliyathane, 109 yoğun bakım yatağı ve 50 araçlık otopark kapasitesiyle hizmet vermektedir

Medicana International Samsun Hastanesi Özellikli Branşlar

Özellikli Üniteler;

IVF, Uyku Laboratuvarı, Baş Ağrısı Kliniği,Sigara Bırakma Kliniği, Medikal Estetik,Nöralterapi,Ozon terapi

Laboratuvarlar

 • Biyokimya
 • Patoloji
 • Hormon
 • Mikrobiyoloji

Özellikli Bölümler

Beyin ve Sinir Cerrahisi;Ortopedi ve Travmatoloji,Onkoloji ( Medikal-Radyasyon )

Kardiyoloji ( Girişimsel, Perfier,Karotis Stent )  KVC, Endokrinoloji, Romatoloji,

Üroonkoloji, Jineonkoloji, IVF, Onkofertilite, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Kardiyolojisi, Hematoloji, Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi.

Kalitede Yüksek Standart, Akıllı Bina Teknolojisi, Güvenli Ortam

30 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen Medicana International Samsun Hastanesinde tüm mekânlarda antibakteriyel özellikli malzemeler kullanıldı. Isıtma ve soğutma, fan coil sistemi ile her alanda istenilen düzeyde iklimlendirme olanağı sunuldu. İkisi 11, diğeri 10 kattan oluşan 3 bloklu hastanede basınç kontrollü 9 asansörler sizin için tasarlandı. Tüm koridor ve odalarda otomasyon sistemi ile özel basınçlandırma imkanı, enfeksiyon kontrolüne mühendislik yaklaşımımızın bir göstergesidir.

En son tıp teknolojisi ve konforuyla donatılan Karadeniz’in en büyük özel hastanesi Medicana International Samsun Hastanesi, bölge iller ve çevre ülkelere, Türkiye'nin alanlarındaki uzman doktorlarıyla en üst düzeyde sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor. Kuruluşundan beri, sadece Samsun'a değil, bölge iller ve çevre ülkeleri göz önünde tutularak hayata geçirilen bu proje; Karadeniz Bölgesinde “Sağlık Turizmi’nin” öncüsü olmayı hedefliyor.

MEDICANA International Samsun Hastanesi için en önemli öncelikler

Sağlık hizmetinin 24 saat, 7 gün aynı nitelikte sunulması, hasta güvenliğinin ve hizmetin sürekliliğinin ve bütünlüğünün sağlanmasıdır.

Özel Medicana International Samsun Hastanesi; çağdaş teknik donanımı ile güncel tıbbi yaklaşımı bütünleştirerek, hastalara doğru, hızlı, güvenilir tıbbi hizmet sunma, hastaları anlaşılır tarzda bilgilendirme, yalnız tanı ve tedavileri safhasında değil, kişinin sağlıklı olma halini sürdürme konusunda da içinde bulunduğu topluma katkı sağlama kararlılığındadır. Bu amaçla; toplumu bilgilendirmeye yönelik seminerler, konferanslar ve kapsamlı eğitim programları belirli bir takvim halinde rutin olarak düzenlenmektedir.

Konfor ve teknoloji

Medicana International Samsun Hastanesi modern mimarisi, konforlu hasta odaları, hastaların rahatı ve güvenliği göz önüne alınarak planlanmıştır. Gerektiğinde, ara yoğun bakım hizmeti ve acil, her türlü müdahalenin yapılabileceği alanlara dönüşebilecek alt yapıya sahiptir.

Tek kişilik, Suit ve VIP odalarda refakatçilerin de her türlü konforu düşünülmüştür.  Her odada TV ve minibar bulunmakta, 24 saat kesintisiz kafeterya hizmeti sağlanmaktadır. Tüm hastane ve hasta odalarında kullanılan boya ve duvar kağıtları anti-statik ve anti-bakteriyel özelliklere sahiptir.

Her odada merkezi klima-havalandırma sistemi bulunmaktadır.  Hasta ve hasta yakınları kumanda panelinden rahatlıkla odalarının ısısını ayarlayabilecektir.  Aynı zamanda hasta

Hastane Odalarının tümünde Hilton Lavabolar bulunmaktadır. Bakteri filtrelerinden geçen taze hava girişleri her odada ayrıca planlanmıştır. Hasta odalarından ve hastane genelinde internet bağlantısı yapılabilmektedir. Odalarda bulunan telefonlardan şehir içi, şehirlerarası ve milletlerarası telefon görüşmeleri yapabilmektedir.

Bina, akıllı bina teknoloji ile yönetilmektedir. Çağın şatlarına göre üstün teknoloji kullanılarak yapılandırılmış olan 3’ü Lainer Flow, 4’ü HEPA Filtreli toplam 7 ameliyathane mevcuttur. Zengin cihaz parkuru ve tecrübeli personeli ile ameliyathane bölümü her türlü operasyonun başarıyla yapılmasını sağlayacak altyapıya sahiptir.

Yoğun Bakım Hizmetleri

109 yatak kapasitesiyle hizmet veren yoğun bakım üniteleri; Yenidoğan (19), Çocuk (7), Koroner (20), KVC (8) ve Genel Yoğun Bakım (54) olarak ayrılıyor

Özellikli Birimler

38 branşta yaklaşık 90 uzman hekim, 610 kişilik bir kadroyla hizmet veren Medicana Samsun Internatıonal Hastanesi, teknik altyapısı, tıbbi teknolojisi, tüm branşlarda uzman sağlık profesyonelleri ve multidisipliner yaklaşımla pek çok özellikli birimi bünyesinde bulunduruyor. Hastanede; Onkoloji’den Beyin Cerrahisi’ne, Obesite Cerrahisi’nden Tüp Bebek’e, Kardiyoloji & KVC’den Ortopedik Cerrahi’ye kadar birçok özellikli birim konumlanıyor.

Kalp Damar Cerrahisi (KVC)

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümümüz yenidoğandan erişkine, kalp- damar hastalıklarının cerrahi tedavisinde varolan en ileri tanı ve tedavi yöntemleriyle, güçlü hekim kadrosu ve ileri teknolojik alt yapısıyla, hastalarımızın hizmetindedir. Uluslararası düzeyde tanınmış ve deneyimli ekibimiz, hastalarımız için fark yaratmaktadır.

Erişkin kalp cerrahisi birimimizde; koroner by-pass ameliyatları, kapak onarım ve replasmanları, aort anevrizmaları ve ritim bozukluklarının cerrahi tedavisi klasik veya minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hipertrofik kardiyomiyopati, pulmoner thromboembolizm (pulmoner thromboendarterektomi) ve aort hastalıkları da birimimizin özel alanlarındandır.

Kardiyoloji

Kardiyoloji Bölümü, önleyici kardiyoloji hizmetlerinden, gelişmiş tanısal yöntemlere; koroner bakımdan girişimsel işlemlere ve en karmaşık elektrofizyolojik girişimlerden ileri kardiyak görüntüleme yöntemlerine kadar geniş bir çerçevede hizmet vermektedir.

Kardiyoloji Hizmetlerimiz

  • Girişimsel Kardiyoloji
  • Noninvaziv Kardiyoloji
  • Elektrofizyoloji ve aritmi
  • Kalp Yetmezliği Kliniği
  • Çocuk Kardiyoloji
  • Koroner Anjiyografi
  • Anjiyoplasti
  • Perifer-Karotis Stent
  • Kalp Pili Uygulamaları
  • Koroner By Pass
  • Kalp Kapak Ameliyatları
  • Aort Anevrizması

Nöroloji

Hastanemiz nöroloji bölümünde kaliteli hizmet vermek amacıyla güncel bilimsel gelişmeler ışığında, modern, hızlı ve mevcut olanın en iyisini hastalarımıza sunmaktadır.

Medicana International Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniğinde poliklinikten ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmeti vermektedir. Nöroloji polikliniği başvuru şikayeti başlıca baş ağrısı, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları, hareket bozuklukları, el ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri, Parkinson, epilepsi ve uyku bozuklukları alanında mevcut bilimsel kabul görmüş veriler altında kaliteli ve etkin sağlık hizmeti vermektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, tıp teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, gerek tanıda, gerekse tedavide son derece başarılı sonuçlara ulaşılabilen bir bölümdür. Özellikle deneyimli uzmanlar ve yaşanan teknolojik gelişmelerle daha önceleri yapılamayan girişimler yüksek başarı oranları ile gerçekleştiriliyor. 

Bilgisayarlı Tomografi (BT), Magnetik Rezonans (MR) gibi ileri teknoloji kullanılarak hastalıkların lokalizasyonu hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılabilmektedir. Bunların yanında cerrahi mikroskop, gelişmiş mikroşirürji aletleri ile çok hassas ameliyatlar başarıyla yapılabiliyor.

  • Sinir sistemi ile ilgili beyin, omurga ve omurilik tümörleri
  • Parkinson cerrahi
  • Bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıkları
  • Beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon (AVM) , kavernom gibi hastalıkları
  • Doğumla birlikte ortaya çıkan sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen meningomyelosel gibi rahatsızlıklar ve diğer çocukluk dönemi hastalıkları
  • Hidrosefali
  • Karpal tünel ve diğer sinir sıkışıklıkları
  • Kafa, omurga ve omurilik yaralanmaları
  • Beyin kanamaları

Ortopedi ve Travmatoloji

Medicana International Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümü hastalarımıza saygın, temiz, güvenilir bir ortamda yüksek kalite standartlarında hizmet vermekte ve hastaların hayat kalitesini arttırmaktadır.

Hastanemizde ortopedik cerrahinin tüm alt branşlarında başarı ile hizmet verilmekte olup, acil ünitesi majör ve minör travma ile gelebilecek tüm hastalara en hızlı şekilde müdahale edebilecek ekipmanlar ile donatılmıştır.

Ameliyathaneler ortopedik cerrahinin tüm seksiyonlarının gerçekleştirilebileceği yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemleri ile kombine edilmiş skopi ve endoskopik cerrahi ekipmanları ve bu sistemlerden maksimum performansı sağlayabilecek ekipmanlar ile donatılmıştır.


Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünün İlgi Alanları

  • Eklem Protez Cerrahisi (Diz, Omuz, Kalça, Dirsek protezleri)
  • Ortopedik Onkoloji( Kemik ve yumuşak doku tümörleri ve metastatik tümörler)
  • Artroskopik Cerrahi (Diz, Omuz, Ayak bileği, Dirsek, El bileği ve Kalça Artroskopisi)
  • Omurga Cerrahisi (Endoskopik Omurga Cerrahisi, Skolyoz ve Deformite Cerrahisi )
  • Kronik Bel Ağrısı Tedavisi (Epidural, faset ve disk içi uygulamalar)
  • Çocuk Ortopedisi
  • Omuz Cerrahisi
  • Ayak-Ayak bileği Cerrahisi
  • Spor Yaralanmaları
  • Ortopedik Travma Cerrahisi
  • Rekonstruktif Mikrocerrahi ve Reimplantasyonlar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi


Medicana International Samsun Hastanesi, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü, kapsamlı plastik ve rekonstrüktif cerrahi yöntemlerini, gelişmiş teknolojik donanım ve yenilikçi cerrahi yöntemlerle sunmaktadır. Günübirlik cerrahi yöntemlerinin de uygulanabildiği bölümde şehir dışından gelen veya uluslarası hastalar için en iyi hizmet sunularak uygun bir şekilde taburcu olmaları sağlanmaktadır.

Minimal invaziv ve non-invaziv yöntemlerle yüz gençleştirme

  • Yüz germe (Face-Lifting)
  • Burun estetiği (Rhinoplasty)
  • Kulak estetiği
  • Göz Kapağı estetiği(Blepharoplasty)
  • Brow Lift(Kaş Kaldırma)
  • Çene ve yüz implantları
  • Vücut şekillendirme
  • Göğüs büyütme, küçültme, dikleştirme ve toparlama uygulamaları başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Obezite ve Metabolik Cerrahi

Tüm dünyada hem obezitenin hem de metabolik sendromun (Kilo fazlalığı, diyabet, kolesterol ve tansiyon yüksekliği ile seyreden tabloya Metabolik Sendrom ismi verilmektedir) sıklığı artmaktadır.

Uygun hastalarda gerek kilo kontrolünün  etkin sağlanması, gerekse tip II diyabetten kurtulmak için obezite ve şeker hastalığı ameliyatları yapılmaktadır.

Bu Ameliyatlar Nasıl Yapılıyor ?

Yapılan ameliyatlar temel olarak ince barsaklarda bir yer değiştirme işlemidir. Ancak bu yer değiştirme işlemi birbirinden farklı bir çok teknik yöntem ile yapılmaktadır. Bunlardan en fazla yapılanları gastrik by-pass, duodenal switch, ileal interpozisyon ve Transit Bipartitisyon’dur.

’’Ameliyat laparoskopik olarak yani kapalı yöntemle karına 4-5 delik delinerek gerçekleştirilmektedir. Ameliyat süresi yaklaşık 1-1.5 saat arasında değişmekte, hastalar  hastanede 3 gün kalmakta ve taburcu edilmektedir.’

Ameliyat Sonrası Hastaların Kazandığı Faydalar Neledir ?

Genellikle ameliyattan 1 hafta sonra kan şekeri düzelir. Bazı hastalarda bu süre 2-3 haftayı bulabilir.
Şeker hastalarında böbrek, kalp, göz, karaciğer gibi organlar etkilenir. Metabolik Cerrahi uygulanan hastalarda bu organlardaki hasar, hastalığın evresi ve hasarın derecesine bağlı olmakla beraber %50’ye varan oranlarda düzelmeler görülmektedir.

TÜP BEBEK

İLAÇSIZ TÜP BEBEK

Ülkemizde ekibimiz tarafından uygulanan ve yaygın kullanılmamış olan bu yöntem özellikle aşırı uyarılma riski olan ve polikisitik yumurtalığı olan ilaç ile ilgili sorunları olan ve kanser riski olan hastalar için önerilen bir tedavi yaklaşımıdır.

ONKOFERTİLİTE

Temelde kanser tedavisi gören hastaların yumurtalıklarının ve rahiminin korunması amaçlanan onkofertilitede yine kullanılan ilaçların zararlı etkileri göz önüne alınmakta ve bu hastalara ilaçsız veya zararı olmayan ilca kullanımları ile hizmet verilebilmektedir. Bir başka yaklaşım ise yumurtalıkların etkilenebileceği hallerde alınan yumurtalık dokuları dondurularak sonradan cilt altına implante edilmekte ve gebelik şansı sağlanmaktadır.

GEBELİK AŞISI VE PRP

Bu iki yöntem kanıta dayalı olmasalar da uygun hasta gruplarında tercih edilebilecek yaklaşımlardır. Rutin tedavilerde yeri yoktur.

İLERİ DÜZEY JİNEKOLOJİK ULTRASON

Bu yöntem ile özellikle rahim içi ve rahim içinin alt tabakası incelenmekte ve buralarda daha detaylı inceleme ile tutunma şansı iyi irdelenmekte adenomyosis subendometrial kistler ve daha küçük kistik yapılar görülebilmektedir. Transrektal ultrason yardımı ile derin infiltratif endometriosis tanısı konulabilmekte ve çözümler aranmaktadır. Rahim şekil bozuklukları rahim içi polip ve myomlar rahatlıkla tespit edilebilmektedir.

Özellikle kişiselleştirilmiş tedavi seçenekleri ile bilimin ve teknolojinin sunduğu tüm imkanlar kullanılarak ortak hedefimiz olan eve bebek götürme için büyük özen ve çaba sarf etmekteyiz. Bilin ki sizin mutluluğunuz sevinciniz sevincimizdir.

Tıbbın imkan tanıdığı tüp bebek ve infertilite ile ilgili hemen her seçeneği merkezimizde bulabileceksiniz. Gayemiz sizlere dünya standartlarında hizmet edebilmektir.

ONKOLOJİ MERKEZİ

Medicana International Samsun Hastanesi  Onkoloji Merkezi, kanserin tanı ve tedavisini bilimsel veriler ışığında; alanında uzman hekimler, ileri teknolojik altyapı, tüm branşların bir arada bulunduğu multidisipliner bir yaklaşım ile gerçekleştirmektedir. Merkeze başvuran hastalar, bütüncül bir tedavi planı ile değerlendirilmekte ve hastaya özel uygulamalar yine konsey kararı ile belirlenmektedir.

Medicana International Samsun Hastanesi  Onkoloji Merkezi’nde; hedefe yönelik ilaç ve molekül uygulamalarının yapıldığı Tıbbi Onkoloji, 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi ( IMRT ) imkanı sunan Radyasyon Onkolojisi, tüm solid organ tümörlerinin cerrahisinin hem açık hem de laparoskopik olarak yapılabildiği Onkolojik Cerrahi hizmeti sunulmaktadır.

 Hastalar, en gelişmiş kanser tedavilerinin yanı sıra merkezde psikolojik destek alma imkanına da sahiptir.

PET CT

Kanserin ilk teşhisi, evrelenmesi, yaygınlığının belirlenmesi ve doğru bir tedavi planı çıkarılması için tüm aşamalar PET/CT cihazı ile gerçekleştirilebiliyor. PET/CT ile kanser haritası çıkarılarak bu hastalık ile etkin bir mücadele sağlanıyor.

Pozitron emisyon tomografisi (PET) teknolojisi, bilgisayarlı tomografi (CT) ile birleştirilerek, bir çok hastalığın teşhisine olanak sağlayan çok önemli bir tıbbi görüntüleme yöntemidir.

PET/CT; büyük ölçüde kanser hastalarında kullanılmaktadır. Fakat bunun dışında nedeni bilinmeyen ateş durumunda enfeksiyon odağının bulunmasında, kalp hastalarında canlı dokunun tespitinde, Alzheimer ve demansın ayrımında kullanılmaktadır.

PET-CT işlemi nasıl yapılır?

PET/CT işlemi için hastadan en az 6 saat açlık gerekmektedir. İlk olarak hastanın kan şekeri ölçülür. Kan şekeri istenilen sınırlarda ise damardan radyoaktif madde enjekte edilir. Radyoaktif maddeler çeşitli olmakla birlikte en fazla kullanılanı F-18 Florodeoksiglikoz dur. Bu madde Flor-18 isimi radyoaktif maddeye bağlanmış bir şeker molekülüdür. Enjeksiyonu takiben hasta bir saat kadar ilacın dağılması için bekletilir. Ardından PET/CT cihazında çekime alınır.

PET-CT kullanılan diğer maddeler, kemikleri görüntülemek için F-18 NaF, prostat kanserlerinin yayılımının araştırılmasında Ga-68 PSMA, Nöroendokrin tümörlerin araştırılmasında kullanılan Ga-68 Octerotidtir. Bunların dışında rutinde pek kullanılmayan bir çok radyofarmasotik de bulunmaktadır.

PET-CT kanserli dokunun saptanmasından tedavi planının yapılmasına, tedavi başarısının değerlendirilmesinden ışın tedavisinin planlanmasına kadar birçok aşamada kanserle savaşta başarıyı önemli ölçüde artırmaktadır.

Kanser tanı ve tedavisinin her evresinde PET/CT’den yararlanılıyor

Kanserli hücrelerin normal hücrelerden en önemli farkı, hızlı ve kontrolsüz çoğalmalarıdır. Yüksek faaliyet gösteren hücrelerin enerji ihtiyaçları da normalden fazladır. Kanserli hücrelerin bu süreçte kullandığı şeker, protein ve bazı özel yapı taşları gibi maddeler radyoaktif olarak işaretlenip görüntülendiğinde, kanserli dokuların yeri saptanabilmektedir. PET/CT cihazı bu mantık temelinde çalışır.

Kanser tedavisine yön veren PET/CT, tanı ve tedavinin şu aşamalarında kullanılmaktadır;

Kanser şüphesi olan dokunun metabolizmasının belirlenmesinde faydalanılır

Çeşitli görüntüleme yöntemleri ile tespit edilmiş kitlelerin kanser metabolizması gösterip göstermediği PET-CT ile teşhis edilir. Eğer kitlede PET-CT pozitif ise bu kitle fazla miktarda glikoz tüketiyordur ve kanser olma ihtimali fazladır.

Kanser kuşkusu olan dokudan doğru yerden parça alınması

Kanserli doku kontrolsüz çoğalma nedeniyle kendi yapısında da hasar oluşturabilir. Hasarlı alandan alınacak doku parçalarından teşhis için yeterli hücre elde edilemeyebilir, PET/CT canlı hücrelerin yoğunlaştığı alanları gösterir ve biyopsiye rehber olur.

Kanser yaygınlığının değerlendirilmesi

PET/CT teknolojisi, kanser tanısı konulduktan sonra ilk aşamada hastalık yaygınlığını değerlendirme (evrelendirme) amacıyla birçok kanser türünde başarı ile kullanılmaktadır.

Tedavi yaklaşımının belirlenmesi

Bu tetkik sonrasında ortalama olarak üç hastadan birinde tedavi yaklaşımı değişmektedir. Bazen ağır bir cerrahi uygulama yerine ilaç tedavisi yapılabilmekte ve gereksiz bir cerrahi önlenebilmektedir. Bazı durumlarda ise PET/CT uzak yayılımları olduğu düşünülen hastada yayılım olmadığını göstererek ilaç tedavi kararı yerine ameliyatla kanserli dokunun çıkarılması kararına yol açabilmektedir.

Kanser ilacının yararının erken saptanması

Kanser ilaçları yan etkileri önemsenmesi gereken ilaçlardır. Uygun ilacın kullanılması hem gereksiz yan etkilerden kurtaracak hem de kanserli dokuya doğru ilaçla ve erken müdahaleyle hastalığı engelleme şansı yakalanabilecektir. Tedavinin 1 veya 2. kürü sonrasında PET/CT ile yapılacak değerlendirme ilacın ne kadar yararlı olabileceği konusunda bilgi vermektedir.

Tedavi yanıtının belirlenmesi

PET/CT ile kanser ilacına yanıt hem yapısal değişimler hem de hücresel aktivite şiddeti sayısal olarak ölçülerek değerlendirilebilmektedir. Tedavi tamamlandıktan sonra canlı kanser hücresinin varlığının araştırılması ile tedavi etkinliği belirlenebilmektedir. PET-CT tedaviye yanıtı en erken gösteren görüntüleme sistemidir.

Işın tedavi planının yapılması

Radyoterapi ya da ışın tedavisinde radyasyon verilecek canlı tümör hücresi alanları PET/CT ile yapılacak haritalama ile daha doğru ve etkili tedavi şansı verebilmekte ve gereksiz olarak sağlıklı dokulara verilebilecek ışını engelleyerek yan etkilerin azalmasını sağlayabilmektedir.

Tekrarlayan hastalığın erken saptanması

Tedavi kürleri tamamlandıktan sonra hastalar ultrason ve tomografi gibi yöntemler ve kan tahlilleri ile takip edilir. Bu yöntemlerde kuşkulu durum oluşursa canlı kanser hücrelerinin yeniden ortaya çıktığı ve yaygınlığı PET/CT yöntemi ile başarı ile saptanır.

Son jenerasyon ışın tedavi teknolojisi; Radyasyon Onkolojisi

Medicana International Samsun Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan en yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisi olan IMRT  3 Boyutlu Konformal Radyoterapi  sistemi kullanılmaktadır. Sistem; doğru hedef üstünlüğü ile tedavi odağına daha iyi isabet eden ışınlama, yüksek performanslı tedavi süreci, zaman avantajını iyi kullanarak kısa süreli tedavi ile radyoterapi ve radyocerrahi seçeneklerini hasta konforu için bir arada sunabilen özelliklere sahiptir.

Hastaya özel kanser cerrahisi

Donanımlı cerrahi ekibi ile akciğer, meme, gastrointestinal, jinekolojik ve diğer tüm alanların kanserinde hastalar ameliyat öncesi onkoloji konseyinde değerlendirilmektedir. Hastaların tedavi kararları konseye katılan hekimlerin ortak görüşleri doğrultusunda; hastanın yaşı, tıbbı ve psikososyal durumu, istek ve beklentileri göz önüne alınarak değerlendirilir. Merkezde; akciğer ve toraks duvarı tümörleri, beyin cerrahisi, santral ve periferik sinir sistemi tümörleri, deri tümörleri ve melanomlar; prostat, mesane ve böbrek tümörleri; larenks ve boyun tümörleri, gastrointestinal, tiroid bezi, meme ve böbreküstü bezi tümörleri; yumurtalık, rahim ve rahim ağzı tümörleri ile vajina ve vulvaya ait tümörler; kemik ve yumuşak doku tümörlerinin  cerrahisi başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Konsey kararı ile kişiye özel tedavi

Onkolojik tedavinin her hasta için farklı olması anlayışı ile hizmet veren merkez, hastaya tedavi programını, 3 farklı uygulamanın çeşitli kombinasyonu şeklinde yapmaktadır. Medikal Onkoloji’de kemoterapik ajanlar, Radyasyon Onkolojisi’nde iyonizan radyasyon kullanılmakta ve Onkolojik cerrahide de tümöral oluşum ameliyat ile çıkarılmaktadır. Medicana International Samsun Hastanesi  Onkoloji Merkezi, bu üç tedavi basamağını, ulusal ve uluslararası alanda çok önemli başarılara imza atmış akademik kadrosu, kişiye özel tedavi uygulaması ilkesi ile oluşturan kişisel tedavi alanları ve hastanın her açıdan değerlendirildiği ve en uygun tedavi seçeneğinin belirlendiği konsey kararları ile gerçekleştirmektedir. Kişiye özel tedavi protokolleri belirlenerek, multidisipliner bir yaklaşım ile tedaviler gerçekleştirilmektedir. Tedavi süreçlerinde hastaların diyet programları, psikolojik yapıları, sosyal uyumları, yaşam kaliteleri ve beklentileri göz önüne alınarak gerekli planlamalar yapılmaktadır.

Hastalara özel mimari alanlar

Medicana International Samsun Hastanesi  Onkoloji Merkezi, hastalara özel tasarlanan mimari alanları ile de öne çıkmaktadır. Hem Tıbbı Onkoloji hem de Radyasyon Onkolojisi ’nde kullanılan dinlendirici ve sakinleştirici özellikte renk tonlarının kullanıldığı geniş ve ferah bekleme alanları planlanmıştır.

Medicana International Samsun Hastanesine Nasıl Gidilir

Özel araç ile: Ordu otoyolundan devam edip, yaklaşık 5 km sonra hastane kavşağına gelinir ve hastane sol tarafta kalmaktadır.
Toplu taşıma ile gelindiğinde: Belediye evleri otobüsüne binerek direk hastane önündeki durakta inebilirsiniz.

Özel araç ile: Ankara otoyolunu takip ederek yaklaşık 22 km giderek Canik Bölgesindeki hastanemize ulaşabilirsiniz.
Toplu taşıma ile gelindiğinde: Bafaş’a binerek Gülsan Sanayi Bölgesi’nde bulunan durakta inerek Gazi Osman Paşa Minibüslerine binerek hastane önğnde inebilirsiniz.

Özel Araç ile: Ordu-Trabzon Karayolunu takip ederek Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı’na ulaştıktan sonra 5 km devam ederek hastane kavşağına geldikten sonra sol tarafa dönerek hastanemize ulaşmış olursunuz.

Özel Araç ile: Ankara-İstanbul Karayolundan devam ederek Canik Bölgesine kadar ilerleyip kavşağa geldiğinizde hastaneye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Özel Araç ile: Karadeniz sahil yolunu Ordu- Trabzon istikametinde takip ederek Gülsan Sanayi Kavşağına vardığınızda sağa dönerek 1 km ilerlediğinizde hastanemize gelmiş olursunuz.

Özel Araç ile: Amasya- Merzifon istikametinden devam edip Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı’na gelip 5 km devam ederek hastane kavşağına ulaşabilirsiniz. Kavşaktan sola girdiğinizde hastanemize ulaşmış olursunuz.

Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı’na ulaştıktan sonra Ordu- Trabzon sahil yolu istikametine doğru 5 km devam ederek hastanemize kolaylıkla ulaşım sağlayabilir.

Medicana International Samsun Hastanesi Medikal Teknolojiler

 • 1,5 Tesla MR
 • 128 Kesit Tomografi
 • PET CT
 • IMRT Radyoterapi

HIZLI BAĞLANTILAR

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutunuz 20 mb'dan büyükse linkten gönderebilirsiniz.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

TR
EN RU AR
E-RANDEVU

E-RANDEVU

OnlineHekim Randevularınızı sadece çağrı merkezi yetkilimiz ile görüşerek alabilirsiniz.
Lütfen hastane seçiniz.

  E-RANDEVU

  Lütfen bölüm seçiniz.

   E-RANDEVU

   Lütfen hekim seçiniz.

    UZMANLARIMIZA SORUN